Progressief Akkoord – GroenLinks, duurzaamheid staat centraal

 

Actueel

Toch geen AZC in Deurne

Foto Willibrordhaeghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er komt toch geen AZC in Deurne. Gisterenavond, 12 juli, is er een brief van het COA gekomen waarin zij aangeven dat ze besluitvorming uit willen stellen tot september, omdat de instroom van vluchtelingen erg terugloopt. Voor de inwoners van Deurne zou dit betekenen dat zij nog minstens 2 maanden in onzekerheid zitten. Vooral van omwonenden van Willibrordhaeghe, inwoners van de St. Jozefparochie, kunnen we dit niet vragen. Daarom wordt 19 juli aan de gemeenteraad voorgesteld het besluit dat hierover op 14 juni genomen was terug te draaien. De plannen voor een AZC in Deurne zijn daarmee van de baan. 14 juli staat er een informatiemarkt voor inwoners van de St. Jozefparochie gepland. Deze gaat, in een andere vorm, gewoon door.

Lees hier het volledige nieuwsbericht

Opnames van Nieuwsuur in Deurne

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort komt het langverwachte onderzoeksrapport uit over de effecten van de intensieve veehouderij op onze gezondheid. IRAS (onderdeel van de Universiteit van Utrecht) en de GGD (Bureau Milieu, Gezondheid en Veiligheid) hebben dit onderzoek uitgevoerd waarbij ook onderzoek is gedaan naar de gezondheid van mensen in De Peel. Dit rapport is voor Nieuwsuur aanleiding om een documentaire te maken. Tijdens de opnames op woensdag 29 juni ’16 werden Maria Berkers van Stop De Stank en Geert Verstegen van Milieuvereniging Land van Cuijk, geïnterviewd. Jan Berkers en Wilbert van Deursen van Progressief Akkoord-GroenLinks waren er bij.

Lees verder...

Zorggeld behouden voor de zorg!

zorg_135

Uit de financiële stukken  van de gemeente Deurne bleek dat er  3 miljoen euro van het zorggeld 'over' blijft. Het voorstel van het college was om een fors deel hiervan terug te laten vloeien naar de algemene reserves. Voor Progressief Akkoord - GroenLinks is het ondenkbaar, en bovendien een verkeerd signaal naar onze burgers, dat geld, dat bedoeld was voor de zorg, voor andere doeleinden gebruikt zou mogen worden. Zeker als nog onduidelijk is of we volgend jaar wel genoeg geld hebben voor deze zelfde zorg. Daarom dienden wij een amendement in tijdens de raadsvergadering van 28 juni waarin we het college opgeroepen hebben het positief resultaat sociaal domein volledig te behouden voor het sociaal domein, en niet terug te laten vloeien naar de algemene reserve.

 

We zijn blij te kunnen melden dat ons amendement unaniem door de raad is aangenomen. Het geld voor de zorg blijft dus behouden voor de zorg! 

Lees hier het volledige bericht.

Standpunt Progressief Akkoord - Groenlinks komst AZC naar Deurne

Foto Willibrordhaeghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op  13 juni is er een extra agendapunt toegevoegd aan de raadsvergadering van 14 juni 2016. Het agendapunt betreft een voorstel aan de raad m.b.t. vestiging van een AZC voor 300 vluchtelingen in het hoofdgebouw van Willibrordhaeghe. Eind augustus was onze fractie Progressief Akkoord – GroenLinks al bezig met de voorbereiding van een motie m.b.t. het vluchtelingenvraagstuk. In de periode tussen september 2015 en mei 2016 spreken fractievoorzitters regelmatig met elkaar over de vorderingen traject. Het zal gezien de voorgeschiedenis duidelijk zijn dat Progressief Akkoord – GroenLinks voorstander is van het opvangen van vluchtelingen in onze gemeente. We begrijpen echter ook de zorgen en ongenoegens die geuit worden door omwonenden en andere belanghebbenden, met name de zorg voor onze ouderen en de onvrede over de wijze van communiceren. Toch hebben we ervoor gekozen in te stemmen met het voorstel dat 14 juni voorgelegd is.

Lees hier onze uitgebreide verklaring

 

Waar staat Progressief Akkoord – GroenLinks voor?

Wij staan voor een politiek waarbij duurzaamheid centraal staat.  Dat betekent dat we steeds kijken welke effecten beslissingen hebben op de balans tussen mens, natuur en economie. Zonder uitputting van de aarde. Want inwoners van Deurne hebben immers recht op schone grond, schoon water en schone lucht.

Meer over onze concrete standpunten en concrete acties.

Wij staan voor een oprechte politiek.

Onze ervaring is dat er in Deurne nauwelijks sprake is van dualisme, maar van een coalitie-democratie. Er is geen gezonde spanning tussen coalitie en oppositie. Te vaak ontziet de coalitie het college en te vaak levert enkel de oppositie kritiek. Progressief Akkoord – Groenlinks wil vanuit een oprechte houding in de politiek staan. In onze visie leest u meer over dit gebrek aan dualisme en de gevolgen daarvan.

Door wie laten we ons voeden?

We hebben nu één raadslid in de raad van Deurne zitten die ondersteund wordt door een uitstekende steunfractie van 7 personen. Deze steunfractie nodigt regelmatig deskundige burgers uit die hun kennis en ervaring graag willen delen. Daarnaast kent Progressief Akkoord – GroenLinks een rijke geschiedenis van banden met organisaties en actiegroepen die dicht bij onze uitgangspunten staan.

We willen graag vaker en intensiever met onze kiezers contact leggen. Daarvoor zijn meer mensen nodig die bij Progressief Akkoord – GroenLinks actief worden. Regelmatig of voor een concreet project. Dat kan door lid te worden of een mailtje te sturen. We komen graag met je in contact. Voor een progressief en duurzaam Deurne!

Reacties zijn gesloten.