Woningmarkt

Visie woningmarkt

2-4-1_woningmarktOnze mening over de woningmarkt, lees meer…

Standpunten:

  • Doorstroming bevorderen
  • Prioriteit voor (ver) bouwen voor starters en senioren
  • Variatie in verwerven van een bouwkavel; koop, huurkoop, pacht.
  • Stimuleren van de bouw woonzorgcomplexen, ook op kleine schaal in kerkdorpen en wijken.
  • Het verstevigen en in balans brengen van een professionele samenwerking met Bergopwaarts.

Hoogbouw

Onze mening over hoogbouw, lees meer…

Standpunten:

  • Geen gebouwen hoger dan 4 bouwlagen
  • Bouwen op de schaal van een dorp.

CPO woningen

2-4-3_cpoOnze mening over CPO woningen, lees meer…

Standpunt:

  • Stimuleren van CPO woningen zodat gezamenlijk bouwen door particulieren mogelijk wordt.

Reacties zijn gesloten.