Theo Hikspoors

Theo Hikspoors

Theo Hikspoors

Naam: Theo Hikspoors
Geboortedatum: 8 maart 1954 te Liessel
Woonplaats: Deurne (Centrum)
Beroep: Arbeidsdeskundige en Staf medewerker van het UWV WERKbedrijf te Helmond en Eindhoven; (mijn aandachtsgebieden in mijn werk zijn arbeids-inpassing van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking; coachen van medewerkers, samenwerking met andere partijen zoals gemeenten en implementatie van de participatie wet).

 

Motivatie:
Mijn motivatie om actief te zijn in de gemeentepolitiek (en hierin een bescheiden bijdrage te leveren) dateert uit de 70-er jaren.
Mijn motivatie wordt vooral veroorzaakt door de zorg voor milieu en mens (en dan met name de zorg voor zwakkeren in de samenleving).
Ik heb sterk het gevoel dat mijn generatie nu aan zet is om Deurne in een betere balans te brengen. Deurne is de laatste 10 jaar in een kritische disbalans geraakt door het gebrek aan een samenhangende lange termijn visie en een voortdurend falend (ad hoc) bestuur.
Er is zonder rekenschap af te leggen gestreefd naar groter en steeds meer. Dit is vooral zichtbaar in het buitengebied wat gedomineerd wordt door het agrarisch complex (in hoog tempo uitdijend onder aanvoering van het college).
Dat mens en milieu hier ernstig onder lijden behoeft geen betoog.
Het laatste konijn uit de DOE! /Deurne NU en VVD hoed, is het TEGEN de wil van de bevolking in, toestaan van grootschalige mestverwerking. Ik ben er van overtuigd dat ook hier GEEN ENKEL draagvlak voor is in Deurne.
Het enige draagvlak is te vinden binnen het college respectievelijk ZLTO en de vazallen afkomstig uit de de coalitie ‘democratie’.
Welnu dit moet zo spoedig mogelijk stoppen!

Deurne moet terug gebracht worden naar een houdbare, milieuvriendelijke en dus duurzame ontwikkeling.
Dit kan heel goed door een vernieuwende lange termijn visie op te stellen, welke gebaseerd wordt op nieuwe concepten en een nieuwe (hervonden) passende identiteit.
Hieraan wil ik graag een bijdrage leveren,

Contact

Uiteraard kunt u altijd contact met me opnemen (graag zelfs!) bij vragen of opmerkingen.

Dat kan via de pagina Vragen aan de fractie, via het contactformulier of rechtstreeks:

E-mail: theo.pagldeurne@gmail.com

Tel.: 06 51495693

Adres: Oude Liesselseweg 50, 5751 WP  Deurne

 

Reacties zijn gesloten.