Openbaar groen

Het openbaar groen in Deurne.

Sinds de ‘ambitieuze’ nota verscheen over het boombeleid zijn er geen kapvergunningen meer nodig, tenzij een boom op de lijst van Groene Parels staat.

Hoe erg dit was bleek toen enkele verontruste burgers de Stichting Boombelijd oprichtten, ter voorkoming van onnodig kappen. Deze organisatie is ook nu nog hard nodig, gezien de situatie bij het station. Daar wil men Groene Parels kappen voor de fietsenstalling terwijl het ook anders kan!

Wat betreft het overige openbaar groen valt er ook genoeg te (be)lei(ij)den!

Nadat wij de wethouder erop attent hebben gemaakt dat je wegbermen, kleine stukken plantsoen e.d. makkelijk kunt onderhouden door mulchen (de bodem onder de struiken bedekken met bladafval in plaats van alles weg te halen), is er in totaal 13 hectare beplanting vervangen door gras.

Waarom dit volgens de wethouder niet anders kon? Argumenten:

  • Er zouden brandnetels doorheen groeien,
  • De mensen vinden het er niet netjes uitzien,
  • Na 3 jaar was het weg,
  • Men ging ervan uit houtsnippers veel te duur te moeten aankopen.

Het belangrijkste nadeel: de maaiers van Dupré beschadigen de bomen omdat er geen open ruimte rondom de boom is; de bomen blijven daardoor niet lang vitaal.

Kortom, de wethouder nam niet eens de moeite om de haalbaarheid te bekijken.

Het werd nog erger: begin 2013 verscheen er een bericht in diverse publicaties waarin de wethouder het volgende aankondigde:

Elke Deurnenaar kan bomen in de straat laten kappen als hij of zij daar last van heeft, voorwaarde: 75 % van de straatbewoners moet het hier mee eens zijn en zijn handtekening zetten.

Zo wordt een groen Deurne langzamerhand een kaal en saai Deurne.

Dit vinden wij noch groen, noch duurzaam beleid.

Standpunten:

  • Progressief Akkoord – GroenLinks wil een openbaar groenbeleid waarin aandacht wordt besteed aan diversiteit.
  • Veel verschillende soorten planten die ook verschillende soorten zoogdieren, vogels en insecten aantrekken.
  • Dus een kleurrijk en levendig Deurne.

 

Reacties zijn gesloten.