Column Groene Stroom

Is Energyport Peelland wel zo groen als ze zich voordoen?

Wilbert_van_Deursen_100Onlangs las ik op de site van Duurzaam Deurne een artikel over Energyport Peelland. Het was mij ook al opgevallen dat Energyport Peelland niet zo duurzaam en groen is als ze zich voordoen. Wat ook interessant is, is met welke partij zij samenwerken. Hierover gaat het volgende onderzoekje.

Op de site van Energyport Peelland staat bij de leveringsgarantie: “Energyport Peelland werkt samen met erkende partijen die garant staan voor de levering en continuïteit van uw energiestromen. In dit geval is dat Greenchoice. Wij streven ernaar de benodigde energie op termijn geheel zelf op te kunnen wekken of de reststromen te koppelen tussen onze deelnemers”.
Greenchoice!! Mooie naam, maar wat biedt Greenchoice dan aan? Op de website lees ik onder het kopje ‘over Greenchoice’: “Groene keuzes. We maken ze bij Greenchoice sinds 2001 iedere dag, in alles wat we doen. Vanuit de overtuiging dat als we met z’n allen voor groene energie kiezen de wereld al snel een stuk leefbaarder wordt”. Dat is geweldig, dus toch maar even verder kijken want biomassa staat ook op het lijstje van Greenchoice. Op de site staat “u kunt altijd zien waar uw stroom vandaan komt”. Sterker nog, “u kunt zelf bepalen waar uw stroom vandaan komt. Ik moet Greenchoice een compliment geven voor deze openheid. Maar het is schrikken als je “waar uw stroom vandaan komt” aanklikt. Er verschijnt een landkaart van Nederland, je kunt selecteren op Biomassa en als je dan naar de omgeving van Deurne gaat dan zie je een icoontje tussen Ysselsteyn en Venray. Klik dat aan, en er komt informatie over het bedrijf Houbensteyn bv, een van de grootste varkensbedrijven in de regio en in het bezit van een grote mestvergister.

De negatieve effecten voor mens en milieu zijn groot. De waarden voor bijvoorbeeld fijnstof worden 4 tot 5 maal overschreden. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt de norm op 10 en wij ademen lucht in waarvan de waarde tussen de 40 en 50 kan zijn. En dan schrijft Greenchoice op haar site: “Met vereende krachten kunnen we een wezenlijk verschil maken voor een schonere leefomgeving”. EEN SCHONERE LEEFOMGEVING!!! Greenchoice kent de feiten kennelijk niet.

De Peelregio zit met een mestoverschot van 5,9 miljard kg (72%). Dat is wat overblijft als de weilanden en akkergrond al bemest zijn (28%). Om dit overschot “weg te werken” zijn omgerekend 59 mestfabrieken nodig die 100.000 ton mest per jaar verwerken. Voor het transport van de mest naar deze mestfabrieken zijn alleen al ruim 185.000 tankwagens van 32 ton nodig (dus exclusief afvoer). En dan te bedenken dat 80% van de varkens geëxporteerd worden naar het buitenland en Nederland blijft zitten met 100% mest. En de vraag is: gaat Energyport Peelland deze mestfabrieken bouwen? Er is stimulans genoeg want het bouwen blijkt al interessant te zijn, vanwege de hoge subsidies die de rijksoverheid en Europese overheid beschikbaar stellen?

Heeft u ook een advies gekregen van Greenpeace?
Greenpeace adviseert haar leden om vooral gebruik te maken van groene stroom. Om behulpzaam te zijn leveren ze daarvoor een heuse ranglijst aan. En wat lezen we daar: “Koplopers: Windunie, Raedthuys, HVC Energie, Eneco, Dong en ….. Greenchoice”. Ondanks het gegeven dat men zegt een berekeningsmodel gehanteerd te hebben is bij mij de indruk ontstaan dat ze even de site van Greenchoice hebben geraadpleegd en niet verder zijn gekomen dan de mooie zin op hun website: “Als klant van Greenchoice kunt u er echt 100% zeker van zijn dat de stroom die u afneemt volledig duurzaam wordt opgewekt”. Maar duurzaam ging toch over hoe wij met onze aarde omgaan! Kom op Greenpeace, jullie willen toch niet dat Greenchoice het mede mogelijk maakt om De Peel nog meer te belasten met een overdosis aan fijnstof, amoniak, stikstof en fosfaat.

Wilbert van Deursen.

Met dank aan de websites van:
www.stopdestank.nl
www.energyportpeelland.nl
nos.nl/artikel/461780-groene-stroom-niet-altijd-groen
www.greenchoice.nl
www.knakdeworst.nl/stembewustop2maart
www.greenpeace.nl

Reacties zijn gesloten.