Duurzaam ondernemen

Zonder ecologie geen economie!

2-5-1_duurzaam_600Verantwoord met de aarde omgaan is voor het bedrijfsleven van levensbelang. De economie is afhankelijk van onze aarde; van water, bodem en lucht. Als het natuurlijk evenwicht verstoord raakt, als mensen en natuur schade oplopen, heeft het bedrijfsleven geen toekomst! Niet alleen de winst is belangrijk maar ook de gevolgen …voor mens en milieu. Duurzaam ondernemen betekent verantwoordelijkheid dragen. Niet alleen voor financiële successen maar zeker ook voor toekomstige generaties en voor mensen elders op de wereld.

Standpunten:

  • Geen ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen maar de bestaande terreinen saneren (gezond maken).
  • Deurne stelt in overleg met de millenniumgroep een ‘duurzaamheidstoets’ voor bedrijven op.
  • Bedrijven die goed scoren krijgen voorrang bij aanbestedingen, vestigingen en uitbreidingen.
  • Bedrijven die het natuurlijk evenwicht onevenredig verstoren, krijgen geen vergunningen.
  • De gemeente voert een streng handhavingsbeleid.

 

Reacties zijn gesloten.