Agenda

Progressief Akkoord – GroenLinks Deurne is een actieve en open partij, je bent altijd welkom bij de fractievergaderingen.

  • Al onze fractievergaderingen zijn openbaar. Ze vinden doorgaans plaats op de maandagavond in het gemeentehuis. Je bent vanaf 20.00 uur van harte welkom.
  • Onze ledenvergaderingen vinden twee keer per jaar plaats.

De agenda van de gemeentepolitiek:

Maandelijkse agenda gemeenteraad en commissies.

Heb je nog meer ideeën waar we samen met jou aan kunnen werken, neem dan contact op met ons.

Reacties zijn gesloten.