Vergaderschema

Je bent van harte welkom. Want onze fractievergaderingen zijn openbaar.

Al onze fractievergaderingen zijn openbaar. Ze vinden doorgaans plaats op de maandagavond of dinsdagavond in het gemeentehuis. Je bent dan ook van harte welkom.

Kijk op ons vergaderschema voor de data. (PA-GL = fractievergadering)

Agenda gemeenteraad en commissies op de site van de gemeente.

Reacties zijn gesloten.