Grondexploitatie

Progressief Akkoord – GroenLinks wil controlemechanismen en ijkmomenten om bijtijds de vinger op de zere exploitatieplek te kunnen leggen.

2-11-1_grondexploitatie_600De grondexploitatie in Deurne, eigenlijk het ontbreken daarvan in de afgelopen jaren, heeft heel wat (fijn)stof doen opwaaien de laatste jaren. In de periode 2006 – 2010 heeft het college niet willen afremmen met de actieve grondpolitiek en heeft de raad niet aan de handrem getrokken. Door rijksbezuinigingen en door grote verliezen vanwege de teveel aangekochte grond moet de gemeente Deurne bijna twee keer zoveel bezuinigen dan gemeente die geen actieve grondpolitiek hebben gevoerd. In 2012 heeft de gemeente een voorziening moeten treffen van € 24.000.000 om het tekort te kunnen dekken.

Onze gemeente marcheert mee met de landelijke trend om van de actieve grondpolitiek af te stappen en een meer regisserende, faciliterende grondhouding aan te meten met meer financiële veiligheid. Daar is niets mis mee. Progressief Akkoord volgt het proces kritisch en denkt mee en beslist mee.

Waar wel iets mis mee is, is dat onze niet aflatende roep om veel nadrukkelijker en actiever aan risicobeheersing te doen nauwelijks gehoord dan wel gehonoreerd wordt. Het wemelt van de onzekerheden, mitsen en maren, van grote hoeveelheden zogenaamde PM-posten (Pro Memorie posten – je weet dat het veel geld gaat kosten, maar hoeveel… als je het niet precies duidt, dan telt het niet mee… Tsja, zo kan iedereen zijn eigen huishoudboekje ook wel eventjes op peil houden. Maar die wasmachine zal toch een keer vervangen moeten worden, ook al laat ik die een tijdje op ´PM´ staan!).

Als de gelegenheid zich voordoet ijvert Progressief Akkoord in de raad er voor om controlemechanismen, ijkmomenten en symptoomhulpmiddelen in te bouwen voor raadsleden om de vinger op de zere exploitatieplek te leggen.

De fractievoorzitter heeft dit bij de laatste begrotingsbeschouwingen nog uitvoerig en expliciet geprobeerd. Het uitvoerende college is niet in staat om de ambtenaren op zo´n manier aan te sturen dat de raadsleden dit inzicht en deze controlemogelijkheden wel tot hun beschikking krijgen. We laten ons hierdoor niet uit het veld slaan: onze pogingen blijven voort duren! Eens krijgen wij vaste grond onder de Deurnese voeten…

Standpunten:

  • Een realistische aankoop en verkoop van gronden op de maat van het dorp Deurne. Waarbij de gemeente een regierol speelt en particulieren, ondernemers en projectontwikkelaars stimuleren en waarbij ze zich ver houd van belangenverstrengeling houdt. Dus geen vriendjessfeer.
  • Maar een instelling die de zaak Deurne dient.
  • Overzienbare projecten op de maat van Deurne.
  • Een controle-instrument voor de raad waardoor voortdurend inzicht is in de risico’s van de grondexploitaties.

Reacties zijn gesloten.