Gemeenschaps-accommodaties

Gemeenschapshuizen vervullen een wezenlijke taak en kunnen ook een nieuwe taak vervullen bij de overgang AWBZ naar WMO.

2-2-2_accomodaties_600Deurne heeft 9 gemeenschapshuizen. Deze huizen hebben een belangrijke functie in kerkdorp of wijk. Verenigingen maken er veel gebruik van en er worden activiteiten en evenementen georganiseerd. Mensen ontmoeten er elkaar en de sociale structuur wordt er door versterk. Met name in de kerkdorpen wordt het gezien als ‘de’ ontmoetingsplaats.

In de gemeenschapshuizen wordt erg veel vrijwilligerswerk verricht, zonder die inbreng zou deze voorzieningen niet kunnen bestaan. De gemeenschapshuizen krijgen steeds minder subsidie van de gemeente terwijl de beperkingen in de bedrijfsvoering dezelfde blijven. De druk op de huizen nemen daardoor steeds meer toe.

Progressief Akkoord-GroenLinks vindt dat de gemeenschapshuizen betrokken moeten worden bij het traject van de overdracht van taken van Rijk naar Gemeenten. Dit pas ook bij het 1ste prestatieveld van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: “De leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten bevorderen”.

Inwoners die nu nog gebruik maken van bijvoorbeeld de dagopvang betaald door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, zullen straks gebruik moeten maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en daar is veel minder geld beschikbaar. Gemeenschapshuizen en dorps- en wijkraden kunnen in hun dorp en in hun wijk nog meer gaan betekenen voor hun dorps- en wijkbewoners. Vanwege deze ontwikkeling wil Progressief Akkoord-GroenLinks opnieuw kijken of de gemeenschapshuizen / wijkcentra aan de maat zijn om ook invulling te geven aan de nieuwe mogelijkheden.

Standpunten:

  • Gemeenschapshuizen en wijkcentra vervullen een wezenlijke taak in hun dorp / wijk. Progressief Akkoord-GroenLinks vindt dat we samen, gemeente, besturen en dorps- en wijkraden, verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van deze voorzieningen.
  • Gemeenschapshuizen en wijkcentra kunnen een belangrijke nieuwe taak vervullen bij de overgang van taken van de AWBZ naar de WMO. De gemeente gaat in dit verband samen met besturen van gemeenschapshuizen en wijkcentra en met Dorps- en Wijkraden aan tafel zitten om plannen gestalte te geven.

 

Reacties zijn gesloten.