Visie woningmarkt

Prioriteit voor starters en senioren, variatie in verwerven bouwkavel en stimuleren woonzorgcomplexen.

2-4-1_woningmarkt_600Tegen de achtergrond van onze stagnerende bevolkingsgroei is het dringender en dwingender dan ooit om het woningbouwprogramma te richten op onze traditionele doelgroepen: starters en senioren. Ondanks bevolkingsafname zijn er wel nieuwe woningen nodig – namelijk om tegemoet te komen aan het verschijnsel van steeds kleinere huishoudens en om te voldoen aan de vervangingsvraag.

Als je bouwt, richt je dan op starters door bijvoorbeeld starterssubsidies, gunstigere leenvoorwaarden voor starters of grondgebonden koop: de koper bouwt of koopt alleen het huis, de grond wordt gepacht of op een vergelijkbare wijze verkregen. De groeiende groep senioren willen wij graag huisvesten in woningen op maat of, indien een zorgindicatie van toepassing is, in woonzorgcomplexen / woonservicezones, zoals we die nu in de St. Jozefparochie en in Liessel hebben.

In de huursector wil Progressief Akkoord – GroenLinks de band met Bergopwaarts verstevigen in meerdere opzichten. De gemeente mag de relatie met Bergopwaarts verbeteren door oog te hebben voor de moeilijke positie die woningbouwverenigingen op dit moment hebben, zowel door het moeilijke economische klimaat als de hoge eisen van de rijksregering aan het adres van die verenigingen.

Tegelijkertijd mag de gemeente wat struiser optreden en Bergopwaarts strakker aanspreken op het nakomen van de prestatieafspraken die beide partijen gemaakt hebben en die periodiek geëvalueerd worden.

Wat denken wij met weemoed terug aan de tijd dat een wethouder van Progressief Akkoord de stevige en sluitende systematiek van prestatieafspraken opgetuigd heeft. Als je dan ziet wat er van terecht is gekomen ‘dankzij’ de vaardigheid van de huidige wethouder die namens de gemeente (en dus namens U!!!) probeert om Bergopwaarts in het gareel te houden…

Standpunten:

  • Doorstroming bevorderen
  • Prioriteit voor (ver) bouwen voor starters en senioren
  • Variatie in verwerven van een bouwkavel; koop, huurkoop, pacht.
  • Stimuleren van de bouw woonzorgcomplexen, ook op kleine schaal in kerkdorpen en wijken.
  • Het verstevigen en in balans brengen van een professionele samenwerking met Bergopwaarts.

Reacties zijn gesloten.