Maandelijks archief: oktober 2016

Uitnodiging informatiebijeenkomst: H2S-gas in de grond, is dat wel gezond?

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Brabantse Milieufederatie

Donderdag 17 november 2016

Locatie: Zalen Van Bussel, Sint Jozefstraat 77, 5753 AS Deurne.

Inloop vanaf 19.30, start programma om 20.00 uur.

 

H2S-gas in de grond, is dat wel gezond?

 

In 2012 werd een kind onwel bij een waterspeelplaats in Deurne, tijdens het oppompen van grondwater waarbij waterstofsulfide (H2S; ook wel bekend als ‘rotte-eierenlucht’) vrijkwam. Dit incident was de aanleiding voor verschillende onderzoeken naar het vrijkomen van H2S-gas in het Brabantse grondwater, waarbij het TNO-rapport “ Onderzoek naar waterstofsulfidegas (H2S) in grondwater in Brabant” dat eind 2015 verschenen is, de meest recente is. In dit onderzoek, dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd, stond de vraag naar de oorzaken van het vrijkomen van H2s-gas centraal, evenals de vraag of dit ook elders in Brabant bij het oppompen van grondwater zou kunnen optreden. Ook werd er ingegaan op de bijbehorende handelingsperspectieven.

 

Wat is nu precies de conclusie uit dit rapport, en wat betekenen de uitkomsten van dit onderzoek voor de volksgezondheid in Brabant? Welke maatregelen kun je zelf nemen en waar kun je terecht met gezondheidsklachten of zorgen? Om antwoord te krijgen op deze belangrijke vragen organiseert de Brabantse Milieufederatie een informatiebijeenkomst.

 

Locatie: Zalen Van Bussel, Sint Jozefstraat 77, 5753 AS Deurne.

 

Programma:

 

Inloop vanaf 19.30, start programma om 20.00 uur.

 

20.00 Welkom en inleiding van de avond

20.05 TNO-onderzoeker Hans Peter Broers licht het TNO-onderzoek toe

20.30 Medisch milieukundige Henk Jans licht het GGD advies en het gezondheidsperspectief toe

20.55 Pauze

21.05 Paneldiscussie: deskundigen en lokale/provinciale politici worden bevraagd over het thema aan de hand van drie stellingen, ruimte voor vragen uit de zaal

21.40 Afsluiting avond en napraten

 

De avond is voor alle geïnteresseerden gratis toegankelijk! We willen wel graag weten op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen, daarom kun je je hier aanmelden voor deze bijeenkomst.

 

Graag tot donderdag 17 november 2016.

Met vriendelijke groet,

Brabantse Milieufederatie

 

Tel. 013 – 535 6225

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 43

IK VRAAG MIJN BEDRIJF OM DE BIODIVERSITEIT TE STEUNEN

 

Breng je bedrijf ertoe zijn impact op het milieu (CO2-uitstoot of anderszins) te compenseren of zich voor de biodiversiteit in te zetten.

Het bedrijf kan natuurverenigingen steunen bij het herstel van bijzondere ecosystemen of het beschermen van bedreigde soorten. Het kan een financiële bijdrage leveren voor wetenschappelijke inventarisatie- en instandhoudingsprogramma’s. Het kan zijn opbrengst delen door een Stichting in het leven te roepen die de biodiversiteit moet beschermen. Het kan zijn werknemers in dit verband veldwerk laten verrichten.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 42

IK WIL MEER WETEN OVER HET NETWERK NATURA 2000.

 

Natuurlijke habitats, zoals veengebieden, o.a. De Deurnese Peel en de Mariapeel, heide, beukenbossen, eikenbossen… lijden vaak onder landbouw, bosbouw, toerisme, industie… Als gevolg hiervan dreigen veel dier- en plantensoorten weg te kwijnen en zelfs uit te sterven.

Om die soorten en hun natuurlijke leefomgeving in stand te houden, in harmonie met de menselijke activiteiten, is het Europese netwerk Natura 2000 opgezet.

Met dit doel worden biotopen hersteld, inheemse soorten geherintroduceerd, onderzoekswerk en educatieve activiteiten verricht…

Voor meer informatie over Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/ 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=1&id=n2k139 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 41

IK GEBRUIK NIET-VERVUILENDE HUISHOUDPRODUCTEN.

Zelfs nadat het door een zuiveringsinstallatie is gegaan, bevat afvalwater nog steeds veel fosfaten, oplosmiddelen, oppervlakteactieve middelen en andere chemische stoffen uit schoonmaakproducten. Deze vaak heel vervuilende bestanddelen zijn soms erg slecht voor de biodiversiteit – vooral die in het water – en voor onze gezondheid!
Je doet er iets aan wanneer je ecologische schoonmaakproducten met keurmerk kiest. Nog beter zijn harde zeepvlokken voor de was, plantaardige producten met saponinen, groene zeep voor schone vloeren, warme azijn om te ontkalken, natriumbicarbonaat (met of zonder azijn) om potten of wastafels krasvrij te schuren…
Overdrijf echter niet: verminder in tegendeel de aanbevolen doses.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 40

IK EET MINDER VLEES

Wie vee kweekt, heeft veel weidegrond nodig of veel landbouwgrond om veevoeder (soja, maïs, voederbieten, koolzaad…) te telen. Dit gaat vaak ten koste van het woud. Velden met veevoeder vergen ook veel water en pesticiden, zodat het rondwater uitgeput en vervuild raakt.

Maar dit is nog niet alles! Bij herkauwers komt er door de spijsvertering methaangas vrij, één van de meest geduchte broeikasgassen. Dit wordt nog erger wanneer ze eiwitrijk voedsel, zoals soja, gegeten hebben.

Ten slotte kan te veel vlees je gezondheid schaden (hoog cholesterolgehalte, kanker, diabetes…).

Vervang het enkele keren per week door linzen, kaas, eieren, groenten, fruit…

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen