Maandelijks archief: februari 2014

Debatavond met Neerkantse dorpsraad, inwoners en lijsttrekkers op 21-2-2014 in de Moost.

NeerkantNa de inleiding door de voorzitter van de dorpsraad, de Heer Johan de Groot, vindt onder een zeer enthousiaste leiding van de avondvoorzitter, de Heer Ad Cosijn, het debat plaats met  6 lijsttrekkers. Transparant Deurne was afwezig. Door gebruik van een, mooi vormgegeven, elektronische dobbelsteen wordt door het lot bepaald wie waar plaats neemt en wie wanneer aan het woord komt.

Als eerste een terugblik.

Wilbert van Deursen heeft in de periode van 2006-2014 geen zitting gehad in College. Hij betreurt het dat de plannen zoals die er voor Neerkant lagen in het Integraal DorpsOntwikkelingsPlan (IDOP), de afgelopen jaren niet door de Provincie Noord-Brabant gesubsidieerd zijn.

Een vooruitblik.

Wilbert van Deursen verbond aan het feit dat het IDOP niet door kon gaan, zelfs dat de gemeente Deurne daarom  nu meer zou kunnen investeren in projectplan Leefbaar en Vitaal Neerkant. De mensen in Neerkant kennen veel saamhorigheid en er wordt veel werk door vrijwilligers  verricht. Erg krachtig. Waar nodig kan de gemeente met  deskundigheid ondersteunen en vrijwilligerswerk zo nog meer faciliteren.

Wonen en Woonomgeving.

Het is goed als het woonbeleid gericht is op variatie.

Er is samenhang  tussen wonen, werken en woon-  en werkomgeving.

Dat schept ruimte voor verbondenheid en ontmoeting.

Dat maakt een dorp uniek en aantrekkelijk voor huidige en toekomstige bewoners.

CPO-project kan tot de mogelijkheden behoren, mits alles eerst financieel goed doorgerekend is en de gemeente er geen verlies op lijdt.

Werken en werkomgeving.

Herinrichting van de VAB-locaties (vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen) willen wij onder voorwaarden. Het project of bedrijfje moet passend zijn in de omgeving, ook qua grootte. De locatie is beschikbaar voor een beperkte periode.  Concurrentie met bedrijventerreinen is niet wenselijk, dit moet onderzocht zijn.

Om een ander gebruik van het buitengebied mogelijk te maken vraagt Neerkant om een snelle 3e herziening van het bestemmingsplan te komen waardoor meer bedrijvigheid in het buitengebied gerealiseerd kan worden. Progressief Akkoord – GroenLinks wil daar aan meewerken omdat in hun visie de werkgelegenheid in de intensieve veehouderij gaat afnemen. Nieuwe bedrijvigheid , passend in het buitengebied moet voor nieuwe werkgelegenheid gaan zorgen. Daarnaast is het zo dat een groot deel van de werkgelegenheid buiten Neerkant ligt in de regio Eindhoven – Helmond. Wilbert van Deursen ziet in de toekomst mogelijkheden voor kleine toeleveringsbedrijven aan de grote industrie in de regio.

Samenleving in verbondenheid en ontmoeting.

Wij zijn voor een zorg- en welzijnsteam in Neerkant waarover de dorpsraad de regie voert. Voor de burger en mét de burger. Voorwaarde is dat de dorpsraad daar ook de verantwoordelijkheid voor neemt. Er is een actieve houding van de gemeente nodig om te faciliteren. Voor de gemeente en Neerkant blijft het een extra uitdaging om gezien de financiële situatie, binnen de financiële kaders te blijven. Als partij willen we dit actief blijven volgen door aanwezig te zijn.

Vragen uit de zaal.

Het debat was helemaal toegespitst op het Projectplan “Leefbaar en Vitaal Neerkant”. Dat leverde een aantal vragen op over de VAB’s, over seniorenhuisvesting en herinrichting van de dorpskern. Daardoor kwam het onderwerp intensieve veehouderij bijna niet aan de orde, totdat die ene mevrouw de vraag stelde: Wat vinden de lijstrekkers van de geweldige stank hier in het dorp? Door deze vraag kon Wilbert van Deursen zijn verhaal vertellen over de grote zorgen die er zijn over de uitstoot van gevaarlijke stoffen door de intensieve veehouderij en de effecten op onze gezondheid. Na afloop vertelde deze mevrouw trots dat ze lid was geworden van Stop de Stank. Dit geeft vertrouwen dat steeds meer mensen bewust worden van de doorgeschoten regelgeving waardoor de intensieve veehouderij tot zo’n grote belasting kan komen.

Als afsluiting zongen twee vlotte Neerkantsen, met veel plezier, een zelfgeschreven lied.

De lijsttrekkers en de avondvoorzitter kregen een leuk bloemstukje als dank.

Uit een stempeiling bleek dat er aan het einde van de avond een enorme toename was van het aantal stemmers. Voor Progressief Akkoord-Groen Links bleef het aantal stemmen voor en na het debat gelijk.

Geplaatst in Deurne | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De veehouderij kan anders! Inspiratiesessie 27 februari in Cultuurcentrum.

varkensstal

Het kan ook anders in de veehouderij, bijvoorbeeld varkens in een uitloopstal!

De Peelstreek kent een zeer hoge ‘veedichtheid’ met alle kwalijke gevolgen van dien. Er is momenteel dan ook een brede discussie gaande over de wenselijke ontwikkelingen in de intensieve veehouderij. Ontwikkelingen die mede door de politiek gestuurd kunnen worden en vormen daarom een belangrijk item bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Peelnetwerk, Netwerk de Peelhorst en de Brabantse Milieufederatie willen iedereen inzicht geven in de problematiek en een uitzicht op een duurzame toekomst.

Zij houden daarom op 27 februari (van 20.00 tot 22.00 uur) een inspiratiesessie in Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne.

Harrie ter Riele, erkend deskundige op het gebied van persoonlijke en maatschappelijke veranderingen geeft een verrassende kijk op een (mogelijk) andere vorm van veehouderij.

Met respect voor alle partijen (zoals de initiatiefnemers benadrukken) wordt op een beeldende en aansprekende manier het verhaal rondom de veehouderij en de toekomstperspectieven gebracht.

Als ook u belangstelling hebt voor de problematiek én de diverse oplossingen van de intensieve veehouderij, dan mag u deze avond niet missen!

Aanmelden graag via de site van Peelnetwerk > Agenda

Geplaatst in Deurne | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Succesvolle debatavond in Ondernemerscafé Deurne.

Foto's: Liane Manders

Foto’s: Liane Manders

Met zeven lijsttrekkers aan één grote ovale tafel in Plein 5, een volle zaal en een goede sfeer. Het was de drukst bezochte debatavond tot nu toe.

Om als lijsttrekker van ProgressiefAkkoord-GroenLinks (lijst 6) voldoende bagage mee te kunnen nemen had ik vorige week enkele kandidaten van onze lijst uitgenodigd om met mij aan tafel te gaan zitten om dit debat voor te bereiden.

De avond verliep voor mij prima en dat werd ook bevestigd door de reacties achteraf uit de zaal. Ik heb er voor gekozen om duidelijk standpunten naar voren te brengen. Mensen kunnen kiezen als het verschil duidelijk is: Ja, we vinden dat eigenaren zelf voor de sloop van hun agrarische stallen moeten zorgen en dat gaat niet gebeuren met subsidiegeld van de gemeenschap. Ja, natuurlijk willen wij net als de VVD een rode loper voor ondernemers naar het gemeentehuis. Voorwaarde is wel dat er groene stroken aan de zijkanten zitten zodat ondernemers weten dat duurzaam ondernemen voorrang heeft.

Wat mij opviel was dat sommige lijstrekkers in het stellingen-spel van de groene ja-hoed en de rode nee-hoed niet konden kiezen omdat ze verschillende keren alle twee de hoeden opzetten.

Kijk, en dan denk ik: jullie mogen wel 10 keer op een avond kiezen en dan doe je dat niet, en je verwacht wel dat de burger één keer in de 4 jaar een keuze voor jou maakt, verwarrender kun je niet zijn!

Het onderling debat werd elke keer op basis van inhoud gevoerd en het siert de club van lijsttrekkers dat er niet op de persoon wordt gespeeld.

Mijn complimenten gaan uit naar de organisatie van Ondernemerscafé Deurne en naar de twee presentatoren Nelly van Rijt en Jan van den Heuvel.

Wilbert van Deursen,

Lijsttrekker Progressief Akkoord – GroenLinks.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Getagged , , , | Een reactie plaatsen