Stimuleren fietsgebruik

Er zijn nog steeds belangrijke vraagstukken met betrekking tot het fietsverkeer op te lossen. Wij willen er wat aan doen!

2-6-1_fietsgebruik_600Haast en gemak zijn vaak de reden om de auto te pakken terwijl het met de fiets vaak net zo snel gaat. Vroeger was het in Deurne zo dat parkeergelden voor een belangrijk deel naar de aanleg en verbetering van fietsroutes ging. De laatste tijd is er weinig gebeurd op het gebied van het fietsvriendelijker maken van Deurne, behoudens de rode fietsstroken die we al langer kennen in de Stationsstraat, St. Jozefstraat en recentelijk op de Maassingel en omgeving.

Daarvan is echter het nadeel dat je er niet op mag parkeren of stilstaan. Wil je even je ouders of kinderen bij de voordeur ophalen dan ben je in overtreding! Het is jammer dat er in Deurne geen actieve groep is die de belangen van fietsend Deurne naar voren brengen.

Er zijn nog steeds een aantal belangrijke vraagstukken met betrekking tot het fietsverkeer op te lossen.

Nog steeds vraag het fietsverkeer van en naar de scholen aandacht. Met name voor de fietsers van en naar voortgezet onderwijs in de St. Jozefparochie.

Onnodige hobbels zoals in de Kerkstraat, 9 stuks (18 maal kedoeng, kedoeng)

Conflictsituaties tussen fietsers en voetgangers in de Stationsstraat, Markt, Martinetplein, De wever en Torenstraat.

Gevaarlijke situaties voor fietsers in de Peellandsingel en Vliersingel

Er is dus nog een heel (fiets)pad te belopen voor dat fietsers echt gezien worden door de gemeente.

Standpunten:

  • Progressief Akkoord – GroenLinks geeft voorrang aan voetgangers en fietsers.
  • In wandel/fietsgebieden moeten betere voorzieningen komen zodat het veiliger wordt.
  • De fietsroutes van en naar scholen moeten verbeterd worden.
  • Het gebruik van auto’s voor korte afstanden moet ontmoedigd worden.

Tip!!

De fietsersbond heeft een meldpunt voor individuele klachten en de mogelijkheid om te pleiten voor verbetering van verkeerssituaties als meer dan 10 mensen een verzoek daartoe indienen. Het melden kan eenvoudig: kijk op www.fietsersbond.nl

Bij een melding nemen zij dan contact op met de gemeente.

Reacties zijn gesloten.