De Fractie

Wat is een fractie volgens de wet    

Volgens de letter van de wet bestaat een fractie enkel uit de raadsleden.
De keuze om dat fractie te noemen komt omdat de gemeenteraad één bestuur is, je bent dus een deeltje (een fractie) van dat ene bestuur.

Wat is een fractie in de praktijk   

In de praktijk hebben fracties ook politieke namen.
In Deurne zijn dat:

                                                     

Overeenkomsten en tegenstellingen  

In de praktijk zijn er vele overeenkomsten en even zoveel tegenstellingen tussen de partijen.
Bij elke besluitvorming in de raad moet elk raadslid een stem uitbrengen. Er zijn 23 raadsleden in Deurne. Wordt er bijvoorbeeld gestemd over vrij parkeren en 12 raadsleden stemmen voor dat voorstel dan wordt dat uitgevoerd ook al waren er 11 raadsleden tegen.

Hoe het besluitvormingsproces verloopt  

Voordat voorstellen in de gemeenteraad komen worden ze eerst behandeld in een commissievergadering. In Deurne zijn er daar vier van. In deze vergadering kunnen vragen gesteld worden en standpunten van partijen uitgewisseld worden. Naast raadsleden mogen ook burgers zitting hebben in een van de commissies. Zij worden op voordracht van een partij door de raad toegelaten. Heb je interesse, neem dan contact  met ons op.

De commissievergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en je kunt spreekrecht aanvragen als je over een onderwerp dat op de agenda staat je mening wilt geven.

Fractie Progressief Akkoord-GroenLinks   

Wij vinden onze fractie groter dan de twee raadsleden. Elke week zijn we met tien mensen druk bezig met de voorbereiding van het raadswerk. Daarvoor moet veel gelezen worden. We vergaderen minimaal zeven keer per maand, we ontvangen mensen die problemen tegen komen met de gemeente of gaan bij hen op bezoek. We luisteren naar mensen die vragen of ideeën hebben en bezoeken  bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat een raadslid gemiddeld 16 uur per week bezig is met het raadswerk. Veel raadsleden doen dat naast hun werk.

Soms zijn de raadsvoorstellen zo ingewikkeld dat we deskundige burgers vragen om ons te helpen bij de voorbereiding. Zo bereiden we de begrotingsbeschouwingen voor met een paar mensen die verstand van zaken hebben.

We werken samen    

Lokaal maken Progressief Akkoord-GroenLinks en  de Partij van de Arbeid steeds meer gebruik van elkaars deskundigheid.

De laatste tijd komt er meer werk bij omdat andere gemeenten in de regio samenwerken. Dat gebeurt tussen de gemeenten Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten en Someren.  Met de samenwerking in de Regio Eindhoven gebeurt dat zelfs  op het niveau van 21 gemeenten.

Een indruk van het werk van de fractie 

Om een indruk te geven van de hoeveelheid van het werk twee voorbeelden:

De gemeenteraad van 19 december 2017
17   agendapunten,
112 stukken om te lezen,
kortste leesstuk 1 blz.
Langste leesstuk 310 blz.

Dit was een buitengewone zware raadsvergadering waarin onder andere het bestemmingsplan van het hele buitengebied van Deurne werd behandeld. Natuurlijk krijgen we dat onmogelijk allemaal gelezen ook al verdelen we het werk. We moeten dan keuzes maken en soms ontdek je niet dat er een klein addertje onder het gras zit. Deze zware vergaderingen duren vaak wel  4 uur of zelfs langer.

De gemeenteraad van 21 maart 2017
10   agendapunten,
22 stukken om te lezen,
kortste leesstuk 1 blz.
Langste leesstuk 17 blz.
Een van de kortste vergaderingen uit 2017, zo’n 1,5 uur.

Vorming van het College van burgemeester en wethouders   

Er hebben 7 partijen zitting in de gemeenteraad. Na de verkiezingen neemt meestal de grootste partij het initiatief om een coalitie te vormen.
De partijen die mee doen in de coalitie dragen ook de wethouders voor.
In de periode 2014-2018 zijn drie partijen aan de “macht” geweest: DOE!,  DeurneNU en de VVD. Deze partijen hebben gezamenlijk 14 mensen in de raad zitten.  De oppositie bestaat uit vier partijen: Progressief Akkoord-GroenLinks, PvdA en Transparant Deurne. Deze partijen hebben gezamenlijk 9 raadsleden. De coalitie is dus makkelijk in staat om hun politieke wensen tot uitvoering te brengen.  Kijk hier voor een overzicht 
Toch lukt dat niet altijd. Zo beloofde DOE! de kiezer om tot een stop op het aantal dieren in Deurne te komen. Deze belofte kwam niet terug in het coalitieakkoord dat DOE!, DeurneNU en VVD met elkaar sloten.

Onze strategie    

De politieke strategie van Progressief Akkoord-GroenLinks is om met uitvoerbare voorstellen te komen en in de gemeenteraad onze standpunten naar voren te brengen en daarvoor zoveel mogelijk steun te bereiken. De meeste sneuvelen omdat de ideeën en de wensen meestal niet overeenkomen met die van de coalitie. We bereiken echter ook successen doordat er een andere stemverhouding komt dan coalitie 14 stemmen en oppositie 9 stemmen.

Een paar van onze successen  

Het voorstel om een reserve (spaarpot) op te bouwen voor de ouderenzorg, jeugdzorg en ondersteuning van inwoners van het geld, dat in een jaar overblijft. Dit voorstel van Progressief Akkoord-GroenLinks werd door de raad aangenomen. Op deze manier kon er met het geld geen andere uitgaven gedaan worden. Geld voor zorg gaat naar de zorg.

Lees onze andere successen 

Belangrijkste tegenslag   

Op 7 november 2017 diende Progressief Akkoord-GroenLinks een motie in met betrekking tot de mestfraude. Ons voorstel was om meer financiën beschikbaar te stellen voor handhaving. Wij baseerde deze motie op het National Politierapport “Dreigingsbeeld 2017, georganiseerde criminaliteit”. De motie werd door het college van burgemeester en wethouders (politieke kleur college: CDA, DOE!, DeurneNU, VVD) ontraden en door de coalitie (DOE!, DeurneNU, VVD) weg gestemd.

Maar we bereikten toch een succesje. Nadat de mestfraude op 11 november 2017 groots in de krant stond, ging het college overstag en trok € 50.000 per jaar extra uit voor handhaving.

De gemeentelijke organisatie gezien door de bril van onze fractie  

Het is belangrijk dat we los komen van de starre verhouding tussen coalitie en  oppositie, door ons ook wel ‘coalitie-democratie’ genoemd omdat coalitiepartijen soms ‘voor’ stemmen terwijl in hun verkiezingsprogramma ‘tegen’ staat. Progressief Akkoord-GroenLinks vindt het loslaten van kuddegedrag een eerste stapje richting Nieuwe Democratie.

Na de verkiezingen zijn er weer nieuwe mogelijkheden. Daarom is stemmen zo belangrijk.

Wij willen stappen zetten in de richting van een nieuwe democratie. Lees meer…