Column Beheersnotitie bossen

Hoeveel interesse heeft dit college in de bossen van Deurne?

ZandbosIn de raadsvergadering van 10 maart jl. stond de “Beheernotitie Bossen” op de agenda.
Vroeger hadden we zo nu en dan nog beleidsnotities met een visie er in. Niet alleen de bossen verschralen maar ook het college van B&W verschraalt in deze.

Kort samengevat komt het er op neer dat het bos zijn eigen onderhoud moet gaan betalen en organisaties en burgers kunnen gaan “Koeken” in het bos.

Natuurlijk is er niets mis mee om de opbrengsten uit het bos weer in het bos te investeren. Maar garandeert dat ook dat het bos goed onderhouden wordt. Garandeert dat ook dat het bos zich goed ontwikkelt en is er wel de garantie dat omwille van de financiële dekking niet die bomen worden gekapt die het meeste geld opbrengen.

Er is ook niets mis met de inzet van organisaties en burgers, als men dat graag wil, om het bos te onderhouden. Dit past immers binnen het gemeentelijke beleid “Deurne Koerst Op Eigen Kracht”(DKOEK) en “Anders Denken, Anders Doen”. Naast de activiteiten die er nu plaatsvinden (mountainbikers onderhouden hun eigen routes en de wildbeheerseenheden ruimen netjes het bos op) zijn er nog geen concrete nieuwe plannen. Het is dus nog niet duidelijk hoe groot de nieuwe bijdrage wordt van de “ De Koekende”* burgers en of het bos uiteindelijk wel gediend is met deze aanpak.

Hoe serieus dit college wil omgaan met onze bossen blijkt ook uit het idee om een paintball-schietterrein mogelijk te maken in het bos aan de Bruggenseweg, uitgerekend daar waar een dassenburcht is. Het wordt daar dan wel een vrolijke schiettent èn met schietende jagers èn paintball schutters bij elkaar. De vraag blijft bestaan welke belangen worden afgewogen. Er staat een prachtige doelstelling in de beheernotitie:

“Het (in ieders en het algemeen belang) in stand houden van een vitaal en gezond bos. Een bos dat “beleefd” kan worden”.

Zouden met de woorden “in ieders en het algemeen belang” ook de dieren, bomen en planten bedoeld zijn? Als dat zo is dan moet er een echte beleidsnota komen waarin recht wordt gedaan aan de belangen van onze totale fauna en flora zoals we die hier nu reeds kennen. Dit moet het startpunt zijn van nieuwe activiteiten zodat zichtbaar wordt of er wel of geen schade aangericht wordt.

Deze beheernotitie geeft wat ons betreft te weinig garanties voor vitale bossen waarin de huidige flora en fauna en de recreant in goed evenwicht het hele jaar door samen actief zijn. Ik verwacht dat het bos de dupe gaat worden van dit beleid. En daarmee is voor Progressief Akkoord – GroenLinks helder dat het belang van onze natuur niet in goede handen is bij dit college.

* ‘Deurne KoeK (Deurne Koerst Op Eigen Kracht)’ en ‘Anders denken, anders doen’ zijn beleidsnotities die gaan over het geven van meer eigenverantwoordelijkheid aan de inwoners van Deurne en het terugtreden van de gemeente in vele zaken.

Reacties zijn gesloten.