Maandelijks archief: maart 2014

ProgressiefAkkoord – GroenLinks grootste winnaar in Deurne.

Wilbert van Deursen en Lotje Berkers, de twee gemeenteraadsleden voor de komende periode dankzij het goede resultaat bij de verkiezingen.

Wilbert van Deursen en Lotje Berkers, de twee gemeenteraadsleden voor de komende periode dankzij het goede resultaat bij de verkiezingen.

Met 2 zetels in de raad kunnen we onze stem krachtiger laten horen. Een mooi resultaat waar we blij mee zijn. Deze verdubbeling hebben we natuurlijk in de allereerste plaats te danken aan alle mensen die op ons gestemd hebben. Heel hartelijk dank daarvoor! Deze grote steun motiveert ons enorm om de zaken die wij belangrijk vinden (en waar u voor gestemd hebt) de komende jaren te realiseren

Het grote verschil met de verkiezingen van 2010 is dat meer inwoners van Deurne inzien dat er serieuze problemen zijn. Onze drie speerpunten, zorg voor burgers, in dienst van inwoners en minder beesten hebben onze kiezers aangesproken. Een tweede verschil met de vorige verkiezingen was dat door het samengaan met GroenLinks er nu veel meer betrokkenheid en enthousiasme is. Geweldig wat de mensen van de campagnecommissie, kandidatencommissie, programmacommissie en de creagroep voor elkaar gekregen hebben. Ook heb willen we hartelijk danken.

Voorlopige einduitslagen

Partij Aantal stemmen zetels
Doe!

2803

5

Deurne NU

2679

5

VVD

2270

4

CDA

2194

4

Progressief Akkoord – GroenLinks

1238

2

Transparant Deurne

1178

2

PvdA

1037

1

Jammer dat de PvdA hun twee zetels niet konden behouden. Het is altijd moeilijk een analyse te maken van de gemeentelijke verkiezingen omdat de laatste jaren de landelijke politiek veelvuldig in beeld is. Ook al presteer je lokaal goed dan nog kan dat teniet worden gedaan door de landelijke tendens. De landelijke tegenwind was dermate groot dat PvdA zich niet op 2 zetels kon handhaven. De PvdA kwam 128 stemmen tekort om op eigen kracht de 2de zetel binnen te halen. De VVD had ook last van de landelijke tegenwind. Natuurlijk hadden ze gehoopt op winst maar knap dat ze de schade beperkt hielden.

De strijd tussen de 4 grootste partijen DOE!, CDA, DeurneNU was spannend. Bij de eerste uitslagen leek het er op dat de VVD wellicht de grootste zou worden en Doe! veel moest inleveren. Daarna wisselde DOE! en DeurneNU regelmatig van plaats. Pas bij de laatste 2 stembureaus (gemeentehuis en Gerardushuis) scoorde Doe! dermate hoog dat zij Deurne NU voorbij streefden. Het CDA leed een aanzienlijk verlies, van 6 naar 4 zetels. Het is moeilijk te duiden maar de meest kansrijke gok is dat er veel stemmen naar Deurne NU en Transparant Deurne zijn gegaan.

En nu op naar de onderhandelingstafel. Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. We zullen in ieder geval niemand uitsluiten en kijken welke belangrijke programmapunten van ons we kunnen delen met andere partijen.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Deurne in 2030

Deurne in 2030 volgens Progressief Akkoord-GroenLinks.

Een mooie vraag van Duurzaam Deurne Nieuws die Progressief Akkoord-GroenLinks uitdaagt om ons toekomstperspectief voor te leggen aan de burgers van Deurne.

jonge-varenOnze basis is duurzaamheid: zorg voor balans tussen mens, milieu en economie zodat generaties na ons vooruit kunnen. We willen u graag in het kort in enkele onderwerpen voorleggen.

Voor de uitgebreide versie, klik hier voor een pdf.

Passende economie dat bij een dorp met kerkdorpen past.

Deurne blijft een dorp met kerkdorpen. Dat willen we terug blijven zien in de stedenbouwkundige inrichting of liever gezegd in de dorpsbouwkundige inrichting van Deurne.

Het agrarisch ondernemen zal nog volop bezig zijn met het veranderingstraject. Men is bewust van het gegeven dat de grootschalige bio industrie in de Peelregio geen goede toekomst heeft. Tevens blijft de conclusie dat het buitengebied een van de meest sterke punten blijft van Deurne. We hebben een traject ingezet waarbij de bio-industrie afneemt en de kleinschalige (familie) bedrijven met meer variatie en diversiteit gaan ondernemen.

De eigenkracht van de samenleving.

De eigen kracht van de Deurnese samenleving is niet nieuw, het vraagt enkel een nieuw vergezicht. Veel mensen putten nieuwe kracht uit activiteiten die organisaties organiseren. Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgt eigen kracht een nieuwe inhoud die dienend zal zijn aan de inwoners van Deurne.

Zorg verdient onze zorg.

Progressief Akkoord-GroenLinks ziet een samenleving die steeds meer verantwoordelijkheid neemt voor de zorg voor elkaar. Er zullen steeds meer kleinschalige woonzorgcentra met eigen financiering ontstaan waar mensen hun eigen zorgondersteuning gaan regelen. Burgers zullen meer bewust omgaan met de kosten van de zorg.

Kunst en cultuur.

De op gang zijnde verandering heeft veel steun aan kunst en cultuur. Zonder kunst en cultuur geen bezieling, vernieuwing en vooruitgang.

Nieuwe politiek

Er zal steeds meer van de deskundigheid van burgers gebruik gemaakt gaan worden. Het tijdperk van de coalitiedemocratie zal voorbij zijn. Op naar groen-rechts en blauw-links in al haar schakeringen, volksvertegenwoordigers kennen geen kadaverdiscipline meer.

Voor de uitgebreide versie, klik hier voor een pdf.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne, Uncategorized | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Oud papier ophalen door verenigingen: Progressief Akkoord-GroenLinks altijd vóór. College van B&W eindelijk overstag.

oudpapierBijna anderhalf jaar vochten verenigingen tegen de gemeente omdat ze het oud papier niet meer mochten ophalen. Juist de inkomsten hiervan waren essentieel voor verenigingen om hun huishoudboekje op orde te houden en hun activiteiten voor de gemeenschap te kunnen blijven organiseren.

Het argument van het college was dat het dan juist goedkoper zou worden voor alle burgers. Inderdaad “zou”, want het werd niet goedkoper. Er werd veel minder papier opgehaald en het professioneel ophaalbedrijf had moeite met sommige routes.

Gevolg: een enorme financiële tegenvaller omdat er enerzijds met minder papier minder inkomsten zijn terwijl anderzijds met het ophaalbedrijf wel vaste financiële afspraken zijn gemaakt.

Progressief Akkoord-GroenLinks is vanaf het begin tegenstander geweest van het beleid van het college. Zelfinitiatief van verenigingen om oud papier op te halen en daarmee hun activiteiten mogelijk te maken is van veel grotere waarde dan het (veronderstelde) geldelijk gewin van de gemeente. De verenigingen hebben gedurende het afgelopen anderhalf jaar grote druk op de gemeente uitgeoefend en men stond zelfs voor de rechter met deze kwestie. Het hele gebeuren veranderde van een drama in een ware soap.

En nu gaat het college overstag, 2 weken voor de verkiezingen! Verenigingen mogen het oud papier weer zelf ophalen. Mijn moeder zou gezegd hebben: “Dè college, wan dropveters, ze moeten un draai om zun orre hebben, stuur ze màr langs”.

De houding van Progressief Akkoord-GroenLinks tegenover verenigingen blijft hetzelfde: We staan vierkant achter het verenigingsleven, punt!

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Getagged | Een reactie plaatsen

Debatavond in Liessel Woensdag 26 februari 2014

Na het welkomstwoord van de voorzitter van de dorpsraad, Emmy Thijssen, startte de avond verrassend. Gespreksleider Peter van der Tol vroeg de aanwezigen om te gaan staan. Vervolgens vroeg hij of de aanhang van de politieke partijen wilde gaan zitten. Daarna vroeg hij of diegenen wilden gaan zitten die nu al wisten op welke partij ze zouden gaan stemmen…… er bleven 8 mensen staan. Conclusie van Peter van der Tol: “zie hier lijsttrekkers, de zwevende kiezers, succes”.

verkiezingsdebat-liessel-3De lijstrekkers mochten zich in 5 minuten voorstellen en hun standpunten naar voren brengen. Bij Wilbert van Deursen ging een belangrijk deel van zijn betoog over de gevolgen van de intensieve veehouderij, de gezondheidsrisico’s die dat met zich meebrengt. Wellicht was hij extra gemotiveerd omdat er bij aankomst bij de Kastanje in Liessel een geweldige meststank te ruiken was. Het besef was bij hem aanwezig dat zijn verhaal niet bij iedereen goed viel. De agrarische sector staat onder grote druk door de veranderende regelgeving en de protesten vanuit de samenleving. Het tweede deel van zijn betoog ging over de kracht van de verenigingen en het vrijwilligerswerk.

verkiezingsdebat-liessel-2In de pauze werden vragen verzameld die uit de zaal kwamen. Deze werden door de gespreksleider na de pauze elke keer voorgelegd aan twee lijsttrekkers waardoor er een debat ontstond door de vraag. Zo kwam Progressief Akkoord-GroenLinks met de VVD in botsing over het “verplicht” vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering, met Doe, CDA, VVD en Deurne NU over de vermindering van de veestapel en met de PvdA over het financiële beleid over de afgelopen 8 jaar.
Over hoe de toenemende vraag naar zorg in de toekomst gestalte zou moeten krijgen, werd Progressief-Akkoord-GroenLinks, jammer genoeg, niet geraadpleegd.

De avond is elke keer weer een aardige krachtmeting tussen de partijen. Duidelijk is dat het overgrote deel van de toehoorders hun keuze al gemaakt hebben en dat de 8 zwevende kiezers meer informatie hebben gekregen om hun keuze weloverwogen te maken.

Geplaatst in Deurne | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Interview Omroep Deurne met Wilbert van Deursen.

Op 27 februari is er een interview geweest met de lijststrekker Wilbert Van Deursen bij Omroep Deurne.

Luister hier het interview terug.

Geplaatst in Deurne | Getagged , | Een reactie plaatsen