Onderwijs

Jongeren die met een goede bagage de volwassenheid in gaan, zijn de nieuwe dragers van onze gemeenschap.

2-2-7_onderwijs_600Het beleid met betrekking tot het onderwijs is een verantwoordelijkheid van het ministerie. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om schoolgebouwen. Progressief Akkoord-GroenLinks vind het belangrijk dat ook de gemeente verantwoordelijkheid neemt als het gaat om de kinderen en jongeren die vanwege omstandigheden tijdelijk vastlopen in hun schoolloopbaan. Ondersteuning door schoolmaatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdzorg, onder regie van een verantwoordelijke dient door de gemeente georganiseerd en gefaciliteerd te worden. Daarbij dient het kind centraal te staan. Vroeg en adequaat reageren door ouders en betrokken partijen is noodzakelijk in belang van het kind.

De gemeente heeft ook een taak als het om preventie gaat. Een variatie aan kwalitatieve organisaties, van sport tot scouting en van muziek tot jongerencentra, is van grote waarde. Op deze manier krijgen kinderen en jongeren alle kans om zich goed te ontwikkelen. Jongeren die met een goede bagage de volwassenheid in gaan, zijn de nieuwe dragers van onze gemeenschap.

Standpunten:

  • De ouders, onderwijs, gemeente en organisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid als kinderen en jongeren (tijdelijk) vastlopen in hun onderwijsloopbaan;
  • Samenwerking van de hulpverlenende organisaties is noodzakelijk en vindt plaats onder regie van één persoon die de contacten onderhoud met kind en ouders en de hulpverlening coördineert;
  • De gemeente heeft zorg voor preventie en faciliteert, regisseert en neemt initiatieven om de kwaliteit van preventie op niveau te houden.

Reacties zijn gesloten.