Biologische landbouw

Naar biologische landbouw, een toekomst voor ons en voor onze kinderen!

Intensieve veehouderijbedrijven in Deurne houden in totaal ruim 1,8 miljoen beesten. Dat aantal stijgt nog steeds en er worden nieuwe mestfabrieken gepland. De gevolgen voor Deurne zijn bekend: stankoverlast, mestoverschot, aantasting van het grondwater, gevaar voor de volksgezondheid. Bovendien blijft er niks over van ons eens zo mooie buitengebied.

Wij willen een afbouw van de intensieve veehouderij. ProgressiefAkkoord – GroenLinks kiest voor biologische landbouw. Voor ondernemingen die kwaliteitsproducten leveren voor de regio. Bedrijven die het natuurlijk evenwicht niet verstoren, die de grond, het water en de lucht niet verpesten. Wij kiezen voor landbouw die zorgt voor veilig, lekker en gevarieerd eten. Voor ons en voor de generaties na ons.

Standpunten:

  • Voorrang voor biologische landbouw
  • Afbouw van intensieve veehouderij
  • Geen mestfabrieken
  • De gemeente voert een streng handhavingsbeleid

Reacties zijn gesloten.