Sociaal beleid

WMO

2-2-1_wmoOnze mening over de WMO, lees meer…

Standpunten:

 • Op het budget van de WMO wordt niet bezuinigd;
 • De gemeente stimuleert dorps- en wijkraden om samenwerkingsverbanden op te bouwen voor zorg en culturele activiteiten
 • Dorps- en wijkraden voeren de regie; niet het gemeentebestuur
 • De gemeente zorgt voor een team van deskundigen die de dorps- en wijkraden ondersteunen
 • Er blijft een vangnet voor hulp aan de meest kwetsbaren
 • Progressief Akkoord – GroenLinks toetst het beleid van de gemeente inzake welzijn en zorg aan de internationale verdragen met betrekking tot de mensenrechten
 • Andere middelen zoals bijzondere bijstand moeten de mogelijkheid hebben om gekoppeld te worden

 

Gemeenschapsaccommodaties

2-2-2_accommodatiesOnze mening over gemeenschapsaccommodaties, lees meer…

Standpunten:

 • Gemeenschapshuizen en wijkcentra vervullen een wezenlijke taak in hun dorp / wijk. Progressief Akkoord-GroenLinks vindt dat we samen, gemeente, besturen en dorps- en wijkraden, verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van deze voorzieningen.
 • Gemeenschapshuizen en wijkcentra kunnen een belangrijke nieuwe taak vervullen bij de overgang van taken van de AWBZ naar de WMO. De gemeente gaat in dit verband samen met besturen van gemeenschapshuizen en wijkcentra en met Dorps- en Wijkraden aan tafel zitten om plannen gestalte te geven.

 

Vraagafhankelijk vervoer

2-2-3_vervoerOnze mening over Vraagafhankelijk vervoer, lees meer…

Standpunten:

 • Progressief Akkoord – GroenLinks staat voor delen zeker als het gaat om samen-leven;
 • We willen naar een inkomensafhankelijke bijdrage, ook als het om het vraagafhankelijk vervoer gaat;
 • We willen uitbreiding van vervoersmogelijkheden voor langere afstanden en moeilijkere bereikbare plaatsen.

 

Onderwijs

2-2-7_onderwijsOnze mening over onderwijs, lees verder…

Standpunten:

 • De ouders, onderwijs, gemeente en organisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid als kinderen en jongeren (tijdelijk) vastlopen in hun onderwijsloopbaan;
 • Samenwerking van de hulpverlenende organisaties is noodzakelijk en vindt plaats onder regie van één persoon die de contacten onderhoud met kind en ouders en de hulpverlening coördineert;
 • De gemeente heeft zorg voor preventie en faciliteert, regisseert en neemt initiatieven om de kwaliteit van preventie op niveau te houden.

 

Kinderopvang

2-2-8_kinderopvangOnze mening over kinderopvang, lees verder…

Standpunten:

 • De gemeente heeft een actieve houding naar de kinderopvang en faciliteert op basis van haar beleid;
 • Samenwerking tussen gastouderopvang, crèche, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang;
 • Het geld dat bestemd is voor kinderopvang gaat ook naar kinderopvang;
 • Werkzoekende ouder(s) met een minimum inkomen krijgen middelen voor kinderopvang;
 • Ouders kiezen zelf voor gastouderopvang, een crèche, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang.

 

Kunst en cultuur

Onze mening over kunst en cultuur, lees meer…

Standpunten:

 • Zorg voor kunst en cultuur doe je samen: organisaties, gemeente en burgers;
 • Het brede muziek- en dansonderwijs moet weer meer mogelijkheden krijgen;
 • Er komt nieuw beleid voor het Cultureel Centrum Deurne;
 • Kunstaankopen door de gemeente worden beoordeeld door een commissie van deskundige burgers in wisselende samenstelling.

 

Sport

2-2-10_sportOnze mening over sport, lees meer…

Standpunten:

 • De gemeente zorgt in samenwerking met verenigingen voor facilitering van sportvelden en sporthallen;
 • Indien ouders onvoldoende financiële mogelijkheden hebben, zorgt de gemeente voor een bijdrage;
 • Geen bezuinigingen op de sport;
 • De zorg voor goede sportfaciliteiten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van organisaties, leden en gemeente;
 • De gemeente bevordert sport op school en in de wijk.

 

Reacties zijn gesloten.