Maandelijks archief: mei 2015

Relaties tussen intensieve veehouderij en gezondheid.

Woensdag 22 april 2015, vond een informatieve bijeenkomst, voor bestuurders en inwoners, plaats. Mooi dat deze keer burgers en raads- en commissieleden gelijktijdig werden geïnformeerd, dat schept vertrouwen.

Bevindingen van het gezondheidsonderzoek, “Geurhinder van veehouderij nader onderzocht : Meer hinder dan handreiking Wgv doet vermoeden?“, uitgevoerd door het IRAS (onderdeel van de Universiteit van Utrecht) en Bureau Milieu, Gezondheid en Veiligheid van de GGD Zeeland Brabant. De resultaten van het onderzoek werd gepresenteerd door gezaghebbende sprekers als Dr. Ir. Dick Heederik en Dr. Ir Inge Wouters.

In de conclusie van dit rapport stond onder andere dat de geurhinder door burgers erger ervaren wordt dan dat op basis van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) verwacht zou worden. Verder lijkt de geurhinder per diersoort te verschillen. In de periode 1999-2000 vond er eerder onderzoek plaats door Project Research Amsterdam BV. Het nader onderzoek van IRAS / GGD is nodig om uit te kunnen maken hoe en waar in de keten deze verschillen ontstaan. Ook op andere plaatsen in het land, zowel in de buurt van intensieve veehouderijen als elders zullen gegevens verzameld worden om tot nog meer vergelijking te kunnen komen. De vraag of er verschil moet blijven in onderscheid tussen voorgrondbelasting van één veebedrijf en cumulatieve belasting van meerdere veebedrijven, zal ook nader onderzocht worden.

De derde spreker was Drs. Henk Jans van de GGD Brabant Zuidoost. De GGD heeft een rapport (Quick-scan) uitgebracht, nadat er in begin 2015 een enquête op uitnodiging onder de Deurnese bevolking is gehouden. Het rapport heeft de naam: “Onderzoek leefomgeving Deurne“ en omvat veiligheids- en milieufactoren. Een kwart van de deelnemers ervaart gezondheidsklachten die men in verband brengt met in de buurt gelegen (intensieve) veehouderijen.

Zorgwekkend waren met name, de samenhang tussen omvangrijke intensieve veehouderij en de toename van klachten bij mensen met COPD, het gevaar van zoönosen (overdraagbare ziektes van dier op mens) en resistente bacteriën (ESBL en MRSA), toename van stress-gerelateerde klachten en andere lichamelijk problemen. Ook de kwaliteit van bodem en grondwater werd aan de orde gesteld. Hagar Roijackers, vertegenwoordigster van Groen Links in de Provinciale Staten gaf aan dat daar zeker ook aandacht voor nodig is.

Vanuit Progressief Akkoord-GroenLinks blijven we aandacht houden voor bovenstaand onderzoek en de onderzoeken die nog gaan komen. Wanneer er meer over bekend wordt zullen wij u weer informeren.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Getagged , | Een reactie plaatsen