CPO woningen

Het bouwen van CPO woningen moet gestimuleerd worden zodat gezamenlijk bouwen door particulieren mogelijk wordt.

2-4-3_cpo_600Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een goede manier om in de huidige situatie woningbouw van de grond te krijgen. Immers, de gemeente trekt zich terug uit het domein van exploitatie en ontwikkeling en wil meer faciliterend bezig zijn, de woningbouwverenigingen moeten projectontwikkelactiviteiten vooral richten op de (goedkopere) huursector. Met het stimuleren van CPO woningen kan de gemeente laten zien dat zij die faciliterende, regisserende rol serieus neemt.

Standpunt:

  • Stimuleren van CPO woningen zodat gezamenlijk bouwen door particulieren mogelijk wordt.

Reacties zijn gesloten.