Maandelijks archief: februari 2017

Biodiversiteit tips week 8

IK BEPERK EN COMPENSEER MIJN CO2-UITSTOOT ALS IK REIS

Ook in de vakantie kan je iets doen aan het broeikaseffect. Maak wandeltochten, kampeer (maar alleen op kampeerterreinen) of doe aan ecotoerisme. Kies voor een bestemming zo dicht mogelijk bij huis. Trek er naar toe per fiets, per trein, per zeilboot of – waarom niet – per huifkar! Eet en drink seizoens- en streekproducten, rij niet te veel met auto of motorfiets rond, zet de airconditioning af… Als je echt het vliegtuig moet nemen, kies dan rechtstreekse vluchten (bij het opstijgen verbruikt een vliegtuig heel veel brandstof). Compenseer je CO2-uitstoot door financieel bij te dragen in projecten rond biodiversiteit of herbebossing.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 7

IK HERBERG LOKALE FAUNA ONDER MIJN DAK.

 

Ben je aan het bouwen of verbouwen? Overweeg dan om schuilplaatsen voor de lokale fauna in je project te verwerken. Kijk uit naar soorten die je een plaatsje kan of wil bieden. Doe dan de nodige aanpassingen: boor gaten in een dikke muur en maak holten vrij (voor solitaire bijen) maak ingangen in betonblokken (voor vleermuizen), zorg dat de zolder van buitenaf toegankelijk is (voor roofvogels en vleermuizen), installeer nestkasten onder het dak en de balkons.

Vergroot je kansen: zorg voor een zo gevarieerd mogelijke tuin – waar je gasten gemakkelijk eten vinden – en ban alle chemische producten (bestrijdingsmiddelen, meststoffen, verf, schoonmaakmiddelen…).

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 6

IK GOOI NOOIT AFVAL OP DE GROND.

Afval in de natuur gooien heeft steeds – vaak rampzalige- gevolgen voor het milieu. Bepaald afval brengt onmiddelijk schade toe: sigarettenpeuken en kauwgom vergiftigen of verstikken de dieren die ze doorslikken, kleine zoogdieren en amfibieën raken in flessen geklemd, glasscherven verwonden grotere dieren of kunnen door het vergrootglaseffect branden veroorzaken. Bij ander vuil voel je de gevolgen pas op langere termijn: plastic doet er jaren over om af te breken, maar geeft ondertussen wel giftige stoffen vrij, batterijen bevatten zware metalen die door de bodem sijpelen en het grondwater vervuilen. Gebruik dus de straatvuilnisbakken en recycleer zoveel je kan!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Opdracht aan Senzer: beschut werk 100% invullen

werkvooriedereen-890x395_c-1

 

 

Op 25 januari 2017 namen Esther Stax en Theo Hikspoors  namens Progressief Akkoord – Groen Links deel aan de raadscommissie samenleving. Een deel van de vergadering werd gebruikt om geïnformeerd te raken over de voortgang van de transities (lees: Overdragen van de verantwoordelijkheid Jeugdzorg, WMO en werk en inkomen naar de gemeente).

Deurne heeft eerder besloten om de decentralisaties Werk en Inkomen uit te voeren binnen de 6.1 aanpak. Deze taken waren al belegd bij Senzer (voorheen Atlant).

 

Vervolgens stond de zienswijze van de gemeente Deurne op de kaderbrief van Senzer op de agenda.

Progressief Akkoord – Groen Links heeft deze gemeenschappelijke aanpak altijd gesteund. Voor deze vergadering werd kort afgestemd met de PvdA.  Wij spraken af dat we het accent zouden gaan leggen bij het regelen van beschutte werkplekken binnen Senzer.

Progressief Akkoord – Groen Links heeft vervolgens met krachtige argumenten een lans gebroken voor het werk verschaffen aan de meest zwakken in de samenleving. Dit zijn de mensen welke binnen reguliere bedrijven niet plaatsbaar zijn vanwege o.a. de intensieve begeleidingsnoodzaak.

Vanaf 01-01-2017 heeft Deurne een verplicht aantal opgelegd gekregen vanuit het ministerie.

Na een constructieve discussie waren alle partijen + de wethouder het erover eens, dat Deurne hier invulling aan moet geven. Senzer krijgt (op basis van deze afspraak) vervolgens een opdracht van de gemeente om de beschutte werkplekken 100% in te gaan vullen.

In de zienswijze is de volgende wijziging voorgesteld aan de gemeenteraad:

De gemeenteraad ziet het realiseren van beschut werk als een belangrijk onderdeel van de uitvoering van de Participatiewet. Onder het motto ‘werken is de beste zorg’, wil de gemeenteraad van Deurne dat deze vorm van werken voor de meest kwetsbare doelgroep binnen de Participatiewet voortvarend wordt opgepakt. Op dit moment is de realisatie in onze arbeidsmarktregio en voor de gemeente Deurne nog onvoldoende. De Rijksoverheid heeft een wijziging aangebracht in de Participatiewet waardoor vanaf 1 januari 2017 het invullen van beschut werk een verplichting is geworden. Recent zijn de aantallen beschutte werkplekken per gemeente gepubliceerd voor 2017 en de voorlopige aantallen voor 2018. Voor Deurne betekent dit 5 beschutte werkplekken in 2017 en vooralsnog 9 beschutte werkplekken in 2018. Met de wetswijziging zijn er tevens maatregelen getroffen om de realisatie van beschut werk te vereenvoudigen. Als gemeenteraad zijn wij van mening dat er ook zonder de verplichting die vanaf 1 januari 2017 geldt, volledige invulling aan beschut werken moet worden gegeven. Wij vragen u daarom een plan uit te werken, waarmee naast de verplichte aantallen voor 2016 en 2017, ook de beschutte werkplekken die voor 2015 en 2016 gepland stonden, met terugwerkende kracht kunnen worden gerealiseerd. Dit zijn voor de gemeente Deurne respectievelijk 2 en 6 beschutte werkplekken.

De gemeenteraad beslist dinsdag 7 februari over de zienswijze en deze toevoeging.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Biodiversiteit tips week 5

IK KIES VOOR VERANTWOORDE VIS.

Blauwvintonijn, kabeljauw, zalm, tong, zeeduivel… horen niet meer op je bord! Deze soorten kunnen hun populaties bijna niet meer vernieuwen, omdat ze overbevist worden. De vangsten gebeuren bovendien in de verkeerde periode (in volle paaitijd) en met vaak onaanvaardbare methodes (die de zeebodem aantasten of vaak nutteloos jonge visjes doden). Geef de visvoorraden toch wat tijd om weer aan te sterken. Eet niet-bedreigde vis- en schaaldiersoorten. En koop bij voorkeur plaatselijk gevangen vis of vis met een MSC-keurmerk. Je leest meer over dit keurmerk op www.msc.org

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen