Categorie archief: Deurne

Dit is een categorie voor nieuws uit Deurne

Nieuw raadslid voor Progressief Akkoord – GroenLinks

 

Lotje Berkers, afscheid nemend raadslid

Lotje Berkers

Net na het kerstreces heeft Lotje Berkers burgemeester Mak laten weten te willen terugtreden als raadslid namens Progressief Akkoord – GroenLinks. Lotje zat sinds maart 2014 in de raad. Na twee jaar het raadswerk te combineren met haar studie en het voorzitterschap van het bestuur van OJC de Roos bleek dit te veel energie van haar te vragen. Zij heeft er voor gekozen om haar studie aan de Fontys Hogeschool voorrang te geven. De fractie van Progressief Akkoord – GroenLinks heeft respect voor haar keuze. We bedanken haar voor haar inzet de afgelopen 2 jaar, en zijn blij dat zij zich als lid van de steunfractie en burgercommissielid in zal blijven zetten voor onze partij.

 

 

 

 

Carly Arts

Carly Arts

Lotje wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Carly Arts. Carly is 31, en geboren en getogen in Deurne. Zij is sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 actief voor onze partij en heeft de afgelopen 2 jaar ervaring opgedaan in de commissie samenleving. Ze werkt in de maatschappelijke opvang, ze zet zich dan ook met passie in voor de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben. Carly is in de raadsvergadering van 16 februari benoemd tot gemeenteraadslid. Samen met onze fractievoorzitter Wilbert zal ze het raadswerk op gaan pakken. Wilbert zal zich met name gaan richten op onder andere beheer openbare ruimte, ruimtelijke ordening, werk en sociale zaken. Carly buigt zich onder andere over zorg en welzijn, onderwijs, milieu en kunst en cultuur.

Geplaatst in Deurne | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Fractie PA/GLkrijgt uitleg over kap van bomen in het Wiegerbos

Op een grijze, druilige zaterdagochtend in januari stonden we daar met de fractie van Progressief Akkoord/Groen Links, in het Wiegerbos. Gewapend met stevige warme wandelschoenen. Hoewel een enkele jongeling dacht het op sneakers wel vol te kunnen houden in het natte koude bos. We waren benieuwd naar de veranderingen die in het bos gaan plaatsvinden. Met oranje stippen en groene linten waren diverse bomen gemerkt. Ja… er gaat gekapt worden in het Wiegerbos en wij wilde daar het ‘onze ‘ van weten. Want Progressief Akkoord/Groen Links is een natuur minnende partij en we willen dit stukje bos in het hart van Deurne graag behouden.

De fractie van PA/GL in het Wiegersbos, met op de achtergrond het huis van Hendrik Wiegersma.

De fractie van PA/GL in het Wiegerbos, met op de achtergrond de Wieger.

Gemeente Deurne wil een toekomstbestendig Wiegerbos. De Wieger is gebouwd in 1922 door dokter Wiegersma. Er wordt al snel in de jaren die daar op volgen een bostuin aangelegd op de akkerlanden die dan achter de Wieger gelegen zijn. Dit is het Wiegershof en later het Wiegerbos gaan heten. In 1969 wanneer Hendrik Wiegersma overlijdt zijn de oudste bomen ruim 40 jaar. Het bos is inmiddels een echt bos met een bosklimaat. Een jeugdig bos, maar de groei zit er dan al goed in. In 1972 koopt de gemeente De Wieger en het bijbehorende bos. Er worden in het bos openingen gezaagd en er komen bungalows. In de 43 jaren die daarop volgen groeit het bos meer dan de jaren daarvoor. Flinke bomen maken de ‘open ruimten’ kleiner. Een proces dat niet stopt. In 2015 roept het bos tot ingrijpen vindt de gemeente. Nou daar wilde wij het ‘onze’ wel van weten.

 

Wij nodigde Tom van Duuren uit, van Tom van Duuren bosbeheer, om ons door het bos te leiden en wat meer te vertellen over de oranje stippen, groene linten en het bos zelf. Tom is door de gemeente gevraagd voor advies bij het bosbeheer. Dat advies staat in het ‘Plan van aanpak voor bosbeheer 2015-2022’ voor het Wiegerbos.

Tom van Duuren spreekt met passie over de schoonheid van bomen.

Tom van Duuren spreekt met passie over de schoonheid van bomen.

Wandelend over het drassige ‘Tuinpad van mijn vader’ begint al het sprookjes-achtige aanzicht van het bos. Met hangende, nu kalende takken, en hier en daar spruit er al een knopje aan door de zachte winter. Flinke klimop doet haar best via de bomen een weg naar het licht te vinden. Veel, heel veel blad ligt er op de grond, hier en daar steekt er een jonge scheut door. Eiken, berken, elzen, beuken, esdoorns, lindes, essen, valse acacias en taxes, douglas sparren en abies vertegenwoordigen het naaldhout. Zelfs een plataan komen we tegen in het bos. Het is een bos met grote diversiteit. Er liggen dode taken op de grond en ook in de bomen zijn dode takken. Sommige bomen zijn al eens gesnoeid en lijken gehavende kapstokken. Er zijn ook Stinsenplanten te vinden. Dit zijn niet van oorsprong in Nederland thuishorende planten, maar komen tegenwoordig veel voor zoals het alom bekende sneeuwklokje, de winterakoniet en het blauwe druifje. Tom vertelt dat het bos te dicht wordt, er komt te weinig licht door het bomendek. Hierdoor verdwijnt de onder- en tussenlaag van het bos. Er moet meer licht door het bos kunnen schijnen. Aan de randen van het bos ontwikkelen de randbomen zich meestal met mooie volle kronen, echter eenzijdige kronen. Er moet ‘gedund’ worden in het bos om andere soorten verderop in het bos een kans te geven te ontwikkelen. Tom vertelt met veel passie over het bos en hoe het gaat worden in de komende jaren na de verdunning. Hij heeft het over juweeltjes van taxes osjes, prachtige toekomst bomen en de airco van Deurne. Er ontstaat dan weer een kruiden laag en we zullen dan ook o.a. het bosviooltje weer terug vinden in het bos. Ook laaggroeiers zoals taxes en jonge bomen krijgen dan weer meer ruimte en licht om te groeien. Binnen in het bos ontstaat er dan weer volop nieuwe groei door een natuurlijk verloop. Veel oude bomen krijgen dan de kans om nog eens 40, 80 of zelf 120 jaar door te groeien.

Deze boom wordt omgekapt, zodat er ruimte voor andere bomen ontstaat om door te groeien.

Deze boom wordt omgekapt, zodat er ruimte voor andere bomen ontstaat om door te groeien.

Koude voeten, handen en natte neuzen brachten ons na een interessante en leerzame boswandeling van 2 uur naar een warme kroeg in het centrum van Deurne waar koffie en warme chocolademelk ons weer deed ontdooien. We zijn er nu van overtuigd dat het Wiegerbos nu even wat kaler wordt maar uiteindelijk een nog mooier bos zal gaan worden. Bedenk dat, ‘Het bos is nooit wat het was; onveranderd blijft de groeikracht’! Met deze woorden begint het rapport over het plan aanpak voor bosbeheer in het Wiegerbos van Tom van Duuren. Het rapport is op te vragen bij de gemeente Deurne.

Marieke Tulkens, Progressief Akkoord/Groen Links Deurne

Geplaatst in Deurne | Getagged , , , , , | Reacties staat uit voor Fractie PA/GLkrijgt uitleg over kap van bomen in het Wiegerbos

Ronde tafel discussie Zorg om de zorg op donderdag 26 november

 

Stel, je hebt twee organisaties/verenigingen of partijen.
De één wil de politiek dichter bij het volk hebben en zoekt onderwerpen en middelen om dat te bereiken.
De ander wil een klankbord zijn en zoekt middelen om dat voor elkaar te krijgen.
Hoe ideaal zou het zijn als die twee elkaar tegen komen en de krachten bundelen.
Dan breng je de politiek bij de mensen die op hun beurt hun mening geven over een bepaald onderwerp.
Voor de BVG was dat niet zo heel erg moeilijk, er waren maar twee onderwerpen die eruit sprongen de laatste maanden:
De korting op de huishoudelijke hulp en de PGB.
PA-GL ging daar heel graag in mee, dus de fundering was gelegd.
Nu verder uitbouwen.

Al heel snel kwam toen het idee om een ronde tafel discussie te houden.
Je nodigt professionals/vrijwilligers uit die veel te maken hebben met de zorg.
Die laat je reageren op stellingen die de organisatie in elkaar heeft gezet.
Echter nodig je ook publiek uit die afhankelijk zijn van zorg, en die laat je eerst reageren op diezelfde stellingen.
Het publiek reageert met rode en groene kaarten, dus duidelijk voor iedereen die op die avond aanwezig was.
De bedoeling was om voor- en tegenstanders eruit te pikken.
Zouden er veel verschillen zijn, of juist veel overeenkomsten?
De professionals uitnodigen dat was niet zo moeilijk.
Daar was een hele lijst van, alleen wilden sommige niet komen.
Staatssecretaris M van Rijn van Volksgezondheid, thuiszorgorganisatie TSN en de SVB bank hebben niets van zich laten horen.
Peel 6.1, T- Zorg en Per Saldo ( belangenvereniging voor mensen met een PGB ) hadden zich afgemeld.

Wie zaten er dan wel aan tafel?

Anja Korsten – directeur van ORO
Mia van Dijk – LEV groep Steunpunt Mantelzorg
Brigitte Joosten – clientondersteuner bij MEE en lid gebiedsteam Deurne
Marnix Schlosser – wethouder Sociale zaken gemeente Deurne
Annie van der Burgt – helpdesk BVG Peelland
Marjo van Bussel – initiatiefnemer Poetszorg
Kitty Beelen – mede-initiatiefneemster Zorghuis Deurne

2015-12-29 zorg 600

De professionals en vrijwilligers

Een gevarieerd gezelschap leek ons.
Gespreksleidster aan tafel was Riki Smolders, zij heeft wel vaker met dit bijltje gehakt en dat was duidelijk zichtbaar.
Ze wist door vooral door te vragen en de hele tafel erbij te betrekken, de schwung erin te houden.
Om een brug te slaan tussen de meningen van het publiek en dit over te brengen naar de gasten aan de tafel zochten we iemand die dat kon zonder zelf de hoofdrol op te eisen.
Iemand die geschikt was om de algehele presentatie te doen.
En vooral weten waar je het over hebt!
Tja, dan bleef er maar één iemand over, namelijk Mona Keijzer.
We zijn erg blij dat, ondanks dat het mede-georganiseerd werd door PA-GL, ze toch is gekomen en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan deze avond.
Met dank aan CDA Deurne, die hierover overleg hebben gevoerd met haar.
Mona Keijzer kwam met de trein en dan ben je toch afhankelijk van wanneer die aankomt en weer vertrekt naar Den Haag.
Mona Keijzer arriveerde pas na 20.00 uur en moest rond 21.40 uur weer vertrekken want ze zou nog twee uur onderweg zijn voordat ze thuis was.
Toch heeft ze in die korte tijd bij het publiek de voor- en tegenstanders van de verschillende stellingen aan het woord gelaten en haar eigen mening daarop gegeven.
Zelfs de wethouder kreeg “huiswerk” mee, later terugkomen op de vragen die nu niet beantwoord konden worden.
Dat werd door de wethouder bevestigd.
Voordat Mona Keijzer kwam en nadat ze weer vertrokken was nam Wilbert van Deursen, fractievoorzitter van PA-GL Deurne, de honneurs als algehele presentator waar.
Ook Wilbert liet de mensen uit het publiek aan het woord en schakelde dan weer terug naar Riki Smolders aan de tafel.

Wat waren dan de stellingen?

Stelling 1 : Poetsen heeft geen sociale functie, als het huis maar schoon is!
Het overgrote deel van de aanwezigen was het hiermee niet eens.
Heel veel mensen zitten er gewoon op te wachten als de poetshulp komt om ook een praatje te kunnen maken.
Vaak zitten ze dagen alleen en zien ze eigenlijk alleen maar de poetshulp!

Stelling 2: Hulp vragen is het beroemde van het kastje naar de muur!
Is helaas werkelijkheid. Het is iedere keer wel iets waar je tegenaan loopt.
Niet iedereen is goed te bereiken of de informatie die ze geven klopt ook niet altijd.

Stelling 3: Trage overheid zet mega verandering PGB veel te laat in!
Omschakeling PGB zet Nederland op zijn kop!
Klopt helemaal.
Onbegrijpelijk dat ondanks al deze problematiek de staatssecretaris nog steeds aan het bewind is.
Een grote operatie die veel te laat in gang wordt gezet en waar mensen van afhankelijk zijn die er niks aan kunnen doen, maar wel het slachtoffer zijn doordat ze hun hulpverleners niet uit kunnen betalen voor diensten die wel geleverd zijn.

Stelling 4: Door zelf zorg in te kopen kan er meer maatwerk geleverd worden!

Dat hoeft niet perse zo te zijn. Via ZIN ( Zorg In Natura ) kan het zorgkantoor of instelling uw zorg en ondersteuning regelen. Dit hoeft helemaal niet nadelig voor u te zijn. U kunt met uw zorgaanbieder daar zelf afspraken over maken.

Stelling 5: Door samenwerking Peel 6.1 blijft er meer geld over voor de zorg!

Deze stelling werd vooral gebruikt door het publiek om te checken of de laatste berichten in de diverse media kloppen dat bij Peel 6.1 Helmond alles beslist.
Marnix Schlösser liet hierbij niet het achterste van zijn tong zien en ging op zijn eigen gevoel af en dat was gewoon goed.

Stelling 6: Wooninitiatieven schieten als paddestoelen uit de grond.
De PGB’s lopen dus goed !

Blijkbaar een heel erg moeilijke stelling want niemand kon er eigenlijk wat mee aanvangen. Professionals en publiek beten zich erop vast.
Toch schieten wooninitiatieven als paddestoelen uit de grond.
Alleen zijn er zoals verwacht problemen met de PGB’s

Stelling 7: Mantelzorg is een plicht!
Veel mantelzorgers raken overbelast. Soms zijn het nog kinderen.

Dit was ook een leuke stelling.
De discussie ging niet over het overbelast raken van de mantelzorgers, maar over over het verplichten van mantelzorg.
Niet iedereen ziet het namelijk als mantelzorg.
“Ik zorg voor mijn moeder omdat ik van haar hou” was een reactie vanuit het publiek.
Een andere reactie was; “ je kunt het de kinderen niet verplichten om voor mij te zorgen, ze wonen helemaal niet in de buurt van Deurne en hebben ook hun eigen leven”.

Dan de locatie.
Waar kun je publiek en mensen aan een tafel samen interactief discussiëren waarbij beide partijen elkaar goed kunnen zien en horen.
Juist! De Cultuurkapel aan de Vlierdenseweg 109, naast Zorgdorp Deurne.
De professionals zaten aan een tafel op het priesterkoor en het publiek in de kapel.
Beide partijen hadden zo een goed overzicht over elkaar.

Publiek in de Cultuurkapel en op de achtergrond de tafel met professionals/vrijwilligers.

Publiek in de Cultuurkapel en op de achtergrond de tafel met professionals/vrijwilligers.

Na afloop was er wel tevredenheid over hoe het gegaan was, er was een goede interactie tussen publiek en de tafel.
De mensen uit het publiek hadden nu de kans om hun zegje te doen en dat hebben er enkele ook gedaan.
En dat was nu net de bedoeling van deze avond!

 

Geplaatst in Deurne | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Ronde tafel discussie Zorg om de zorg op donderdag 26 november

Progressief Akkoord-GroenLinks op bezoek bij openbare vergadering CDA Deurne met als thema: geurbeleid en toekomst buitengebied

Op woensdagavond 1 juli was er in het Gerardushuis te Deurne-Walsberg een openbare vergadering, georganiseerd door CDA Deurne. Het CDA, PvdA, Transparant Deurne en Progressief Akkoord – GroenLinks werken vaker samen op onderwerpen waar we elkaar vinden. We gingen graag in op de uitnodiging omdat het thema van de avond geurbeleid en toekomst buitengebied was.

Het was even schrikken toen er zoveel handen omhoog gingen.

Het was even schrikken toen er zoveel handen omhoog gingen.

Er waren ongeveer 70 mensen aanwezig, burgers die in het buitengebied wonen maar voornamelijk boeren die gestopt waren met hun bedrijf en nu nog in de woning wonen van het bedrijf. Omdat ze met het bedrijf gestopt zijn wonen zij daar illegaal. De mogelijkheid om dat te legaliseren is om de woning als plattelandswoning te bestemmen. Echter deze mogelijkheid is met name door de DOE, Deurne NU en VVD om zeep geholpen. Resultaat is dat die families nu illegaal wonen, ze kunnen het bijvoorbeeld niet verkopen, ze kunnen het ook niet overdragen aan hun kinderen en voor een illegale woning is ook geen financiering te krijgen. Wat nog het ergste is, is dat de mogelijkheid bestaat dat deze mensen uit hun huis gezet kunnen worden. Er bestaan nog steeds veel onduidelijkheden over deze woningen.

Fractievoorzitter Leo Cuijpers opende de avond en benadrukte wat het doel van deze avond was.
Een leefbaar en vitaal buitengebied voor iedereen, waar kansen zijn voor alle inwoners van Deurne.
Immers boeren en burgers leven samen in het buitengebied.

Het 3e traject herziening buitengebeid komt dit najaar aan de orde in de raad, met daarin natuurlijk het VAB beleid, de plattelandswoningen en de mestbewerking.
Er is geen loggebied meer, dat heet nu Primag wat staat voor Primair Agrarisch Gebied.
Benny Munsters gaf uitleg over de geurvisie en kon zoals hij zelf vertelde met allerlei getallen en normen gaan gooien, maar dat zou het allemaal niet duidelijk maken. Hij probeerde door middel van voorbeelden een en ander duidelijk te maken.

Waar het nou feitelijk op neer komt is, dat er geen kaart is waarop de bestaande situatie zoals die nu is in beeld gebracht is. Informatie wordt door de gemeente nu nog uit de oude bestaande kaarten gehaald, waar van een andere geurnorm gebruikt wordt gemaakt. Over hoeveel bedrijven hebben we het? Waar zitten ze? Allemaal vragen waar nog geen antwoord op is.

Leo Cuijpers kaartte de discussie aan met als onderwerp: wat zijn de kansen/bedreigingen.
De geurnorm bepaalt wat we wel en niet kunnen. Mag je als je gestopt bent met je bedrijf op dezelfde plaats blijven wonen in een zogenaamde plattelandswoning? E.e.a. is afhankelijk van de straal waarin je naast een agrarisch bedrijf woont. Landelijk is de geurnorm 14, in Deurne willen we terug naar 10, of misschien wel 8. Voor de kern van Deurne is er een geurnorm vastgesteld van 1.
Wat dit onderwerp betreft lopen onze opvattingen uiteen. Wij vinden dat de gezondheid het leidend principe moet zijn. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt steeds weer dat de nadelige gevolgen van de intensieve veehouderij erg groot zijn. Vogelgriep, Q-koorts en Varkenspest zijn daar voorbeelden van. Progressief Akkoord-GroenLinks wil naar veehouderij (economie) die in balans met de mens (gezondheid) en Milieu (onze planeet). Een eerste stap in die richting is als de geurnorm op 4,5 odeur gesteld wordt. Zijn dan alle boeren morgen failliet? Nee, de regeling zit zeer gunstig voor boeren in elkaar. Dat houdt in dat de komende jaren het stapje voor stapje minder wordt.

Er heerst grote ongerustheid, alles waar men voor gewerkt heeft kan ontnomen worden. Bedrijven overdragen aan kinderen is op dit moment niet mogelijk omdat de banken weigeren leningen te verstrekken. Boeren staan met hun rug tegen de muur. Toen aan de zaal gevraagd werd wie met dit probleem te maken had was het even schrikken, er gingen zo’n 30 handen omhoog.
Het liefste zouden de boeren zien dat het hele Primag gebied zou verdwijnen, boeren legaal in hun eigen huis zouden kunnen wonen en dat er ruimte zou zijn voor kleinschalige bedrijven en recreatie.
In de nabije toekomst zullen er nog heel veel bedrijven gaan stoppen waarvoor stuk voor stuk dan het probleem plattelandswoning van toepassing zal zijn.
Wat kan de politiek doen en wat kunnen de boeren/burgers doen? De politiek moet in ieder geval de handen ineen slaan om de problematiek van de boeren aan te kunnen pakken. Maar natuurlijk moeten ook de boeren zelf de handen in elkaar slaan. Politiek en werkgroep boeren/burgers moeten met elkaar in gesprek blijven. De boeren en burgers die in de zaal waren en met deze problematiek van doen hebben vonden een vervolg op deze avond zeker noodzakelijk.

Een goed initiatief van de boeren/burgers zou in ieder geval zijn om een enquête rond te laten gaan om zo achter de knelpunten te komen. Hiermee kan de politiek dan verder aan de slag.
Wat opviel was dat er de hele avond helemaal niet werd gerept over het gezondheidsaspect.
Maar daar wist Nancy Goossens op het einde van de avond toch nog wat aandacht voor te vragen.

Wordt vervolgd!

Geplaatst in Deurne | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Relaties tussen intensieve veehouderij en gezondheid.

Woensdag 22 april 2015, vond een informatieve bijeenkomst, voor bestuurders en inwoners, plaats. Mooi dat deze keer burgers en raads- en commissieleden gelijktijdig werden geïnformeerd, dat schept vertrouwen.

Bevindingen van het gezondheidsonderzoek, “Geurhinder van veehouderij nader onderzocht : Meer hinder dan handreiking Wgv doet vermoeden?“, uitgevoerd door het IRAS (onderdeel van de Universiteit van Utrecht) en Bureau Milieu, Gezondheid en Veiligheid van de GGD Zeeland Brabant. De resultaten van het onderzoek werd gepresenteerd door gezaghebbende sprekers als Dr. Ir. Dick Heederik en Dr. Ir Inge Wouters.

In de conclusie van dit rapport stond onder andere dat de geurhinder door burgers erger ervaren wordt dan dat op basis van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) verwacht zou worden. Verder lijkt de geurhinder per diersoort te verschillen. In de periode 1999-2000 vond er eerder onderzoek plaats door Project Research Amsterdam BV. Het nader onderzoek van IRAS / GGD is nodig om uit te kunnen maken hoe en waar in de keten deze verschillen ontstaan. Ook op andere plaatsen in het land, zowel in de buurt van intensieve veehouderijen als elders zullen gegevens verzameld worden om tot nog meer vergelijking te kunnen komen. De vraag of er verschil moet blijven in onderscheid tussen voorgrondbelasting van één veebedrijf en cumulatieve belasting van meerdere veebedrijven, zal ook nader onderzocht worden.

De derde spreker was Drs. Henk Jans van de GGD Brabant Zuidoost. De GGD heeft een rapport (Quick-scan) uitgebracht, nadat er in begin 2015 een enquête op uitnodiging onder de Deurnese bevolking is gehouden. Het rapport heeft de naam: “Onderzoek leefomgeving Deurne“ en omvat veiligheids- en milieufactoren. Een kwart van de deelnemers ervaart gezondheidsklachten die men in verband brengt met in de buurt gelegen (intensieve) veehouderijen.

Zorgwekkend waren met name, de samenhang tussen omvangrijke intensieve veehouderij en de toename van klachten bij mensen met COPD, het gevaar van zoönosen (overdraagbare ziektes van dier op mens) en resistente bacteriën (ESBL en MRSA), toename van stress-gerelateerde klachten en andere lichamelijk problemen. Ook de kwaliteit van bodem en grondwater werd aan de orde gesteld. Hagar Roijackers, vertegenwoordigster van Groen Links in de Provinciale Staten gaf aan dat daar zeker ook aandacht voor nodig is.

Vanuit Progressief Akkoord-GroenLinks blijven we aandacht houden voor bovenstaand onderzoek en de onderzoeken die nog gaan komen. Wanneer er meer over bekend wordt zullen wij u weer informeren.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Getagged , | Een reactie plaatsen

Sloop de energiecrisis in Deurne

duurzaamheidscafe_230415Natuur- en Milieueducatiecentrum “De Ossenbeemd”
Donderdag 23 april 2015 om 20.00 uur

Op donderdag 23 april organiseert het Platform Duurzaam Deurne een avond over duurzame energie onder het motto: Sloop de (energie)crisis.
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Rabobank en begint om 20.00 uur in Natuur- en Milieueducatiecentrum “De Ossenbeemd” in Deurne. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Als gastspreker en gespreksleider van de avond is uitgenodigd Annemarie van Gaal, o.a. bekend van TV programma’s als ‘Dragons Den’, ‘Sloop de crisis’, ‘Ten einde Raad’, ‘Een Dubbeltje op zijn kant’.
Ze schrijft ook columns voor het Financieel Dagblad. Zij noemt zich nu MZP-er, Multinational Zonder Personeel en is ondernemer die start-ups kansen geeft door erin te investeren.

De Rabobank geeft een eerste presentatie.
Verder wordt de avond ingevuld door een viertal organisaties welke zich bezig houden met het verduurzamen van energie:
HetEnergieBureau Eindhoven
RWE Essent
Energyport Peelland Deurne
Willem Buiter adviseur Duurzaamheid en Energie voor particulieren en bedrijven.

Daarnaast wordt er aan bedrijven uit Deurne e.o. de gelegenheid geboden om zich met een stand te presenteren omtrent hun duurzame activiteiten op het gebied van energie.

Platform Duurzaam Deurne,
Contactpersoon: Jan Berkers, Rietgors 27, Deurne. Tel: 317728 duurzaamheidscafedeurne@gmail.com
www.facebook.com/Duurzaamheidscafédeurne
twitter.com/DuCafeDeurne #ducafedeurne

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Een reactie plaatsen

Uitnodiging informatiebijeenkomst 22 april gezondheid en veehouderij

Woensdag 22 april vanaf 19.30 uur organiseert het urgentieteam veehouderij Noord-Brabant een informatiebijeenkomst over gezondheid in relatie tot veehouderij. Deze wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis van Deurne.
Het urgentieteam heeft van het bestuur van de gemeente Deurne de opdracht gekregen ervoor te zorgen dat de problematiek rond de ernstig verstoorde verhoudingen tussen boeren en inwoners aangepakt wordt. Deze verhoudingen zijn met name verstoord door geuroverlast en uitbreiding van veehouderijen. Het urgentieteam bestaat uit vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie, ZLTO, GGD en de provincie Noord-Brabant.

Programma:
Inleiding door de avondvoorzitter: Arjo Kraak, journalist bij Omroep Brabant.

Prof. Dr. Ir. Dick Heederik van het Institute for Risk Assesment Sciences (IRAS) geeft een toelichting op het grote Gezondheidsonderzoek (VGO) , dat wordt uittevoerd wordt door RIVM / IRAS en NIVEL in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Hij zal ook de eerste resultaten van dit onderzoek presenteren. http://www.uu.nl/nieuws/meer-klachten-bij-copd-patienten-in-omgeving-van-veehouderijen

Dr. Ir. Inge Wouters van het IRAS geeft een toelichting op het Geurbelevingsonderzoek , uitgevoerd door IRAS / GGD Bureau GMV / Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid en over de discrepantie tussen theoretische geuroverlast en de praktijk van ervaren geurhinder.

http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2014/geuronderzoek

Henk Jans van het urgentieteam geeft een toelichting op het in Deurne gehouden Belevingsonderzoek.

Na de presentaties is er gelegenheid voor discussie met de zaal onder voorzitterschap van Arjo Kraak.
De bijeenkomst is openbaar. We zien graag dat ook huisartsen uit Deurne aansluiten om informatie in te winnen en deelnemen aan de discussie.

Namens het urgentieteam,

Henk Jans, Milieuarts
Geert Verstegen, Brabantse Milieufederatie
Nancy Goossens, Inwoner

Zie ook onderstaande pdf’s
Eindrapport Geur
Factsheet Geurhinder

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne, Uncategorized | Een reactie plaatsen

4 november, belangrijke commissievergadering over geurnorm. Ben aanwezig!

Op 7 oktober 2014 heeft de raad in een besloten vergadering een aanhoudingsbesluit genomen voor heel het grondgebied van Deurne met betrekking tot de verordening geur-norm. Hierdoor kunnen aanvragen van veehouders aangehouden worden. In de praktijk betekende dit dat er niet meer dieren in Deurne gehouden kunnen worden. Een uitzondering is gemaakt voor vergunningen die al voor 7 oktober zijn aangevraagd; deze gewoon worden afgehandeld. Dit houdt in dat er maar liefst 25.000 dieren in Deurne bij komen. Althans als er geen dierenrechten worden opgekocht binnen Deurne (de wethouder kon daar op 7 oktober nog geen antwoord op geven).

Echter, het college wil alleen nieuwe normen stellen voor de urgentie-gebieden. Ze willen zo snel mogelijk andere gebieden weer “vrij” geven. Daardoor kunnen veehouders weer nieuwe plannen indienen voor weer meer dieren.

Op 4 november, 20.00 uur is er een commissievergadering op het gemeentehuis.

Er wordt informatiegegeven over de Wet Geurhinder, het urgentieteam en over het raadsvoorstel dat al op 11 november in de raad komt.

Willen we tot minder dieren komen in Deurne dan is het op 4 en 11 november belangrijk dat je aanwezig bent.
Voor meer informatie over de vergaderingen zie de agenda van Commissie en Raad:
http://www.deurne.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad-commissies_3150/

Klik op de betreffende commissie- en/of raadsvergadering.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Bezoek steunfractie aan Smalle Haven en de zorgen over de transitie.

smalle-havenOp verzoek van Smalle Haven zijn we met 2 leden van de steunfractie van Progressief Akkoord – GroenLinks op hen op bezoek geweest. Smalle Haven is een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan wonen met 24-uurs begeleiding of beschikbaarheid. Smalle Haven is onderdeel van de stichting ORO. Cliënten hebben binnen Smalle Haven allen een eigen appartement en mogen dit geheel naar eigen inzicht inrichten.

Ook eet- en ontmoetingspunt Koolhof
Na een warm ontvangst door enkele cliënten, werden we te woord gestaan door Monique de Bock, wijkmanager Deurne. Zij heeft ons uitgebreid verteld wat de medewerkers en vrijwilligers van de stichting ORO doen. Zo kwamen we bijvoorbeeld te weten dat in Smalle Haven niet alleen cliënten wonen, maar dat er ook een eet- en ontmoetingspunt Koolhof ingesteld is? Iedereen, dus ook u, kan daar 2x per week gaan eten en nieuwe mensen ontmoeten. Het eten wordt mede bereid en geserveerd door cliënten. Meer informatie op de site van Stichting Welzijn Deurne (onderdeel van de LEVgroep.

Zelfstandig wonen voor cliënten 
Een van de cliënten heeft ons gastvrij haar appartement laten zien. Een ruim appartement, maar vooral echt een eigen plek. Geen grootschalige woonvoorziening. Deze cliënten zijn in staat om zelfstandig te wonen, mits ze in hun eigen appartement zorg en begeleiding krijgen. Zij worden zo gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te blijven. Ook familie en netwerk is vanaf het begin actief betrokken bij de hulpverlening.

Transitie en de zorg over dagbesteding
Uiteraard hebben wij met mevr. De Bock ook gesproken over de transities, en de bezuinigingen die hiermee gepaard gaan. De boodschap voor de politiek was duidelijk: zorg dat er een mogelijkheid blijft voor cliënten met een verstandelijke beperking om dagbesteding te blijven volgen. Bezuinig de dagbesteding voor kwetsbare groepen niet helemaal weg. Houd aandacht voor deze kwetsbare groep burgers en zorg dat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Ook hoopt ze dat Progressief Akkoord – GroenLinks een bijdrage kan leveren in de hele discussie over de WMO waar de belangen voor ORO ook in meegenomen worden. Een boodschap waar wij van Progressief Akkoord – GroenLinks ons uiteraard in kunnen vinden en waar we ons al jaren hard voor maken.

Annemieke Quaadgras en Carly Arts

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

De Decentralisaties Dag

Op zaterdag 20 september 2014 vond De Decentralisaties Dag – Raadsledeneditie plaats in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Namens Progressief Akkoord – GroenLinks waren Wilbert van Deursen en Carly Arts hierbij aanwezig.

decentralisatiedag_01De dag werd geopend door An van Burik, een vrouw die op een ongelukkige dag geschept werd door een auto, waaraan zij een hersenkneuzing over hield. Zij vertelde haar aangrijpende verhaal, en gaf de zaal met meer dan 750 raadsleden een duidelijke boodschap mee: ‘Mensen die uw hulp nodig hebben, willen die eigenlijk helemaal niet. Ik wil heel graag vinden dat ik tevreden ben met hoe het nu gaat. Ik woon zelfstandig, ik doe zelf mijn administratie, ik kan met u praten. Maar dat is niet het hele verhaal. Kijk verder dan wat u ziet, vraag door. Dat wil ik u meegeven.’

Vervolgens nam schrijver en cultuurpsycholoog Jos van der Lans het podium over. Hij gaf met veel humor en bezieling zijn visie over de decentralisaties, en benadrukte vooral de noodzaak daarvan.

Het middagprogramma bestond uit verschillende workshops. De deelsessies waaraan wij deelgenomen hebben zijn:
Transformatie vraagt raadskracht, hoe draagt een raadslid daaraan bij?
Hoe krijg je als raadslid regionale samenwerking tussen gemeenteraden op gang? En wat betekent gezamenlijk optrekken in een raadswerkgroep 3D binnen de eigen gemeenteraad voor de politieke positie van de fractie?

Transparantie in de nieuwe raadsperiode: 3D en het nieuwe Raadsinformatiesysteem
Hoe zorgt u er voor dat u zicht hebt op hoe uw gemeente omgaat met informatieveiligheid en met de risico’s die zij loopt? En hoe kunt u er als raadslid voor zorgen dat uw gemeente stuurt op informatieveiligheid.

Welke informatie heeft u nodig om te controleren als raad?
Welke informatie heeft u nodig om straks als raad goed te controleren? En past dit binnen de privacywetgeving? Hoe kunt u als raad hierin de kaders bewaken?

Heeft u grip op de financiën van de 3D’s?
Hebben gemeenten straks genoeg middelen om al die nieuwe taken uit te voeren en wat gebeurt er als die er niet zijn? Hoe krijgt u daar als raadslid zicht en grip op? Hoe kan uw gemeente de financiële risico’s onder controle krijgen? Welke rol speelt de begroting daarbij?

decentralisatiedag_02De dag werd afgesloten door de aanwezige bewindslieden (Jetta Klijnsma, Annemarie Jorritsma, Martin van Rijn en Ronald Plasterk), die ook enkele rondetafelgesprekken hebben gevoerd tijdens deze dag.

Voor ons was het een bijzonder inspirerende en leerzame dag. We hebben veel nieuwe ideeën opgedaan die we zeker in de komende transities kunnen gaan gebruiken! Het eerste idee hebben we al uitgevoerd:
Samen met het CDA, Burgerpartij Transparant Deurne, PvdA een avond organiseren waarbij organisaties en burgers hun visie en ideeën naar voren brengen over de toekomst van het CultuurCentrum Deurne en waarbij de politiek de luisterende en vragende partij is.

Geplaatst in Actuele Standpunten, Deurne | Getagged , | Een reactie plaatsen