Maandelijks archief: juli 2015

Progressief Akkoord-GroenLinks op bezoek bij openbare vergadering CDA Deurne met als thema: geurbeleid en toekomst buitengebied

Op woensdagavond 1 juli was er in het Gerardushuis te Deurne-Walsberg een openbare vergadering, georganiseerd door CDA Deurne. Het CDA, PvdA, Transparant Deurne en Progressief Akkoord – GroenLinks werken vaker samen op onderwerpen waar we elkaar vinden. We gingen graag in op de uitnodiging omdat het thema van de avond geurbeleid en toekomst buitengebied was.

Het was even schrikken toen er zoveel handen omhoog gingen.

Het was even schrikken toen er zoveel handen omhoog gingen.

Er waren ongeveer 70 mensen aanwezig, burgers die in het buitengebied wonen maar voornamelijk boeren die gestopt waren met hun bedrijf en nu nog in de woning wonen van het bedrijf. Omdat ze met het bedrijf gestopt zijn wonen zij daar illegaal. De mogelijkheid om dat te legaliseren is om de woning als plattelandswoning te bestemmen. Echter deze mogelijkheid is met name door de DOE, Deurne NU en VVD om zeep geholpen. Resultaat is dat die families nu illegaal wonen, ze kunnen het bijvoorbeeld niet verkopen, ze kunnen het ook niet overdragen aan hun kinderen en voor een illegale woning is ook geen financiering te krijgen. Wat nog het ergste is, is dat de mogelijkheid bestaat dat deze mensen uit hun huis gezet kunnen worden. Er bestaan nog steeds veel onduidelijkheden over deze woningen.

Fractievoorzitter Leo Cuijpers opende de avond en benadrukte wat het doel van deze avond was.
Een leefbaar en vitaal buitengebied voor iedereen, waar kansen zijn voor alle inwoners van Deurne.
Immers boeren en burgers leven samen in het buitengebied.

Het 3e traject herziening buitengebeid komt dit najaar aan de orde in de raad, met daarin natuurlijk het VAB beleid, de plattelandswoningen en de mestbewerking.
Er is geen loggebied meer, dat heet nu Primag wat staat voor Primair Agrarisch Gebied.
Benny Munsters gaf uitleg over de geurvisie en kon zoals hij zelf vertelde met allerlei getallen en normen gaan gooien, maar dat zou het allemaal niet duidelijk maken. Hij probeerde door middel van voorbeelden een en ander duidelijk te maken.

Waar het nou feitelijk op neer komt is, dat er geen kaart is waarop de bestaande situatie zoals die nu is in beeld gebracht is. Informatie wordt door de gemeente nu nog uit de oude bestaande kaarten gehaald, waar van een andere geurnorm gebruikt wordt gemaakt. Over hoeveel bedrijven hebben we het? Waar zitten ze? Allemaal vragen waar nog geen antwoord op is.

Leo Cuijpers kaartte de discussie aan met als onderwerp: wat zijn de kansen/bedreigingen.
De geurnorm bepaalt wat we wel en niet kunnen. Mag je als je gestopt bent met je bedrijf op dezelfde plaats blijven wonen in een zogenaamde plattelandswoning? E.e.a. is afhankelijk van de straal waarin je naast een agrarisch bedrijf woont. Landelijk is de geurnorm 14, in Deurne willen we terug naar 10, of misschien wel 8. Voor de kern van Deurne is er een geurnorm vastgesteld van 1.
Wat dit onderwerp betreft lopen onze opvattingen uiteen. Wij vinden dat de gezondheid het leidend principe moet zijn. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt steeds weer dat de nadelige gevolgen van de intensieve veehouderij erg groot zijn. Vogelgriep, Q-koorts en Varkenspest zijn daar voorbeelden van. Progressief Akkoord-GroenLinks wil naar veehouderij (economie) die in balans met de mens (gezondheid) en Milieu (onze planeet). Een eerste stap in die richting is als de geurnorm op 4,5 odeur gesteld wordt. Zijn dan alle boeren morgen failliet? Nee, de regeling zit zeer gunstig voor boeren in elkaar. Dat houdt in dat de komende jaren het stapje voor stapje minder wordt.

Er heerst grote ongerustheid, alles waar men voor gewerkt heeft kan ontnomen worden. Bedrijven overdragen aan kinderen is op dit moment niet mogelijk omdat de banken weigeren leningen te verstrekken. Boeren staan met hun rug tegen de muur. Toen aan de zaal gevraagd werd wie met dit probleem te maken had was het even schrikken, er gingen zo’n 30 handen omhoog.
Het liefste zouden de boeren zien dat het hele Primag gebied zou verdwijnen, boeren legaal in hun eigen huis zouden kunnen wonen en dat er ruimte zou zijn voor kleinschalige bedrijven en recreatie.
In de nabije toekomst zullen er nog heel veel bedrijven gaan stoppen waarvoor stuk voor stuk dan het probleem plattelandswoning van toepassing zal zijn.
Wat kan de politiek doen en wat kunnen de boeren/burgers doen? De politiek moet in ieder geval de handen ineen slaan om de problematiek van de boeren aan te kunnen pakken. Maar natuurlijk moeten ook de boeren zelf de handen in elkaar slaan. Politiek en werkgroep boeren/burgers moeten met elkaar in gesprek blijven. De boeren en burgers die in de zaal waren en met deze problematiek van doen hebben vonden een vervolg op deze avond zeker noodzakelijk.

Een goed initiatief van de boeren/burgers zou in ieder geval zijn om een enquête rond te laten gaan om zo achter de knelpunten te komen. Hiermee kan de politiek dan verder aan de slag.
Wat opviel was dat er de hele avond helemaal niet werd gerept over het gezondheidsaspect.
Maar daar wist Nancy Goossens op het einde van de avond toch nog wat aandacht voor te vragen.

Wordt vervolgd!

Geplaatst in Deurne | Getagged , , , | Een reactie plaatsen