Gezondheid en landbouw

Er is een direct verband tussen de uitstoot van belastende stoffen door de intensieve veehouderij en de slechte kwaliteit van het water, de lucht en de grond.

2-2-4_gezondheid_600

Onze eigen neus en onze beperkte kennis over ammoniak, nitraten, nitrieten en fijnstof doen ons al geloven dat de belasting voor Mens en Milieu hoog is in Deurne. Maar ook een “onopvallend” bordje in het ziekenhuis zet aan tot nadenken: “Indien u of een van uw familieleden op een varkensbedrijf werkt wilt u dit dan bij de balie melden”. Allemaal praktische waarheden die voor de gemeente geen overtuigende bewijzen zijn dat er iets mis is in Deurne. De reactie bestaat enkel uit kalmerende woorden en verwijzingen naar andere instanties die verantwoordelijk zouden zijn.

In het kader van de begrotingsbeschouwing in november 2013 verdiepte Progressief Akkoord–GroenLinks zich in dit vraagstuk en ging op zoek naar journalistieke en wetenschappelijke artikelen. Samen met de informatieavond in november van Stop de Stank, waar Prof. Dr. Lucas Reijnders een presentatie verzorgde, was de conclusie duidelijk: Er ligt een rechtstreeks, wetenschappelijk onderbouwd verband tussen de uitstoot van belastende stoffen door de intensieve veehouderij en de slechte kwaliteit van het water, de lucht en de grond.

Als het om fijnstof gaat leven we in een van de meest belaste regio’s in Nederland. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt hierbij de norm op 10, in onze regio worden waarden gemeten van boven de 26 μgr/m3. Bovendien zijn de mestvergisters geen oplossing voor het mestprobleem, ze zijn niet rendabel, zorgen voor stankoverlast en leveren geen duurzame energie omdat het overgrote deel van het veevoer uit Zuid Amerika en Azië komt. Daarbij komt dat u als belastingbetaler mee betaalt aan de bouw van mestvergisters. Investeerders in mestvergisters ontvangen voor elke € 5.000 inleg een aftrekpost van €13.412 op het belastbare inkomen en ruim 90% dividend over 12 jaar.

Voor meer informatie zie het overzicht van Journalistieke- en wetenschappelijke artikelen.

Standpunten:

  • Minder dieren in De Peel;
  • Verdergaand onderzoek naar gevolgen van de intensieve veehouderij;
  • Meer diversiteit in het buitengebied, (biologische) landbouw, (biologische) tuinbouw, natuurontwikkeling, stimulering (kleinschalige) toerisme;
  • Stallen die voldoen aan normen waarbij de draagkracht van mens en milieu de norm zijn;
  • Stoppen met (verkapte) subsidiëren van de agrarische sector;
  • Kosten van milieuschade en gevolgen van uitbraak van ziekten verhalen op de sector.

 

Reacties zijn gesloten.