Eindelijk gif in Deurnes debat over stank

Carly Arts is een van de politici die het duidelijkst stelling neemt tegen mestfraude en stankoverlast. En ook iemand die haar standpunten helder verwoordt: minder beesten, minder mest. In Deurne kruisten de politici nog eenmaal de degens voor de verkiezingen. Stop de Stank organiseerde een debat over de veehouderij.

Mestfraude, het was begin dit jaar nog de grootste splijtzwam in tijden in de Deurnese politiek. Burgemeester Hilko Mak liet zich tijdens zijn nieuwjaarstoespraak ontvallen dat hij de media-aandacht over de mestfraude in de gemeente maar een hype vond. Het kwam hem op een motie van afkeuring door oppositiepartij Progressief Akkoord te staan.

Zie hier het gehele artikel