Bezuinigingen

Progressief Akkoord – GroenLinks wil een stevige opstelling naar de Provincie zodat er meer ruimte komt om vrijwilligersorganisaties.

2-11-2_bezuinigingen_600Aan het onderhoud van wegen wordt dit jaar veel uitgegeven, te veel. De Gemeente Deurne is bang voor de provincie omdat die aangegeven heeft dat de wegen beter moeten worden onderhouden. Ons standpunt in deze is: maak eens eigen beleid, al is het maar voor even. Besteed dat onderhoudsgeld aan sociale zaken waar we door bezuinigingen te korten hebben. Faciliteer al diegenen die het nieuwe beleid moeten gaan uitvoeren. Denk o.a. aan de Stichting Welzijn Deurne, de dorps- en wijkraden, jeugd- en jongerenwerkers, want die moeten straks het nieuwe gedecentraliseerde beleid gaan ondersteunen. Geen bezuiniging op subsidies aan o.a. de verenigingen want juist die zijn de olie voor de sociale samenleving.

Voorbeeld: Papier ophalen op de nieuwe manier scheelt de Deurnese burger een schijnbedrag van ca € 17,- per gezin per jaar minder aan reinigingsrechten. Vele gezinnen zitten daar niet op te wachten, immers het deelnemen aan activiteiten van verenigingen is door het niet meer mogen ophalen van oud papier nu een stuk duurder geworden.

De inning van de belastingen binnen de samenwerking van meerdere gemeenten is door de het gescheiden ophalen van afval nu veel duurder geworden dan verwacht. Ook deze extra kosten moeten door de gezinnen de komende jaren betaald worden.

Waar liggen nu de resultaten van de bezuinigingen: juist ja bij u en bij mij. Zo liggen er vele voorbeelden.

Standpunten:

  • Progressief Akkoord – GroenLinks wil een stevige opstelling naar de Provincie zodat er meer ruimte komt om vrijwilligersorganisaties, zoals in de sport en recreatie sector, en maatschappelijke organisaties, zoals bibliotheek, welzijnswerk en dans–, cultuur- en muziekeducatie, te ondersteunen.
  • Plannen worden samen met organisaties gemaakt om invulling te geven aan gemeentelijk hoofdlijnenbeleid.

Reacties zijn gesloten.