Disclaimer

Aansprakelijkheid

De webredactie besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt. Gebruik van enige informatie verkregen door middel van deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Bovendien kan nog de redactie, nog ProgressiefAkkoord-GroenLinks geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

De externe links op onze site worden alleen aangeboden voor uw gebruiksgemak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze externe sites.

Copyright

Niets uit de tekst of van de afbeeldingen die op de website van ProgressiefAkkoord-GroenLinks te vinden zijn, dan wel de vormgeving van de website, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProgressiefAkkoord-GroenLinks.

Voor een toestemmingsverzoek kunt u mailen naar: info@ progressiefakkoord-groenlinks.nl

Verzoeken om materiaal van deze site voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken zal in de regel verleend worden. Aan de toestemming zullen in de regel wel voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt.

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.

Reacties zijn gesloten.