Maandelijks archief: januari 2017

Biodiversiteit tips week 4

IK HOU MIJN GSM ZO LANG MOGELIJK.

Er is steeds meer vraag naar bepaalde ertsen (koper, kobalt, lood…) voor de fabricage van spelcomputers, pc’s en mobiele telefoons. Deze ertsen worden op verschillende plaatsen over de hele wereld gedolven. Deze mijnactiviteit brengt de natuur in de omgeving vaak zware schade toe.

In de Democratische Republiek Congo bedreigen de beruchte coltanmijnen de ontzaglijke biodiversiteit van Kivu. Om te eten, jagen de mijnwerkers er illegaal op de laatste gorilla’s, maar ook op olifanten, okapi’s… Ze kappen het woud omdat ze brand- en timmerhout nodig hebben en omdat ze de mijnen willen uitbreiden. De gevolgen zijn erosie, bodem-, water-, en luchtvervuiling en – niet te vergeten- wapengeweld!

 Denk dus na eer je een nieuwe gsm of laptop koopt.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Visie op centrumplan

Op dinsdag 24 januari werd het raadsvoorstel “Samen Deurne centrum verbeteren” gepresenteerd aan de raadscommissie Ruimte & Economie. Kort samengevat betekent het dat er in de ochtenden en op zon- en feestdagen geëxperimenteerd wordt met gratis parkeren in het centrum van Deurne. Dit moet de opmaat zijn naar volledig gratis parkeren in het centrum. Daarnaast worden er allerlei werkgroepen in het leven geroepen om het centrum aantrekkelijker te maken voor winkelend publiek.

 

We complimenteren de wethouder en de betrokken ondernemers voor de werkwijze. Samen hebben ze de schouders eronder gezet en zijn tot een resultaat gekomen dat voor alle belanghebbenden tot tevredenheid stemt. En daar wringt voor ons de schoen. Want 1 groep belanghebbenden is niet meegenomen in de onderhandelingen, en dat zijn de centrumbewoners. Bezorgde burgers hebben ons gemaild met de vraag waar zij hun auto nog kunnen parkeren als straks iedereen die in het centrum werkt en winkelt zijn auto overal neer mag zetten. Het verbaasde ons dat deze groep belanghebbenden buiten beschouwing is gelaten. We hebben er dan ook voor gepleit dat de wethouder de belangen van deze groep mensen meeneemt in de keuzes die gemaakt worden. Dat heeft hij toegezegd.

 

Daarnaast hebben we gepleit voor stimulering van fietsverkeer naar het centrum. De wethouder die verantwoordelijk is voor dit dossier heeft ook duurzaamheid in zijn portefeuille, dus ook daar stond hij welwillend tegenover.

 

En natuurlijk de kosten, want wat vinden we het jammer dat er zo geheimzinnig gedaan wordt over wie dit moet gaan betalen. Uiteindelijk kwam het erop neer dat de inwoners van onze gemeente de kosten voor hun rekening zullen moeten nemen. Als zij er een bruisend en levendig centrum voor terug krijgen is dat acceptabel, maar dat is vooralsnog de vraag. Mede daarom hebben we gepleit voor een evaluatie waarin bekeken wordt of de effecten voldoende zijn om dit beleid door te zetten. Ook die evaluatie komt er.

 

Kortom: een mooie eerste aanzet, maar we zijn er nog lang niet. We houden nauwlettend in de gaten wat voor vervolg dit plan krijgt.

 

Tot slot het artikel dat het Eindhovens Dagblad publiceerde over het debat dat gevoerd is:

IMG_3009

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 3

IK BEVORDER DE BIODIVERSITEIT OP MIJN WERK.

Ben jij verantwoordelijk voor de aanleg van infrastructuur? Integreer die dan zo goed mogelijk in de natuur (voorzie doorgangen voor dieren, laat in opvangbekkens dieren leven en planten groeien…) Zorg voor bomen, hagen, vijvers en braakland en onderhoud ze zo goed mogelijk. Kies voor de gebouwen, de afwerking en het meubilair milieuvriendelijke, natuurlijke, duurzame, recycleerbare en – waar mogelijk- materialen en producten uit de streek. Beperk het gebruik van niet-hernieuwbare energie en de productie van afval.
Zo verminder je de ecologische voetafdruk van je bedrijf en verbeter je tevens je werkomgeving, je imago en de handelswaarde van je lokatie!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 2

IK NEEM EEN BIOGROENTEABONNEMENT.

Bioboeren passen natuurlijke productietechnieken toe, ze kweken alleen inheemse soorten en gebruiken geen chemische meststoffen of pesticiden. Zo putten ze de bodem niet uit en vervuilen ze het grondwater niet. Ze hebben ook aandacht voor diertjes die bij de teelt helpen (bijen, regenwormen…) en voor de omringende ecosystemen.
Bovendien halen ze oude soorten uit de vergetelheid, die bovendien lekker en gezond zijn: aardperen, oude graangewassen, verrukkelijke appelen…
Wie een biogroenteabonnement neemt, draagt bij tot een gezondere en duurzamere wereld. Let wel op dat het fruit en de groenten inderdaad lokale seizoensproducten zijn (weinig conserveringsmiddelen en weinig vervoer) en dat de verpakking tot een minimum beperkt is.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 1

IK STOOR DE DIEREN NIET WANNEER IK GA WANDELEN.

 

Wanneer je een natuurwandeling maakt, mag je de dieren niet storen. In de winter is dit nog belangrijker dan in de andere jaargetijden. Haal ze niet uit hun schuilplaats, verras ze niet terwijl ze naar voedsel zoeken en maak ze niet wakker tijdens hun winterslaap. Anders verbruiken ze misschien hun allerlaatste reserves om weg te vluchten of zich te verschuilen. En dat zou hun dood betekenen!

 

Blijf dus op de paden, maak zo weinig mogelijk lawaai en hou afstand van de dieren, die net zoals jij een luchtje scheppen…

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zorgen over jacht in Vlierdense bossen

Zorgen over jacht in Vlierdense bossen

Tijdens de raadsvergadering van 20 december hebben wij onze zorgen uitgesproken over de jacht in de Vlierdense bossen. Hierover hebben we ook raadsvragen gesteld:

De fractie van Progressief Akkoord – GroenLinks maakt zich zorgen over het wildbeheer in verpachte gebieden aan de Wildbeheerseenheid Deurne. De zorg is ontstaan na een bezoek aan enkele pachtgebieden. Daarbij is geconstateerd dat:

  • er vaste- en tijdelijke voerplaatsen zijn gecreëerd (zie bijlage 1 t/18);
  • onderhoud en afpaling van de terreinen te wensen overlaat.Gezien bovenstaande, aangezien dat de helft van de zesjarige termijn van de pacht is verstreken en aangezien er per 1 januari 2017 een nieuwe natuurwet is, stellen wij de volgend vragen:
  1. Is het college op de hoogte van de vele voederplaatsen in de bossen ten noorden van de Rijntjesdijk?
  2. Is het college ervan op de hoogte dat er sinds november wilde zwijnen zijn gezien bij bovenstaande voederplaatsen?
  3. Heeft de gemeente en of politie sinds 15 november 2013 klachten ontvangen m.b.t. jacht, beheer en schadebestrijding?
  4. Zo ja, kan er dan een overzicht beschikbaar gesteld worden?
  5. Heeft de gemeente en of de politie overtredingen geconstateerd met betrekking tot wettelijke voorschriften en of verplichtingen die in de overeenkomst staat die is af- gesloten tussen de gemeente en de Wildbeheerseenheid Deurne en de Wildbe- heerseenheid De Heidse Peel?
  6. Zo ja, kan er dan een overzicht beschikbaar gesteld worden?
  7. Is het college bereid een tussentijds evaluatieverslag te produceren op basis van de afspraken in de overeenkomsten die met wildbeheerseenheden zijn getroffen?
  8. Is het college bereid deze evaluatie via het presidium voor te leggen aan de commissie ruimte en economie?

We wachten op de beantwoording van deze vragen. Het Eindhovens dagblad heeft ook een artikel gewijd aan onze zorgen over de jacht. Dit artikel lees je hier.

 

Update 6 januari 2017: onze raadsvragen zijn beantwoord. Je leest de antwoorden van het college hier:

Antwoorden op raadsvragen over wildbeheer.

Volgens het college worden er geen overtredingen gepleegd en is er dus ook geen tussentijdse evaluatie nodig. Vanzelfsprekend denken wij hier anders over. Wij beraden ons momenteel op wat verder te doen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Opstart werkbedrijf Senzer Helmond kostte 236.000 euro

Opstart werkbedrijf Senzer Helmond kostte 236.000 euro

Op 7 december stelden wij raadsvragen over de kosten van de ombouw van werkbedrijf Atlant de Peel naar werkbedrijf Senzer. Wij wilden graag weten wat de kosten zijn geweest,  waar deze kosten uit betaald worden, en wat het feest ter ere van Senzer gekost heeft. Daarnaast zijn er lichtbakken geplaatst en meteen weer verwijderd. We hebben gevraagd waarom dit gebeurd is, en wie dit gaat betalen. Uit de beantwoording van onze vragen is gebleken dat het totaal €236.000,00 heeft gekost. Het Eindhovens dagblad heeft hier een artikel aan gewijd.

Lees hier het artikel van het Eindhovens Dagblad.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen