Geen sloop woningen, dankzij het gesprek met een bewoonster van de Anton van Duinkerkenstraat.

Afgelopen zaterdag stonden we op de Wolfsberg, het is immers verkiezingstijd, toen Carly in gesprek raakte met een mevrouw die ons vertelde dat de gemeente van plan is haar woning te slopen om het park aan de Hogeweg te realiseren. Ze vertelde een brief van Bergopwaarts te hebben ontvangen waarin stond dat de gemeenteraad ertoe kon besluiten haar woning te gaan slopen. Wij konden werkelijk niet geloven dat dit een voorstel aan de raad kon zijn, maar wat schetst onze verbazing? Het stond echt in het voorstel.‘Park wordt verbonden met het Wiegersbos en groenstructuur Koolhof (door op termijn sloop enkele woningen aan de Anton van Duinkerkenstraat)’.

Wel park, geen sloop!

Het is een publiek geheim dat wij groot voorstander zijn van een park aan de Hogeweg, we omarmen dat idee van harte. We kunnen het niet over ons hart verkrijgen om mensen uit hun woning te zetten om dit park met het Wiegersbos te verbinden. Het kan en mag niet zo zijn dat mensen in onzekerheid zitten over hun dak boven hun hoofd, dat zij niet weten of en zo ja wanneer zij uit hun woning gezet zullen worden.

Unanieme instemming op ons amendement geeft rust aan de bewoners!

We dienden in de gemeenteraadsvergadering, samen met de PvdA, een amendement in om deze zin te verwijderen uit het raadsvoorstel. Dit amendement werd unaniem aangenomen. We zijn blij dat we veel onrust weg hebben kunnen nemen voor de bewoners van de betreffende huizen!
Waar we ook blij mee zijn is dat een amendement van de VVD om ook woningbouw toe te staan op de plek waar de Brigantijn heeft gestaan geen meerderheid haalde, en daardoor ingetrokken is door de VVD fractie. Het park komt er!

Zie hier het artikel in het Eindhovens Dagblad.