Kinderopvang

Kinderopvang is van belang voor kinderen en hun ouders en moet voor iedereen toegankelijk zijn.

2-2-8_kinderopvang_600Veel regelgeving met betrekking tot de kinderopvang wordt in Den Haag bepaald. Dat neemt niet weg dat de gemeenten in samenspraak met ouders en organisaties hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Zeker in de uitvoering van het beleid zijn er volop mogelijkheden.

Voor Progressief Akkoord – GroenLinks staat voorop dat kinderen in een veilige, ontspannen en leuke omgeving kunnen opgroeien en dat voor kinderen met een specifieke sociale of medische indicatie goede opvang wordt gegarandeerd. Wij willen dat ouders meer tijd hebben om voor hun kinderen te zorgen. Kinderopvang is essentieel voor ouders om werk en zorg voor kinderen te kunnen combineren.

Progressief Akkoord – GroenLinks wil dat het budget dat voor kinderopvang bestemd is, ook echt aan kinderopvang wordt uitgegeven. Voor een werkzoekende ouder(s) met een minimum inkomen moeten middelen voor kinderopvang worden gegarandeerd zodat dit geen belemmering oplevert om weer een baan te krijgen.

Kinderopvang is van belang voor kinderen en hun ouders. Progressief Akkoord – GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen economisch zelfstandig kan zijn en dat ook vrouwen de ruimte hebben om te kunnen werken. Kinderopvang moet betaalbaar zijn en van uitstekende kwaliteit.

Progressief Akkoord – GroenLinks vindt dat de overheid moet meebetalen aan de kosten voor de kinderopvang. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat die voor iedereen toegankelijk is. De hoogte van de vergoeding voor kinderopvang is afhankelijk van het inkomen. Ouders moeten zelf kunnen kiezen voor gastouderopvang, een crèche, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang.

Standpunten:

  • De gemeente heeft een actieve houding naar de kinderopvang en faciliteert op basis van haar beleid;
  • Samenwerking tussen gastouderopvang, crèche, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang;
  • Het geld dat bestemd is voor kinderopvang gaat ook naar kinderopvang;
  • Werkzoekende ouder(s) met een minimum inkomen krijgen middelen voor kinderopvang;
  • Ouders kiezen zelf voor gastouderopvang, een crèche, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang.

Reacties zijn gesloten.