Nieuwe politiek

Bestuurscultuur en de gemeentelijke organisatie.

Onze mening over Bestuurscultuur en de gemeentelijke organisatie, lees meer…

Standpunten:

  • Zie de burger als gelijkwaardige partner in de verdere ontwikkeling van Deurne.
  • Communiceer vanuit het beginsel dat je dienend bent: u bent er voor de burger en de burger is er voor u.
  • Progressief Akkoord – GroenLinks organiseert zelf activiteiten waardoor burgers kunnen deelnemen aan politieke participatie.
  • De gemeente moet actief investeren in het participatie-proces zodat burgers kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen.
  • Stop de coalitie-democratie. Kom tot dualisme tussen raad en college en kom tot meer samenwerking in de raad en niet tot wederzijdse uitsluiting tussen coalitie en oppositie.
  • Progressief Akkoord – GroenLinks (Kandidaat) Raadsleden komen niet in aanmerking voor het wethouderschap. Het is nu nodig dat mensen die onafhankelijk zijn ten opzichten van de raad en over kennis en ervaring beschikken de functies gaan bekleden.

Reacties zijn gesloten.