Ondernemerschap

In de duurzaamheiddriehoek van mens-natuur-economie doet de economie dat een te zwaar beroep op mens en natuur.

Progressief Akkoord – GroenLinks zet zwaar in op het hoofdstuk economie. In onze duurzaamheiddriehoek van MENS-NATUUR-ECONOMIE is het met name het onderdeel economie dat een te zwaar beroep doet op mens en natuur.

In de praktijk zien we twee bewegingen. Er zijn ondernemers die aandacht hebben voor de negatieve gevolgen voor mens en natuur. In hun bedrijfsprosessen houden ze (steeds meer) rekening met de gevolgen voor mens en natuur. Voorbeelden van deze bedrijven zijn er genoeg in Deurne:

  • Bouwbedrijven die duurzaam bouwen;
  • Ondernemers die gevaarlijke stoffen afvangen en niet zomaar in de openlucht brengen;
  • Bedrijven die bezig zijn met CO2 neutraal produceren;
  • Bedrijven die constant bezig zijn om het energiegebruik terug te brengen en zelf alternatieve energie opwekken.

Deurne kent een grote agrarische sector met veel ondernemers in de intensieve veehouderij. Ook al worden daar de nodige maatregelen getroffen, dan nog zijn de nadelige gevolgen erg groot en staan ze niet in verhouding met wat de natuur en de mens aan kan. Vandaar dat Progressief Akkoord – GroenLinks het absoluut nodig vindt dat er stappen worden gemaakt in het terugbrengen van de veestapel. Het is gebleken dat met het treffen van technisch maatregel de balans in de duurzaamheiddriehoek niet hersteld kan worden. Het zal zeker niet van ene op de andere dag kunnen, maar de ommekeer moet de komende tijd gemaakt worden met te beginnen er over te praten. Progressief Akkoord- GroenLinks gaat dat doen.

Duurzaam ondernemen

2-5-1_duurzaam_200Onze mening over Duurzaam ondernemen, lees meer…

Standpunten:

  • Geen ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen maar de bestaande terreinen saneren (gezond maken).
  • Deurne stelt in overleg met de millenniumgroep een ‘duurzaamheidstoets’ voor bedrijven op.
  • Bedrijven die goed scoren krijgen voorrang bij aanbestedingen, vestigingen en uitbreidingen.
  • Bedrijven die het natuurlijk evenwicht onevenredig verstoren, krijgen geen vergunningen.
  • De gemeente voert een streng handhavingsbeleid.

Reacties zijn gesloten.