Gemeentelijke organisatie

Progressief Akkoord – GroenLinks staat voor dialoog waarbij bestuurders, ambtenaren en burgers met elkaar vraagstukken oplossen.

“De gemeente is er voor de burger” maar we horen ook “De gemeente is er om wettelijke taken uit te voeren”. Beide zijn waar en wat helpt is om vanuit een visie de twee uitspraken inhoud te geven en ze te verbinden.

Bij progressief Akkoord – GroenLinks is het startpunt de balans tussen Mens – Natuur – Economie. Door het gegeven dat we als mensen samenleven en we van daaruit afspraken met elkaar maken, volgt de redenering dat de gemeente weliswaar een taak heeft om volgens regels en wetten te handelen maar dat de burger daarbij wel voorop staat. Daarom vinden wij dat er een bestuurlijke cultuur moet zijn waarbij er een open houding is voor de vraag, kritiek of advies van de burger. Met andere woorden hoe kan de gemeente de burger dienen. En ja, de burger heeft ook een verantwoordelijkheid om begrip te hebben voor de (veel te) strakke regelgeving die vaak ook voor de gemeente onveranderbaar is vanwege de wettelijke verplichtingen. Progressief Akkoord – GroenLinks staat voor dialoog waarbij bestuurders, ambtenaren en burgers met elkaar vraagstukken oplossen. En juist daar zijn nog grote stappen te zetten. En dan lossen we ook problemen op zoals:

  • Muziek-, dans- en cultuureducatie
  • Behoud van de bibliotheek
  • Het ophalen van het oud papier
  • Meningsverschillen in de spoorzone

In Deurne moeten we af van de coalitie-democratie waardoor de coalitie van Doe!, CDA en PvdA voor alle kiezers in Deurne de dienst uitmaken en zinvolle en onderbouwde voorstellen van de oppositie zelden een meerderheid in de raad krijgen.

Het politiek dualisme leeft niet in Deurne. Nog steeds zitten wethouders bij de eigen fractie aan tafel om zaken voor te koken. Er moet meer afstand komen tussen raad en college en college en ambtenaren. Dit geeft meer ruimte voor de ontwikkeling van dualisme en komt het tot een betere samenwerking in de raad waar elke partij kritisch kan staan tegenover het college vanuit hun eigen politieke visie en standpunten. Om de afstand tussen raad en college te bevorderen zou het goed zijn als (kandidaats) raadsleden na de verkiezingen zich niet beschikbaar stellen als wethouder maar dat via een selectieprocedure mensen van buiten de raad, op basis van hun kennis en ervaring, voorgedragen worden voor het wethouderschap.

In onze visie is er ruimte voor een volgende stap in de democratie. Actieve burger geven duidelijk aan dat één keer stemmen in de vier jaar voor hen geen bevredigende participatie is. Ze willen meepraten, meedenken en meebeslissen om invulling te geven aan een nieuw Deurne. Progressief Akkoord – GroenLinks wil daar graag mee vorm aan geven.

Standpunten:

  • Zie de burger als gelijkwaardige partner in de verdere ontwikkeling van Deurne.
  • Communiceer vanuit het beginsel dat je dienend bent: u bent er voor de burger en de burger is er voor u.
  • Progressief Akkoord – GroenLinks organiseert zelf activiteiten waardoor burgers kunnen deelnemen aan politieke participatie.

Reacties zijn gesloten.