Organisatie

Waarom “Progressief Akkoord – GroenLinks”?

De voorgeschiedenis.

Progressief Akkoord, en de voorgangers daarvan, hebben steeds gestreefd naar een brede progressieve partij in de gemeenteraad van Deurne.

Ook voor de verkiezingen van 2014 stelden we dat weer aan de orde.

Na verkenningen bij andere progressieve landelijke partijen bleek geen belangstelling voor samenwerking in een brede progressieve partij in Deurne.

Veel actieve leden van Progressief Akkoord zijn ook lid van GroenLinks.

Door samengaan van Progressief Akkoord met GroenLinks afdeling Deurne kunnen sociale, groene en duurzame uitgangspunten in de gemeenteraad aan de orde worden gesteld.

Basis is de uitstekend functionerende fractiegroep van Progressief Akkoord: een groep van acht mensen rond het raadslid voor deelname aan commissies en ondersteuning van het raadswerk.

Naar het oordeel van de fractiegroep zijn er inmiddels in Deurne maatschappelijke organisaties actief en bewegingen op gang gekomen waaruit de fractie interessante signalen kan oppikken en meenemen in het raadswerk.

Door deelname van GroenLinks hebben we toegang tot veel ervaring en deskundigheid van die partij. Bijvoorbeeld cursussen, contacten met Staten- en Kamerfracties van GroenLinks en suggesties voor het opstellen van een programma. Op het partijbureau is een aanspreekpunt voor GroenLinks raadsleden.

In een gezamenlijke vergadering op 11 Juni 2013 besloten we een frisse start te maken door mee te doen aan de verkiezingen van 2014 met de lijst “Progressief Akkoord – GroenLinks”.

En toen was er veel werk aan de winkel!

  • Een werkgroep bereidt de organisatiestructuur voor.
  • Een werkgroep gaat aan de slag voor een nieuwe website.
  • Een werkgroep bereidt financiële afspraken voor en maakt het ledenbestand up-to-date.

En er komt nog veel meer werk!

  • Er moet een programma 2014-2018 gemaakt worden.
  • Er moet een lijsttrekker gekozen worden.
  • Er moeten kandidaten voor op de lijst gezocht worden.
  • Er moet campagne gevoerd worden.
  • Er moeten nog twee vacatures in de besturen worden ingevuld.

Daarom vragen we leden en sympathisanten zich tot aan de verkiezingen of voor een langere periode in te zetten voor “Progressief Akkoord – GroenLinks”.

Als je nog geen lid bent, vind je op de pagina Lid worden alle informatie.

Reacties zijn gesloten.