Landelijk gebied

Verstening van het buitengebied moet worden tegengegaan.

Progressief Akkoord zet in op toerisme en recreatie in een mooie, aantrekkelijke omgeving. Parels als de Peel en een groen buitengebied spelen hier een belangrijke rol in. De herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied is een elementaire schakel in de conservering van de ons omringende natuur. Fietsende toeristen nemen hier een hapje en drinken graag een drankje in een etablissement na een nachtje lekker slapen in een bed-and-breakfast, maar dan wel als die fietstocht gebeurt op landelijke wegen tussen mooie bomen en groene stroken.

Wat ons betreft mag de verstening van het buitengebied tegen gegaan worden, sterker nog, het is ons heel wat waard als krakkemikkige schuren afgebroken worden en als stoppende boerenbedrijven verplicht worden om hun bedrijfsgebouwtjes af te breken. Ook startende boerenbedrijven en andersoortige bedrijfjes willen wij graag bij aanvang verplichten om de opgetuigde bedrijfspanden af te breken in geval van bedrijfsbeëindiging of verhuizing – dat is goed op voorhand bij de vergunningverlening te regelen.

Standpunten:

  • In het landelijk gebied moet meer diversiteit komen zodat naast gevarieerde (biologische) landbouw er ook meer mogelijkheden gaan ontstaan voor toerisme en natuurontwikkeling;
  • Verstening van het buitengebied moet worden tegengegaan, het beeld van het buitengebied mag niet bepaald worden door grote stallen;
  • Stallen die niet meer voldoen worden, bij stoppen van het bedrijf, afgebroken;
  • Bij startende bedrijven gaan we bij aanvang afspraken maken over de sloop van de “opgetuigde bedrijfspanden” als het bedrijf beëindigd wordt.

 

Reacties zijn gesloten.