Maandelijks archief: januari 2016

Fractie PA/GLkrijgt uitleg over kap van bomen in het Wiegerbos

Op een grijze, druilige zaterdagochtend in januari stonden we daar met de fractie van Progressief Akkoord/Groen Links, in het Wiegerbos. Gewapend met stevige warme wandelschoenen. Hoewel een enkele jongeling dacht het op sneakers wel vol te kunnen houden in het natte koude bos. We waren benieuwd naar de veranderingen die in het bos gaan plaatsvinden. Met oranje stippen en groene linten waren diverse bomen gemerkt. Ja… er gaat gekapt worden in het Wiegerbos en wij wilde daar het ‘onze ‘ van weten. Want Progressief Akkoord/Groen Links is een natuur minnende partij en we willen dit stukje bos in het hart van Deurne graag behouden.

De fractie van PA/GL in het Wiegersbos, met op de achtergrond het huis van Hendrik Wiegersma.

De fractie van PA/GL in het Wiegerbos, met op de achtergrond de Wieger.

Gemeente Deurne wil een toekomstbestendig Wiegerbos. De Wieger is gebouwd in 1922 door dokter Wiegersma. Er wordt al snel in de jaren die daar op volgen een bostuin aangelegd op de akkerlanden die dan achter de Wieger gelegen zijn. Dit is het Wiegershof en later het Wiegerbos gaan heten. In 1969 wanneer Hendrik Wiegersma overlijdt zijn de oudste bomen ruim 40 jaar. Het bos is inmiddels een echt bos met een bosklimaat. Een jeugdig bos, maar de groei zit er dan al goed in. In 1972 koopt de gemeente De Wieger en het bijbehorende bos. Er worden in het bos openingen gezaagd en er komen bungalows. In de 43 jaren die daarop volgen groeit het bos meer dan de jaren daarvoor. Flinke bomen maken de ‘open ruimten’ kleiner. Een proces dat niet stopt. In 2015 roept het bos tot ingrijpen vindt de gemeente. Nou daar wilde wij het ‘onze’ wel van weten.

 

Wij nodigde Tom van Duuren uit, van Tom van Duuren bosbeheer, om ons door het bos te leiden en wat meer te vertellen over de oranje stippen, groene linten en het bos zelf. Tom is door de gemeente gevraagd voor advies bij het bosbeheer. Dat advies staat in het ‘Plan van aanpak voor bosbeheer 2015-2022’ voor het Wiegerbos.

Tom van Duuren spreekt met passie over de schoonheid van bomen.

Tom van Duuren spreekt met passie over de schoonheid van bomen.

Wandelend over het drassige ‘Tuinpad van mijn vader’ begint al het sprookjes-achtige aanzicht van het bos. Met hangende, nu kalende takken, en hier en daar spruit er al een knopje aan door de zachte winter. Flinke klimop doet haar best via de bomen een weg naar het licht te vinden. Veel, heel veel blad ligt er op de grond, hier en daar steekt er een jonge scheut door. Eiken, berken, elzen, beuken, esdoorns, lindes, essen, valse acacias en taxes, douglas sparren en abies vertegenwoordigen het naaldhout. Zelfs een plataan komen we tegen in het bos. Het is een bos met grote diversiteit. Er liggen dode taken op de grond en ook in de bomen zijn dode takken. Sommige bomen zijn al eens gesnoeid en lijken gehavende kapstokken. Er zijn ook Stinsenplanten te vinden. Dit zijn niet van oorsprong in Nederland thuishorende planten, maar komen tegenwoordig veel voor zoals het alom bekende sneeuwklokje, de winterakoniet en het blauwe druifje. Tom vertelt dat het bos te dicht wordt, er komt te weinig licht door het bomendek. Hierdoor verdwijnt de onder- en tussenlaag van het bos. Er moet meer licht door het bos kunnen schijnen. Aan de randen van het bos ontwikkelen de randbomen zich meestal met mooie volle kronen, echter eenzijdige kronen. Er moet ‘gedund’ worden in het bos om andere soorten verderop in het bos een kans te geven te ontwikkelen. Tom vertelt met veel passie over het bos en hoe het gaat worden in de komende jaren na de verdunning. Hij heeft het over juweeltjes van taxes osjes, prachtige toekomst bomen en de airco van Deurne. Er ontstaat dan weer een kruiden laag en we zullen dan ook o.a. het bosviooltje weer terug vinden in het bos. Ook laaggroeiers zoals taxes en jonge bomen krijgen dan weer meer ruimte en licht om te groeien. Binnen in het bos ontstaat er dan weer volop nieuwe groei door een natuurlijk verloop. Veel oude bomen krijgen dan de kans om nog eens 40, 80 of zelf 120 jaar door te groeien.

Deze boom wordt omgekapt, zodat er ruimte voor andere bomen ontstaat om door te groeien.

Deze boom wordt omgekapt, zodat er ruimte voor andere bomen ontstaat om door te groeien.

Koude voeten, handen en natte neuzen brachten ons na een interessante en leerzame boswandeling van 2 uur naar een warme kroeg in het centrum van Deurne waar koffie en warme chocolademelk ons weer deed ontdooien. We zijn er nu van overtuigd dat het Wiegerbos nu even wat kaler wordt maar uiteindelijk een nog mooier bos zal gaan worden. Bedenk dat, ‘Het bos is nooit wat het was; onveranderd blijft de groeikracht’! Met deze woorden begint het rapport over het plan aanpak voor bosbeheer in het Wiegerbos van Tom van Duuren. Het rapport is op te vragen bij de gemeente Deurne.

Marieke Tulkens, Progressief Akkoord/Groen Links Deurne

Geplaatst in Deurne | Getagged , , , , , | Reacties staat uit voor Fractie PA/GLkrijgt uitleg over kap van bomen in het Wiegerbos