Zorgen over jacht in Vlierdense bossen

Zorgen over jacht in Vlierdense bossen

Tijdens de raadsvergadering van 20 december hebben wij onze zorgen uitgesproken over de jacht in de Vlierdense bossen. Hierover hebben we ook raadsvragen gesteld:

De fractie van Progressief Akkoord – GroenLinks maakt zich zorgen over het wildbeheer in verpachte gebieden aan de Wildbeheerseenheid Deurne. De zorg is ontstaan na een bezoek aan enkele pachtgebieden. Daarbij is geconstateerd dat:

  • er vaste- en tijdelijke voerplaatsen zijn gecreëerd (zie bijlage 1 t/18);
  • onderhoud en afpaling van de terreinen te wensen overlaat.Gezien bovenstaande, aangezien dat de helft van de zesjarige termijn van de pacht is verstreken en aangezien er per 1 januari 2017 een nieuwe natuurwet is, stellen wij de volgend vragen:
  1. Is het college op de hoogte van de vele voederplaatsen in de bossen ten noorden van de Rijntjesdijk?
  2. Is het college ervan op de hoogte dat er sinds november wilde zwijnen zijn gezien bij bovenstaande voederplaatsen?
  3. Heeft de gemeente en of politie sinds 15 november 2013 klachten ontvangen m.b.t. jacht, beheer en schadebestrijding?
  4. Zo ja, kan er dan een overzicht beschikbaar gesteld worden?
  5. Heeft de gemeente en of de politie overtredingen geconstateerd met betrekking tot wettelijke voorschriften en of verplichtingen die in de overeenkomst staat die is af- gesloten tussen de gemeente en de Wildbeheerseenheid Deurne en de Wildbe- heerseenheid De Heidse Peel?
  6. Zo ja, kan er dan een overzicht beschikbaar gesteld worden?
  7. Is het college bereid een tussentijds evaluatieverslag te produceren op basis van de afspraken in de overeenkomsten die met wildbeheerseenheden zijn getroffen?
  8. Is het college bereid deze evaluatie via het presidium voor te leggen aan de commissie ruimte en economie?

We wachten op de beantwoording van deze vragen. Het Eindhovens dagblad heeft ook een artikel gewijd aan onze zorgen over de jacht. Dit artikel lees je hier.

 

Update 6 januari 2017: onze raadsvragen zijn beantwoord. Je leest de antwoorden van het college hier:

Antwoorden op raadsvragen over wildbeheer.

Volgens het college worden er geen overtredingen gepleegd en is er dus ook geen tussentijdse evaluatie nodig. Vanzelfsprekend denken wij hier anders over. Wij beraden ons momenteel op wat verder te doen.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.