Revitalisering industrieterreinen

Wij zijn voor vernieuwing van industrieterreinen, maar dan wel wanneer er rekening wordt gehouden met mens, natuur en economie.

2-9-2_industrie_600Van de Kranemortel tot het Esso-tankstation van Joosten loopt ten zuiden van Deurne een halve cirkel van industrieterreinen. Een belangrijk deel is nodig aan herinrichting en vernieuwing toe. Progressief Akkoord – GroenLinks vindt het belangrijk dat bij vernieuwing naast de belangen van ondernemers ook gekeken wordt naar belangen van medewerkers, omwonenden en de natuur.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan bedrijventerreinen Zuid en West in juni ’13, is het maar zeer de vraag of dat gebeurd is. Op industrieterrein de Kranemortel is de mogelijkheid gecreëerd dat er weer een mestvergister bij kan komen. Het is nu al duidelijk dat daar geen rekening is gehouden met bewoners in de wijk Koolhof. Progressief Akkoord – GroenLinks heeft daarom tegen dit bestemmingsplan gestemd.

Wij zijn absoluut voor vernieuwing van industrieterreinen, maar dan wel wanneer er rekening wordt gehouden met mens, natuur en economie. Wij vonden dat er geen uitzicht was op een verantwoorde balans.

Standpunten:

  • Geen gevaarlijke industrie, zeker niet in de nabijheid van een spoor waar al genoeg gevaarlijke stoffen over vervoerd worden.
  • Duurzaam bouwen en verbouwen en meer groen op industrieterreinen zodat fijnstof wordt opvangen.

 

Reacties zijn gesloten.