Visie

Onze visie op een progressief en duurzaam Deurne

Progressief betekent voor ons “vooruitstrevend, naar voren kijkend”. Natuurlijk doen dat meer partijen. Progressief Akkoord en GroenLinks combineren dit met het begrip duurzaamheid zoals dat door de Verenigde Naties is vastgelegd in het rapport Brundtland. Kort samengevat: Vanuit de duurzaamheidsgedachte kijkt men naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen. Zie voor uitgebreide info het rapport ‘Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future’.

In Deurne willen we met deze gedachten in ons achterhoofd politiek bedrijven.

En we staan voor een belangrijke opgave om tot een andere balans te komen in ons Deurne tussen mens, natuur en economie. Kijk bij onze standpunten hoe we daar aan willen werken.

Missie.

Door middel van activiteiten, in de politiek en ook buiten de politiek, met de burgers communiceren om zodoende het gedachtegoed van duurzaam leven en handelen te bevorderen. In de politiek willen we met de komende verkiezingen een veel sterkere stem krijgen. Buiten het politieke werk willen we onze contacten met burgers versterken door gerichte acties en activiteiten.

Reacties zijn gesloten.