Financiën

Grondexploitatie

2-11-1_grondexploitatieOnze mening over Grondexploitatie, lees meer…

Standpunten:

  • Een realistische aankoop en verkoop van gronden op de maat van het dorp Deurne. Waarbij de gemeente een regierol speelt en particulieren, ondernemers en projectontwikkelaars stimuleren en waarbij ze zich ver houd van belangenverstrengeling houdt. Dus geen vriendjessfeer.
  • Maar een instelling die de zaak Deurne dient.
  • Overzienbare projecten op de maat van Deurne.
  • Een controle-instrument voor de raad waardoor voortdurend inzicht is in de risico’s van de grondexploitaties.

Bezuinigingen

2-11-2_bezuinigingenOnze mening over Bezuinigingen, lees meer…

Standpunten:

  • Progressief Akkoord – GroenLinks wil een stevige opstelling naar de Provincie zodat er meer ruimte komt om vrijwilligersorganisaties, zoals in de sport en recreatie sector, en maatschappelijke organisaties, zoals bibliotheek, welzijnswerk en dans–, cultuur- en muziekeducatie, te ondersteunen.
  • Plannen worden samen met organisaties gemaakt om invulling te geven aan gemeentelijk hoofdlijnenbeleid.

 

Reacties zijn gesloten.