Mensen van de Fractie

Een sterk team voor een groen, sociaal en rechtvaardig Deurne.

Carly Arts

Carly Arts

Carly Arts, fractievoorzitter

In mijn werk in de maatschappelijke opvang kom ik veel in aanraking met mensen die het in deze harde, individualistische maatschappij niet redden. Mijn missie is ervoor te zorgen dat we zelf doen wat we zelf kunnen, maar vooral ook diegenen helpen die onze hulp zo hard nodig hebben. Hierop kan en mag niet bezuinigd worden. Zoveel mensen vallen nu tussen de wal en het schip. Het is onze taak juist de meest kwetsbaren te ondersteunen.
Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat we met respect en zelfs ontzag omgaan met onze natuur. Zonder deze natuur kunnen we niet leven. Ik zie met lede ogen aan hoe de natuur in de Peelregio wordt verwoest. Kijk naar de luchtverontreiniging door intensieve veehouderij, en de natuurgebieden die volgebouwd worden… Verantwoorde zorg, duurzaamheid en een goed sociaal beleid. Dat is waar ik voor wil gaan! Lees verder…

Wilbert van Deursen

Wilbert van Deursen, raadslid

Ik denk dat ik de politieke genen heb geërfd van mijn oma, Nel van Deursen – Spierings, Ze was een fervent aanhangster van Jan Bungeners, in 1931 de eerste socialist in de gemeenteraad van Helmond. Als puber herinner ik me de felle politieke discussies tijdens familiefeestjes.
Nu ben ik gemotiveerd omdat er in Deurne belangrijke besluiten in het verschiet liggen. Wat mij betreft staat gezondheid van de inwoners van Deurne en de toekomst van de jeugd voorop. Aangezien Deurne het episch centrum van Brabant is van de intensieve veehouderij, is er nog veel werk te verzetten. Het tweede belangrijke onderwerp is de veranderingen in het welzijnswerk en de gezondheids- en jeugdzorg. Met zulke grote veranderingen hebben inwoners recht op extra aandacht zodat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Als derde thema wil ik graag het vrijwilligerswerk noemen.  Lees verder….

Lotje Berkers

Lotje Berkers

Lotje Berkers, commissielid

Mijn interesse voor politiek heeft voornamelijk vorm gekregen door mijn functie als bestuursvoorzitter van OJC De Roos. Als voorzitter ging ik me bezighouden met het nieuwe huur- en subsidiebeleid (inmiddels een heel eind doorgevoerd). Mijn inzicht, maar ook onbegrip in het politieke systeem groeide. In alles wat gezegd en geschreven werd, werd mij duidelijk, er moet iets veranderen in politiek Deurne! Niet lang na dat besef kreeg ik via Wilbert de kans om op de kieslijst te staan..en de kans om verkozen te worden! Een grote stap, maar ook een uitdaging die me ontzettend interessant en leerzaam leek. Kort daarna werd ik verkozen tot raadslid en sprong ik in het diepe. Met Wilbert als ‘mentor’ aan mijn zijde en een steunfractie die kundig is op zeer uiteenlopende gebieden leer ik nog elke vergadering een hoop dingen bij. Lees verder…

Theo Hikspoors

Theo Hikspoors, commissielid

Mijn motivatie om actief te zijn in de gemeentepolitiek (en hierin een bescheiden bijdrage te leveren) dateert uit de 70-er jaren.
Mijn motivatie wordt vooral veroorzaakt door de zorg voor milieu en mens (en dan met name de zorg voor zwakkeren in de samenleving).
Ik heb sterk het gevoel dat mijn generatie nu aan zet is om Deurne in een betere balans te brengen. Deurne is de laatste 10 jaar in een kritische disbalans geraakt door het gebrek aan een samenhangende lange termijn visie en een voortdurend falend (ad hoc) bestuur. Er is zonder rekenschap af te leggen gestreefd naar groter en steeds meer. Dit is vooral zichtbaar in het buitengebied wat gedomineerd wordt door het agrarisch complex (in hoog tempo uitdijend onder aanvoering van het college). Lees verder…

 

Jacques Magnée

Jacques Magnée

Jacques Magnée, commissielid

Ik hou van het leven en van samenleven en samen genieten. Om die twee laatste zaken inhoud te geven heb ik me maatschappelijk ingezet door vrijwilligerswerk, waaronder nu meer dan 15 jaren penningmeester van de wijkraad Koolhof,  maar ook door banen te kiezen bij non-profit organisaties.

Ik ben gedurende driekwart jaar fractievoorzitter en gemeenteraadslid geweest toen Willem Sengers zijn raadszetel vanwege een verandering in zijn baan niet meer wilde vervullen.

Mijn inzet in Deurne: in heel Deurne een veel betere samenleving, een schone, veilige en betrouwbare leefomgeving. Lees verder…

 

Jan Berkers

Jan Berkers, steunfractie

Door mijn ervaringen opgedaan o.a. door reizen naar allerlei ‘buitenlanden’ is het mij wel duidelijk geworden hoe de wereld in elkaar zit en hoe afhankelijk we zijn van deze ene aardbol.

Na mijn studie Sociologie, -in 1979 met goed gevolg afgesloten-, ben ik een tijdlang de wereld gaan verkennen In 1983 was deze speurtocht teneinde en vestigde ik me definitief in Deurne.

Het is een combinatie van solidariteit met mensen die zoveel minder hebben dan wij en de toenemende vermindering van de natuurlijke hulpbronnen, die de drijfveer zijn van mijn activiteiten. Daarom ben ik actief in de politiek en een aantal maatschappelijke organisaties.

Lees verder…

Marieke Tulkens

Marieke Tulkens

Marieke Tulkens, commissielid

Eind 2013 werd ik gevraagd of ik interesse had om de fractie te ondersteunen en me op de verkiezingslijst verkiesbaar wilde stellen. Hoewel ik geen politieke ervaring had, heb ik deze uitdaging na onmogelijk overwegen aangenomen. De verkiezingen waren voor Progressief Akkoord en GroenLinks een succes. Sindsdien ben ik commissielid en houd me bezig met de commissie Ruimte & Economie. Er is veel te doen en de uitdaging is groter dan ik kon verwachten, maar minstens ook zo interessant.
Ik ben sinds de start van Progressief Akkoord lid van deze partij, dat is nu ongeveer 16 jaar. Ik ben lid geworden van PA omdat ik vind dat het wonen en werken in een gezonde omgeving van essentieel belang is. Lees verder…

Michel Lintermans

Michel Lintermans

Michel Lintermans, commissielid

Michel Lintermans zal in de raadsvergadering van 21 maart 2017 benoemd worden tot commissielid voor Progressief Akkoord – GroenLinks.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marian Bronstein

Marian Bronstein

Marian Bronstein, steunfractie

De gemeenteraadsverkiezingen van 2013 waren eigenlijk de ultieme kennismaking met de politiek in de gemeente Deurne.
Voor DMG brachten Esther Stax en ik als redactie van Thuis in Deurne de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen live op de radio. Als voorbereiding hierop kwamen alle politieke partijen op de reguliere uitzenddata bij Thuis in Deurne in de studio. Om goed beslagen ten ijs te komen lazen wij de verkiezingsprogramma’s van alle 7 politieke partijen in Deurne om daaruit vragen te halen voor de interviews. Ik denk dat wij de twee enige inwoners van de gemeente Deurne zijn die ook daadwerkelijk alle 7 de verkiezingsprogramma’s hebben gelezen. Maar als je ze allemaal hebt gelezen dan kun je ze ook gaan vergelijken! Voor jezelf filter je dan er wel uit wat je belangrijk vindt. Lees verder…

Jan Verleijsdonk

Jan Verleijsdonk

Jan Verleijsdonk, commissielid

Vanaf de eerste keer dat ik mocht stemmen (in 1973) heb ik links gestemd. De PPR, een nieuwe frisse partij. Door de loop der jaren heb ik wel eens gewisseld van partij maar redelijk aan de linkerkant gebleven. Voor de plaatselijke politiek geldt het zelfde. Ruim 30 jaar geleden was ik zelfs even voorzitter van de PPD (Progressieve Partij Deurne) en in die tijd ook deel uitmakende van de steunfractie.
Eind 2013 werd ik benaderd voor een rol in de steunfractie van PA-GL. Omdat ik, door mijn pensioen, meer tijd heb gekregen heb ik hier ja op gezegd. Het is een gemotiveerde club waar ik me in thuis voel en ik me herken in de gestelde uitgangspunten. Naast de politiek ben ik in het maatschappelijke leven actief zowel als bestuurslid als in de organisatie van het filmfestival Nacht van het Witte Doek. Lees verder…

 

Annemieke Quaadgras

Annemieke Quaadgras

Annemieke Quaadgras, steunfractie

In 1978 ben ik gediplomeerd als Oefentherapeute Cesar. Ik heb gewerkt in verpleeghuizen, diverse praktijken en via patiëntenverenigingen. Bestuurlijke ervaring heb ik o.a. opgedaan bij het Opleidingsbestuur van mijn beroepsopleiding. Ik ben nu vrijwilligster in de bibliotheek en bij de Ossenbeemd.

Sinds 2011 ben ik lid van Groen Links en sinds 2013 ondersteun ik binnen de gemeente Deurne de fractie van Progressief Akkoord- Groen Links. Met name onderwerpen als milieu, gezondheid, werkverdeling en basisinkomen hebben mijn interesse. Lees verder…

Reacties zijn gesloten.