WMO

Samen leven en samen zorgen moet voorop staan, niet hoeveel er bezuinigd kan worden.

2-2-1_wmo_600De WMO omvat erg veel regelingen. Te vaak hebben we het alleen over de rolstoel, het collectief vervoer of de huishoudelijke hulp. Het is echter veel breder. Ook het jeugdwerk, maatschappelijk werk, verslavingszorg, sport- en cultuurorganisaties en het werk van gemeenschapshuizen valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Het oorspronkelijke uitgangspunt van de wet is dat mensen meer van hun eigen kracht gebruik maken en dat daarbij de naaste omgeving (familie, vrienden en buren) ook een rol speelt. Na de invoering van de wet in 2007 kwamen al snel de beperkingen. Na de efficiëntie-kortingen bij de invoering, volgde eind 2008 de crisis. Het oorspronkelijke uitgangspunt, kort vertaald: ‘samen leven, samen zorgen’ werd al heel snel overschaduwd door nog meer bezuinigingen op het budget. Niet het samen leven en samen zorgen stond centraal, maar de vraag hoeveel kan er bezuinigd worden. Dit is mogelijk omdat de gemeente erg veel beleidsvrijheid heeft hoe het WMO-budget besteed wordt.

De gemeente Deurne moet in verband met de negatieve resultaten op de grondexploitatie bijna twee keer zoveel bezuinigen als andere gemeenten. Progressief Akkoord – GroenLinks maakt zich dan ook grote zorgen over de hulp en voorzieningen voor mensen die dat hard nog hebben.

Standpunten:

  • Op het budget van de WMO wordt niet bezuinigd;
  • De gemeente stimuleert dorps- en wijkraden om samenwerkingsverbanden op te bouwen voor zorg en culturele activiteiten
  • Dorps- en wijkraden voeren de regie; niet het gemeentebestuur
  • De gemeente zorgt voor een team van deskundigen die de dorps- en wijkraden ondersteunen
  • Er blijft een vangnet voor hulp aan de meest kwetsbaren
  • Progressief Akkoord – GroenLinks toetst het beleid van de gemeente inzake welzijn en zorg aan de internationale verdragen met betrekking tot de mensenrechten
  • Andere middelen zoals bijzondere bijstand moeten de mogelijkheid hebben om gekoppeld te worden

 

 

Reacties zijn gesloten.