Landelijk gebied

Landelijk gebied

Onze mening over het landelijk gebied, lees meer…

Standpunten:

 • In het landelijk gebied moet meer diversiteit komen zodat naast gevarieerde (biologische) landbouw er ook meer mogelijkheden gaan ontstaan voor toerisme en natuurontwikkeling;
 • Verstening van het buitengebied moet worden tegengegaan, het beeld van het buitengebied mag niet bepaald worden door grote stallen;
 • Stallen die niet meer voldoen worden, bij stoppen van het bedrijf, afgebroken;
 • Bij startende bedrijven gaan we bij aanvang afspraken maken over de sloop van de “opgetuigde bedrijfspanden” als het bedrijf beëindigd wordt.

Gezondheid en landbouw

2-2-4_gezondheidOnze mening over gezondheid en landbouw, lees meer…

Standpunten:

 • Minder dieren in De Peel;
 • Verdergaand onderzoek naar gevolgen van de intensieve veehouderij;
 • Meer diversiteit in het buitengebied, (biologische) landbouw, (biologische) tuinbouw, natuurontwikkeling, stimulering (kleinschalige) toerisme;
 • Stallen die voldoen aan normen waarbij de draagkracht van mens en milieu de norm zijn;
 • Stoppen met (verkapte) subsidiëren van de agrarische sector;
 • Kosten van milieuschade en gevolgen van uitbraak van ziekten verhalen op de sector.

Biologische landbouw

Onze mening over biologische landbouw, lees meer…

Standpunten:

 • Voorrang voor biologische landbouw
 • Afbouw van intensieve veehouderij
 • Geen mestfabrieken
 • De gemeente voert een streng handhavingsbeleid

 

Intensieve veehouderij

Onze mening over intensieve veehouderij, lees meer…

Standpunten:

 • Progressief Akkoord – GroenLinks vindt dat de draagkracht van mens en natuur het uitgangspunt moet zijn voor agrarisch ondernemen.
 • Technische oplossingen zoals mestvergisters zijn geen oplossing.
 • We willen stap voor stap naar vermindering van de veestapel.
 • En we willen naar meer diversiteit: variatie in de veestapel, meer akkerbouw en vooral meer biologische veeteelt en tuin- en akkerbouw.

 

Reacties zijn gesloten.