Maandelijks archief: november 2016

Biodiversiteit tips week 47

IK GEBRUIK HET INTERNET VOOR DE BIODIVERSITEIT.

 

Alleen al door op het internet te surfen kan je iets doen voor de biodiversiteit. Sommige zoekmachines suggereren elke dag wat jij die dag voor de aarde kan doen. Andere tellen je bezoeken en planten na elke 100 of 500 zoekhits een boom. Weer andere bieden een zwarte achtergrond (deze is minder energieverslindend dan een witte achtergrond) of schenken al hun reclameopbrengsten of een deel daarvan aan natuurverenigingen.
Je ziet er ook hoe je je ecologische voetafdruk berekent, hoe je de CO2-uitstoot van je vliegreis compenseert, wat ecokeurmerken precies zijn…
Je kan er ook je ervaringen met het beschermen van de biodiversiteit delen via blogs, fora, sociale netwerksites…

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Carly Arts vanaf 1 januari 2017 fractievoorzitter

Carly Arts vanaf 1 januari 2017 fractievoorzitter

Carly Arts

Carly Arts

Donderdag 17 november ’16 heeft de gezamenlijke ledenvergadering van Progressief Akkoord en GroenLinks Carly Arts gekozen tot lijsttrekker. Voor de huidige fractievoorzitter, Wilbert van Deursen, was dit ook het moment om het fractievoorzitterschap per 1 januari ’17 over te dragen aan de nieuwe lijsttrekker. Hij wil daarmee ruim baan geven aan nieuw talent en aan een goede voorbereiding op de verkiezingen in maart 2018.

Carly Arts is sinds 2014 actief in de politiek. Ze heeft haar ervaring opgedaan als burgercommissielid en als raadslid en is inmiddels al ingewerkt op onderwerpen als het buitengebied, milieu en kunst en Cultuur. Daar komen nu wat verantwoordelijkheden bij zoals het overleg met de fractievoorzitters van de andere partijen.

Wilbert van Deursen vindt dat juist de komende verkiezingen ook in het teken moeten staan van jong talent en vernieuwing van de politiek. Dit begint stapje voor stapje te komen en nieuwe jonge mensen kunnen daar stappen van maken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 46

IK STOOT MINDER BROEIKASGASSEN UIT.

Of we ons nu verwarmen, ons voortbewegen, ons kleden… of eten, licht maken of zelfs ademen: echt alles wat we doen, veroorzaakt broeikasgassen. Door die gassen warmt de aarde op, zodat woestijnen uitbreiden, gletsjers krimpen, het zeeniveau stijgt… Kortom, ze verstoren hele ecosystemen.
Stoot minder broeikasgassen uit door zoveel mogelijk streek- en seizoensproducten met ecokeurmerk te eten, door te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school of werk te gaan, door niet te verkwisten..
Bovendien kan je er een deel van compenseren door bij jou thuis voor biodiversiteit te zorgen (met een vijver, een bloemenweitje, nestkasten…) en door natuurverenigingen of herbebossingsprojecten te ondersteunen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Belangrijke ledenvergadering!

Er komen spannende tijden aan.

De voorbereidingen voor de verkiezingen (voor de gemeenteraad in 2018) zijn opgestart, de fractie en het bestuur zijn ‘de hei’ op geweest om een en ander voor te bereiden.

(De hei was in dit geval 35 km oostwaarts in het World House Wetten in Duitsland vlakbij Kevelaer, ook de moeite waard voor bedrijfsuitjes, of gewoon een weekendje weg in een mooie omgeving.)

Over de resultaten van die 2-daagse sessie (o.a. het beginselprogramma stond op de rol) hoort u meer op de Ledenvergadering van donderdag 17 november, we kiezen dan ook een nieuwe lijsttrekker!

Zorg dat u erbij bent. De vergadering begint om 20:00 uur bij de Ossenbeemd in Deurne.

De kandidaat lijsttrekkers stellen zich hier aan u voor!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zo werkt de lobby van de veehouderij: hoogleraar eist rectificatie

Zo werkt de lobby van de veehouderij: hoogleraar eist rectificatie.

Hoogleraar Dick Heederik van het instituut voor risicoanalyse (IRAS) van de Universiteit Utrecht vermoedt dat hij is gebruikt voor de lobby van de veehouderij. Hij eist een rectificatie van de vakbladen voor de pluimvee – en varkenshouderij Pluimveeweb en Pig Business, van uitgeverij Agrio. Daarin stelt hij onder meer dat er ‘geen risico’s voor omwonenden’ zijn, terwijl hij daar eerder juist voor gewaarschuwd had.

Lees hier het artikel

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 45

IK MAAK MET MIJN BUREN DE HELE WIJK SCHOON.

 

Wanneer de bomen kaal zijn en het gras laag staat, kan je met buurtbewoners en met hulp van de gemeente de wijk schoonmaken.
Pluk plastic zakken uit de bomen en verwijder zwerfvuil (blikjes, glas, vuilniszakken, banden, tv-toestellen, verfpotten…) uit wegbermen, rivieroevers en struikgewas. Sorteer dit en breng het naar de milieustraat.
Verminder zo de vervuiling van ecosystemen zoals waterlopen of braakliggende gronden. Bovendien maakt het de buurt veiliger voor dieren: ze verwonden zich minder aan glasscherven of stikken niet meer in het plastic dat ze voor voedsel aanzagen!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Betoog begrotingsbeschouwingen 08-11-2016

Betoog Algemene beschouwingen 08-11-2016

 

Allereerst een woord van dank voor de beantwoording van onze vragen. Ook wil ik een compliment geven voor de goede leesbaarheid van de begroting, het wordt een steeds beter product.

 

Een ander verhaal is de begroting in een oogopslag, op zich een heel goed initiatief, maar… Hierin lezen we dat we een miljoen meer uitgeven dan we ontvangen, maar dit wordt niet uitgelegd. In 1 cirkeldiagram wordt 2x 15% met een verschillende grootte aangeduid, en als we de percentages optellen komen we op 99%. Dit laatste heeft ongetwijfeld met afrondingen te maken, maar 1% van 84,1 miljoen is toch 841.000€… We denken dat hier nog wel wat te winnen valt.

 

Wat we jammer vinden is dat deze begroting wordt gepresenteerd alsof we in 2020 1,4 miljoen over hebben. Dit terwijl we allemaal weten dat er nog van alles zal gebeuren, en we zelfs al heel wat in kunnen schatten, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van de spoortunnel. En dit ook terwijl we de afgelopen jaren gezien hebben dat er zomaar ineens forse bedragen nodig zijn voor bijvoorbeeld de grex/vex. Ter illustratie: de afgelopen 2 jaar is er 4,5 miljoen uit de algemene reserve gehaald. Op zich is dat niet erg als het geïnvesteerd wordt in belangrijke zaken, maar laat de raad in ieder geval weten dat dit overschot zomaar nog op kan drogen tot 0.

 

Dan de lastenverlichting, dat klinkt natuurlijk fantastisch! Maar kan het college uitleggen waar de gemeente dit nu precies van gaat betalen? Gaan we minder OZB binnenhalen? Of is het gewoon zo dat we minder kosten hebben voor afvalstoffenheffing en rioolheffing en we dit, zoals wettelijk verplicht, doorberekenen aan de burgers waardoor zij minder betalen? Als het laatste het geval is neigt dat toch naar symboolpolitiek… Nog altijd zijn de woonlasten in Deurne vele malen hoger dan in de omliggende gemeenten, en nog veel hoger dan het landelijk gemiddelde.

 

Voorzitter, een transparante overheid laat zich controleren door de rekenkamer. Progressief Akkoord – GroenLinks stelt voor deze verantwoordelijkheid weg te halen bij de rekeningcommissie en dit in regionaal verband met de Peelgemeenten te organiseren. We dienen hierover een motie in.

 

Milieu, natuur en gezondheid

Wat ons opvalt als het gaat om milieu, is dat er een heleboel afzonderlijke onderzoeken en maatregelen zijn (gericht op mest, onderzoek van water en luchtkwaliteit bijvoorbeeld), maar dat het ontbreekt aan een integraal beleid. Beleid dat er wat ons betreft op gericht moet zijn om het milieu te verbeteren, niet om het milieu niet te laten verslechteren. Progressief Akkoord – GroenLinks stelt dan ook voor om alle onderzoeken m.b.t. het milieu, natuur en gezondheid bij elkaar te brengen zodat er een integraal overzicht komt van de situatie waarin Deurne verkeert. Informeer ook bij burgers over de bevindingen. Handel vanuit een preventief beleid waarbij het voorzorgsbeginsel voorop staat, en anticipeer op het beleid van Europa, het rijk en de provincie. We dienen hierover een motie in.

 

Bij beleid dat erop gericht is het milieu en onze gezondheid te verbeteren, past ook dat de verkiezingsbelofte van DOE, een stand-still beleid, uitgevoerd wordt. We horen graag van de wethouder hoe hij deze belofte in gaat lossen.

 

Duurzaamheid

In de begroting lezen we dat er geïnvesteerd gaat worden in duurzaamheid, verduurzaming etc. Nergens in de aanbiedingsbrief wordt duidelijk gemaakt wat de definitie is van deze woorden. Encyclo, een online definitie-woordenboek, laat al een stuk of 10 betekenissen zien. Progressief Akkoord – GroenLinks stelt voor om de definitie van VN-commissie Brundtland op te nemen: “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Het gaat hier om de balans tussen mensen, aarde en voordeel, beter bekend als people, planet, profit.

We zijn erg enthousiast dat in de begroting gesproken wordt over circulaire economie. We juichen ontwikkelingen op dit gebied van harte toe. Aan welke ontwikkelingen wordt hierbij gedacht? Ook vinden we het principe ‘de vervuiler betaalt’ een uitstekend uitgangspunt. Wel is Progressief Akkoord – GroenLinks van mening dat €25.000,00 investeren in duurzaamheid niet voldoende is. We roepen de wethouder op om te onderzoeken wat nodig is om in Deurne echt een slag te slaan als het gaat om duurzaamheid. In Helmond zijn goede stappen gezet, we vragen de wethouder om eens met de Helmondse wethouder van duurzaamheid te bekijken of zijn strategie ook in Deurne zou kunnen werken. We dienen hierover een motie in.

 

Vluchtelingenvraagstuk

Voorzitter, het lijkt erop dat er weer een toename van de instroom van vluchtelingen te verwachten is. Als bijvoorbeeld de Irakeese stad Mosul bevrijd wordt van IS zullen honderdduizenden mensen op de vlucht slaan. De kans bestaat dat er dan opnieuw een beroep op onze gemeente gedaan wordt om deze vluchtelingen op te vangen. Progressief Akkoord – GroenLinks roept de raad en het college op om dan opnieuw zijn verantwoordelijkheid te nemen, en hierover tijdig en open met burgers te communiceren.

 

Vrije tijd

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om te faciliteren dat het cultuurcentrum en de Wieger zich kunnen redden. Ze moeten zich geen zorgen hoeven te maken dat ze de kop niet boven water kunnen houden. Als de Wieger verdwijnt, komt hij nooit meer terug. Zorg nou eens dat er een professionele aansturing komt die ervoor kan zorgen dat beide organisaties, en misschien ook nog wel met de bibliotheek erbij, goed kunnen functioneren. Spreek uit dat deze organisaties van groot belang zijn voor Deurne, en handel daar ook naar. We dienen hierover een motie in.

 

In het stuk vrije tijd wordt eigenlijk vrijwel alleen gesproken over de ondernemer. Willen we toerisme aantrekken voor ondernemers, of voor toeristen en inwoners die willen recreëren?

 

Voorzitter, in het hele stuk over vrije tijd komt het woord natuur niet voor. Natuurlijk is toerisme en recreatie erg belangrijk. Volgens Progressief Akkoord – GroenLinks zou hierin verwerkt moeten worden dat dit niet ten koste mag gaan van de toch al bijzonder kwetsbare natuurgebieden. We dienen hierover een motie in.

 

Omgeving

Stemmen we nu impliciet in met 2 miljoen extra uitgave voor de spoortunnel, of stemmen we enkel in met een voorlopige reservering van de extra kapitaallast? Is in Helmond opgevraagd wat de kosten voor onderhoud zijn? Daar hebben ze er immers 6… De spoortunnel heeft onder andere als doelstelling dat de brandweer sneller in de kerkdorpen kan zijn, en dat het centrum vrij wordt van vrachtwagenverkeer. Wat Progressief Akkoord – GroenLinks betreft hoeven we met dat laatste niet te wachten tot de tunnel aangelegd is. Als je een spoortunnel gaat bouwen, pak het dan meteen integraal aan, verplaats de brandweerkazerne naar het industrieterrein Binderen en maak het centrum (Houtenhoekweg, Heuvelstraat, Lage Kerk, Stadhouderweg, Liesselseweg) vrij van doorgaand vrachtverkeer. Dit levert tevens een stevige reductie van fijnstof in het centrum van Deurne op. We dienen hierover een motie in.

Op 27 oktober hebben we een artikel gelezen over fijnstofvangers in parkeergarages en tunnels in Eindhoven. Deze techniek wordt momenteel uitgetest in de parkeergarage onder de Heuvel Galerie. Als de ondergrondse parkeergarages in het centrum van Eindhoven fijnstof afvangen, kan dat de concentratie van stofdeeltjes elders in de stad tot wel 50% verminderen. Hoe denkt het college erover mee te werken aan een test met fijnstofvangers in de spoortunnel, en is de wethouder bereid hierover contact op te nemen met de TU/e?

 

Progressief Akkoord – GroenLinks is van mening dat er een beleidsnotitie moet komen voor burgerparticipatie bij ruimtelijke plannen, zodat inwoners van de gemeente Deurne helderheid hebben over het beleid wat op dit punt gevoerd wordt. Waarom kan dit in het buitengebied wel, maar binnen de kom niet? We dienen hierover een motie in.

 

We lezen dat de gesprekken over het bomenplan Neerkant niet van de grond zijn gekomen. Welke afspraken zijn er nu gemaakt om te zorgen dat deze wel tot stand gaan komen? Wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied?

 

Voorzitter, we constateren dat, zeker bij warm weer, de geur van de veehouderijen aardig aanwezig is. Het kan niet anders dan dat het college dit ook opmerkt. Dit vraagt om intensievere controle en handhaving. Hoe gaat het college hier werk van maken?

 

Werken

Na beantwoording van de raadsvragen over de begroting is er nog geen duidelijk antwoord op de vragen die gesteld zijn. We vinden dit erg teleurstellend. We maken ons grote zorgen over de beschikbaarheid van beschutte werkplekken. We hebben het over een bijzonder kwetsbare groep burgers. Mensen die niet met een regulier dienstverband kunnen werken bij Senzer, maar echt continue aansturing en bescherming nodig hebben. Het zijn mensen die te goed zijn voor dagbesteding, maar te slecht voor werk bij een reguliere werkgever. Ze vallen tussen de wal en het schip. Zelfs Een Vandaag heeft hier aandacht aan besteed. Het lijkt nu zo uit de beantwoording van de vragen of er in heel de gemeente Deurne niemand is die voor een dergelijke plek in aanmerking komt. Dit lijkt ons toch erg sterk. Kan de wethouder uitleggen hoe het kan dat er geen enkele beschutte werkplek gerealiseerd is? Wat gaat de wethouder doen om deze uiterst kwetsbare groep mensen een plek te geven binnen onze samenleving?

 

Voorzitter, Progressief Akkoord – GroenLinks maakt zich ook zorgen om de kansen van de jonge, startende ondernemers. We hebben daarnaast ontzettend veel leegstaande winkelpanden en fabriekspanden. We willen de wethouder ter overweging meegeven om in samenwerking met de ondernemersvereniging en de omliggende Peelgemeenten een startersloket te openen in Deurne, waar duurzame, startende ondernemers geholpen worden in hun start-up.

 

Visie

Voorzitter, de begroting is een vrij boekhoudkundig verhaal, het is weinig visionair. Waar staat Deurne in 2030? Laten we nadenken over Deurne in 2020 als eerste stap. Is de raad van Deurne bereid om samen met Progressief Akkoord – GroenLinks na te gaan denken op een aantal thema’s om een besteding te vinden voor het overschot van 1,4 miljoen in 2020, gericht op verbetering van het leefklimaat van de gemeente?

 

Grex/vex

In de werkgroep leges is afgesproken om gezamenlijk een raadsopdracht in te dienen m.b.t. het vereenvoudigen van de heffing van de leges. Ambtenaren hebben daarvoor ideeën aangedragen die eenvoudig te realiseren zijn. Hierover is ook een motie geformuleerd.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 44

IK MAAK KENNIS MET BETALINGEN VOOR MILIEUDIENSTEN

Een landbouwer die een bos niet rooit, maar er daarentegen voor zorgt, of lanbouwgrond omzet in natuur/bos kan een vergoeding krijgen.
Hij lijdt dan immers verlies, want hij kan zijn land niet uitbreiden. Maar dit bos slorpt wel afvloeiend water op en verhindert zo erosie, zet CO2 om in O2, biedt onderkomen en voedsel aan talrijke soorten en kan zo de biodiversiteit bevorderen. Deze vergoeding is een van de vele mogelijke ‘betalingen voor milieudiensten’.
Dit vernieuwende principe kent al wat succes, hoewel de financiële waarde van sommige milieudiensten moeilijk te bepalen is.

Lijkt het u toch wel wat? Praat er dan over met mensen die je kent! Misschien valt het niet in dovemansoren en kunnen we de natuur helpen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen