Blog

Bomen over bomen 9

Kerkstraat, naast de kerk:
Hier kunnen minstens 4 flinke bomen staan.

Als milieumachines nemen bomen grote hoeveelheden CO2, NOx en fijnstof op.

Lees meer

Bomen aan de Amstel en Hagelkruisweg konden blijven staan

 

College maakte onvolledige afweging en handelde niet volgens de eigen regels.

Door Wilbert van Deursen, gemeenteraadslid

Lees meer

Het verhaal van Carly, 1ste op onze kandidatenlijst.

Carly Arts-van der Heijden, lijsttrekker van onze partij wil Deurne gezonder maken. Voor nu en later!

Haar verhaal.

Lees meer
14 Mar

Het verhaal van Theo, 2de op onze kandidatenlijst.

Theo Hikspoors heeft uitgesproken opvattingen en wordt gedreven door het besef dat we de wereld slechts ‘te leen’ hebben.

Zijn verhaal.

Lees meer

Het verhaal van Michel, 3de op onze kandidatenlijst

Het verhaal van Michel, 3de op onze kandidatenlijst. Michel Lintermans, drijvende kracht achter de stationscoöperatie. Hij wil samen met anderen werken aan een mooier en groener Deurne.

Zijn verhaal.

Lees meer

Bomen over bomen 8

Aaltje Reddingiusstraat.

Ook hier een hele straat kaal gekapt vanwege de aanleg van de nieuwe riolering. Uit een onderzoeksrapport van de firma die destijds werd ingeschakeld door de gemeente, is inmiddels gebleken dat de kaalslag op de Hagelkruisweg/Amstel niet nodig was geweest.

Lees meer

Het verhaal van Mariëtte, 14de op onze kandidatenlijst.

Mariëtte Corstens werkt met vluchtelingen.  Uit dankbaarheid werd een kind naar haar vernoemd.

Haar verhaal.

Lees meer

Het verhaal van Erik, 24ste op onze kandidatenlijst.

Erik Vink, journalist, schrijver, theatermaker. Hij gelooft nog steeds in een betere wereld.

Zijn verhaal.

Lees meer

Het verhaal van Jos, 20ste op onze kandidatenlijst

Jos Frantzen-Hanegraaf geeft sinds 1985 op geheel vrijwillige basis taalhulp aan migranten. Hartelijkheid, tolerantie en gastvrijheid zijn waarden die voor haar en 14 actieve vrijwilligers vanzelfsprekend zijn.

Haar verhaal.

Lees meer

Bomen over bomen 7

Vlierpark Heiakker

Op deze plek, langs het fietspad tussen de Vlier en Korhoender, zijn driekwart van de kastanjebomen verdwenen als gevolg van de bloedziekte. Ze worden dusdanig aangetast dat ze spontaan omvallen.Tijd om er andere, bv. veldesdoorns of lindes, voor terug te plaatsen!

Lees meer

Het verhaal van Addie, 23ste op onze kandidatenlijst.

Addie Smolders was altijd al actief in de Vriendenkring Deurne – Batouri. Sinds ze met pensioen is, is ze ook volop  bezig in het culturele leven van Deurne.

Haar verhaal. 

Lees meer

Complimenten

Op 1 maart was het complimentendag.

Een mooie gelegenheid om iedereen die actief is binnen Progressief Akkoord-GroenLinks in het zonnetje te zetten.

Lees meer

Het verhaal van Ingeborg, 16de op onze kandidatenlijst

Ingeborg Krook was een van de negen Nederlanders die vorig jaar de vredesduif kreeg. 

Haar verhaal.

Lees meer

Bomen over bomen 6

Kaalslag op de Hagelkruisweg en Amstel.

Op de Amstel en Hagelkruisweg zijn 45 oude eiken gekapt (gemiddeld 75 jaar of ouder) vanwege de renovatie van de riolering.

Lees meer

het verhaal van Willy, 19de op onze kandidatenlijst.

Willy Koppens, actief op veel  terreinen, o.a. als voorzitter van de Nacht van het Witte Doek.

Zijn verhaal

Lees meer

Bomen over bomen 5

Neerkant St. Vincentiusstraat.

Hier moeten een aantal machtig mooie Robinias weg (Robinia Pseudoacacia, een echte bijenboom) vanwege de nieuwe riolering.
Waar komt het nieuwe bos ter compensatie?

Lees meer

Bomen over bomen 4

Antoon Coolenlaan: geen herplantplicht?

In een Raadsinformatiebrief verordonneert de toenmalige wethouder in 2012 het volgende:
Als 75% van de bewoners in de straat het met u eens is, als u vindt dat er een boom in de weg staat of u er last van heeft, wordt ie gekapt.

Lees meer

Bomen over bomen 3

In 2008 verschijnt van de gemeenteraad de Kadernota Bomenbeleid (66 pagina’s).

Wat daarin aan goede voornemens en beleidsmaatregelen staat wordt in 2012 grotendeels teniet gedaan door het afschaffen van de kapvergunning.

Lees meer

Bomen over bomen 2

Bomen

Zijn van levensbelang: ze nemen CO2 en fijnstof op en zorgen voor een gezonde omgeving.
In een omgeving met veel bomen zijn mensen gelukkiger.
Tussen Kerkstraat en Veldstraat zijn in de loop der tijd een stuk of 7 bomen verdwenen, er is niets terug geplant!

Lees meer

Bomen over bomen

Komende tijd gaat de gemeente weer ruim 100 bomen kappen.

Waar wordt dit verlies gecompenseerd?
Wij willen je graag laten zien waar nog plek genoeg is voor nieuwe aanplant:
Nummer 1:  Fitissingel-hoek Rietgors. Graag een mooie linde voor deze plek.

Lees meer

In de wandelgangen opgevangen

Tijdens het 40- jarig bestaan van de Wereldwinkel:

-"Ja, dat mag ook wel eens gezegd worden"-
-"Wat?"-
-"Ja dat"-
-"Ja dat wat?"-

Lees meer
17 Jan

Vlog 3: campagnetijd!

Campagnetijd

Ons eerste verkiezingsdebat in Helenaveen.

De voorbereiding en enkele standpunten die we stevig neer hebben gezet.

Lees meer
17 Jan

Vlog 2: Begrotingstijd

Begrotingstijd

Het werk voordat we de begrotingsbeschouwingen ingaan.

De vergadering waarin we een motie indienden over de mestfraude...

Lees meer
17 Jan

Introvlog

Introvlog

Wat gebeurt er in de gemeenteraad

Uitnodiging om vragen te stellen over hoe de politiek werkt.

Lees meer