Maandelijks archief: oktober 2014

Bezoek steunfractie aan Smalle Haven en de zorgen over de transitie.

smalle-havenOp verzoek van Smalle Haven zijn we met 2 leden van de steunfractie van Progressief Akkoord – GroenLinks op hen op bezoek geweest. Smalle Haven is een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan wonen met 24-uurs begeleiding of beschikbaarheid. Smalle Haven is onderdeel van de stichting ORO. Cliënten hebben binnen Smalle Haven allen een eigen appartement en mogen dit geheel naar eigen inzicht inrichten.

Ook eet- en ontmoetingspunt Koolhof
Na een warm ontvangst door enkele cliënten, werden we te woord gestaan door Monique de Bock, wijkmanager Deurne. Zij heeft ons uitgebreid verteld wat de medewerkers en vrijwilligers van de stichting ORO doen. Zo kwamen we bijvoorbeeld te weten dat in Smalle Haven niet alleen cliënten wonen, maar dat er ook een eet- en ontmoetingspunt Koolhof ingesteld is? Iedereen, dus ook u, kan daar 2x per week gaan eten en nieuwe mensen ontmoeten. Het eten wordt mede bereid en geserveerd door cliënten. Meer informatie op de site van Stichting Welzijn Deurne (onderdeel van de LEVgroep.

Zelfstandig wonen voor cliënten 
Een van de cliënten heeft ons gastvrij haar appartement laten zien. Een ruim appartement, maar vooral echt een eigen plek. Geen grootschalige woonvoorziening. Deze cliënten zijn in staat om zelfstandig te wonen, mits ze in hun eigen appartement zorg en begeleiding krijgen. Zij worden zo gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te blijven. Ook familie en netwerk is vanaf het begin actief betrokken bij de hulpverlening.

Transitie en de zorg over dagbesteding
Uiteraard hebben wij met mevr. De Bock ook gesproken over de transities, en de bezuinigingen die hiermee gepaard gaan. De boodschap voor de politiek was duidelijk: zorg dat er een mogelijkheid blijft voor cliënten met een verstandelijke beperking om dagbesteding te blijven volgen. Bezuinig de dagbesteding voor kwetsbare groepen niet helemaal weg. Houd aandacht voor deze kwetsbare groep burgers en zorg dat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Ook hoopt ze dat Progressief Akkoord – GroenLinks een bijdrage kan leveren in de hele discussie over de WMO waar de belangen voor ORO ook in meegenomen worden. Een boodschap waar wij van Progressief Akkoord – GroenLinks ons uiteraard in kunnen vinden en waar we ons al jaren hard voor maken.

Annemieke Quaadgras en Carly Arts

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

De Decentralisaties Dag

Op zaterdag 20 september 2014 vond De Decentralisaties Dag – Raadsledeneditie plaats in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Namens Progressief Akkoord – GroenLinks waren Wilbert van Deursen en Carly Arts hierbij aanwezig.

decentralisatiedag_01De dag werd geopend door An van Burik, een vrouw die op een ongelukkige dag geschept werd door een auto, waaraan zij een hersenkneuzing over hield. Zij vertelde haar aangrijpende verhaal, en gaf de zaal met meer dan 750 raadsleden een duidelijke boodschap mee: ‘Mensen die uw hulp nodig hebben, willen die eigenlijk helemaal niet. Ik wil heel graag vinden dat ik tevreden ben met hoe het nu gaat. Ik woon zelfstandig, ik doe zelf mijn administratie, ik kan met u praten. Maar dat is niet het hele verhaal. Kijk verder dan wat u ziet, vraag door. Dat wil ik u meegeven.’

Vervolgens nam schrijver en cultuurpsycholoog Jos van der Lans het podium over. Hij gaf met veel humor en bezieling zijn visie over de decentralisaties, en benadrukte vooral de noodzaak daarvan.

Het middagprogramma bestond uit verschillende workshops. De deelsessies waaraan wij deelgenomen hebben zijn:
Transformatie vraagt raadskracht, hoe draagt een raadslid daaraan bij?
Hoe krijg je als raadslid regionale samenwerking tussen gemeenteraden op gang? En wat betekent gezamenlijk optrekken in een raadswerkgroep 3D binnen de eigen gemeenteraad voor de politieke positie van de fractie?

Transparantie in de nieuwe raadsperiode: 3D en het nieuwe Raadsinformatiesysteem
Hoe zorgt u er voor dat u zicht hebt op hoe uw gemeente omgaat met informatieveiligheid en met de risico’s die zij loopt? En hoe kunt u er als raadslid voor zorgen dat uw gemeente stuurt op informatieveiligheid.

Welke informatie heeft u nodig om te controleren als raad?
Welke informatie heeft u nodig om straks als raad goed te controleren? En past dit binnen de privacywetgeving? Hoe kunt u als raad hierin de kaders bewaken?

Heeft u grip op de financiën van de 3D’s?
Hebben gemeenten straks genoeg middelen om al die nieuwe taken uit te voeren en wat gebeurt er als die er niet zijn? Hoe krijgt u daar als raadslid zicht en grip op? Hoe kan uw gemeente de financiële risico’s onder controle krijgen? Welke rol speelt de begroting daarbij?

decentralisatiedag_02De dag werd afgesloten door de aanwezige bewindslieden (Jetta Klijnsma, Annemarie Jorritsma, Martin van Rijn en Ronald Plasterk), die ook enkele rondetafelgesprekken hebben gevoerd tijdens deze dag.

Voor ons was het een bijzonder inspirerende en leerzame dag. We hebben veel nieuwe ideeën opgedaan die we zeker in de komende transities kunnen gaan gebruiken! Het eerste idee hebben we al uitgevoerd:
Samen met het CDA, Burgerpartij Transparant Deurne, PvdA een avond organiseren waarbij organisaties en burgers hun visie en ideeën naar voren brengen over de toekomst van het CultuurCentrum Deurne en waarbij de politiek de luisterende en vragende partij is.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Getagged , | Een reactie plaatsen

Debatavond over de toekomst van de cultuur in Deurne, 20 oktober.

Hoe gaat cultuur in Deurne eruit zien? En hoe wordt het cultuurcentrum Martien van Doorne gebruikt in de toekomst? De oppositiepartijen in Deurne organiseerden een openbare bijeenkomst waar deze onderwerpen aan de orde komen. Aanstaande maandag, 20 oktober, 20.00 uur, museum de Wieger! Tot dan!

Meer info op de site van DMG.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Een reactie plaatsen