Bestuur

Progressief Akkoord en GroenLinks Deurne opereren gezamenlijk, maar hebben ieder (nog) een eigen bestuur.

Leden van Progressief Akkoord en GroenLinks afdeling Deurne hebben op 11 juni 2013 met algemene stemmen besloten om voor de raadsperiode 2014-2018 onder de naam ‘Progressief Akkoord – GroenLinks’ deel te nemen aan de verkiezingen in maart 2014.

Op deze manier zullen de sociale, groene en duurzame uitgangspunten van deze lijst in de gemeenteraad beter aan de orde kunnen worden gesteld. Ook wordt zo ‘onderdak’ geboden aan progressieve mensen die zich niet aan een landelijke partij willen binden. Of die, door het in Deurne ontbreken van afdelingen van landelijke progressieve partijen, niet de mogelijkheid hebben om daarop te stemmen.

Bestuur Progressief Akkoord

Voorzitter: Joop van Hout

j.vanhout14@chello.nl

 

Penningmeester: Rita van der Zwaan

h.zwaan2@chello.nl

 

Secretaris: Jan Berkers

j.berkers16@chello.nl

 

Lid: Ingeborg van der Singel

I.Krook@roc-teraa.nl

Lid worden: info@ progressiefakkoord-groenlinks.nl

Bestuur GroenLinks Afd. Deurne

Voorzitter: Vacature

Secretaris: Mariëtte Raeven, E-mail: raevenmm@kpnplanet.nl

Penningmeester: Jan Duffhauss

Lid worden: www.groenlinks.nl (Als landelijk lid ben je automatisch lid van GroenLinks afd. Deurne)

Reacties zijn gesloten.