Nieuwsbrief augustus 2020

Deze keer in de nieuwsbrief informatie over de actie m.b.t. zwerfvuil en een verslag van onze voorzitter Theo Hikspoors. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

1.
Iedere eerste zaterdag van de maand gaan wij met een groep leden en
sympathisanten, twee uurtjes zwerfvuil verzamelen. Het materiaal krijgen
we van de Gemeentewerf. Ook meedoen of meer weten? Stuur ons een
mailtje, info@progressiefakkoord-groenlinks.nl

2.
Verslag van onze fractievoorzitter Theo Hikspoors
Wat er zoal in de raadsvergadering van 7 juli 2020 werd besproken.
Voor het terugluisteren, lezen van de stukken van deze extreem lange
vergadering kunt u op de website van de gemeente terecht.
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Deurne/8d994c89-28f2-4d96-9149-57ad...

Interesse in het hele betoog van onze fractie? Vraag het aan via 
info@progressiefakkoord-groenlinks.nl

Vermeende integriteitsfraude Wethouder Verhees. In de
vergadering van de Raad werd het lang verwachte IVY rapport
behandeld inzake de vermeende integriteitsfraude van Wethouder
Verhees. Eerder werd hiervan aangifte gedaan door een inwoner en
zijn Raadsman. De Burgemeester heeft (in overleg met de
fractievoorzitters) een onderzoek laten uitvoeren door een bureau
(IVY uit Amsterdam), geraamde kosten 50.000 euro. NB: Tijdens de
bespreking werd duidelijk dat deze rekening inmiddels is opgelopen
naar 100.000 euro. Vooraf hebben we een paar vragen gesteld over
het bouwen zonder vergunning. De onbeantwoorde vragen houden
wij nog even ‘in portefeuille’. Door IVY is er geen integriteitsfraude
geconstateerd. 
Conclusie: De aantijgingen zijn onterecht en op grond van het
rapport konden wij niet anders dan instemmen met deze conclusies.

Gedeeltelijke aanpassing Derde herziening Bestemmingsplan Buitengebied
Het voorstel is goedgekeurd. Het CDA had een aantal moties ingediend, o.a. over de plattelandswoningen, deze moties zijn aangehouden.

Het voorstel tot Streefbeeld Landelijk Gebied 
is door alle partijen, behalve het CDA, goedgekeurd.

Willem Dat plantsoen
Het voorstel om de oostelijke vijver met omliggend groen aan
de Burgemeester Roefslaan in de Sint Jozef parochie te vernoemen
naar Willem Dat (1908-1996), ter eren van het 100-jarige bestaan
van de wijk, is aangenomen.

CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) Kromveld 
werd in de nu voorgelegde vorm niet goedgekeurd, omdat er te weinig
draagvlak is. De Raad vraagt het College om vroegtijdig in overleg
te gaan met de Raad over exploitaties.

Tiny Houses
We hebben aandacht gevraagd voor de wetgeving aangaande Tiny
Houses. Het College komt hier nog op terug.

Ballonnen vervuilen het milieu omdat ze niet afbreekbaar zijn. 
Onze motie om geen ballonnen meer op te laten, hebben we
ingetrokken. Dit is nu mooi 'in de week gelegd' en in de raad van
september komen we daar op terug. (ook verwachten wij steun van
DOE!).

Milieu en stikstofproblematiek vragen onze aandacht! 
Mooi dat de VVD ons steunde in onze opvatting dat we iets moeten met bewezen feiten
t.a.v. milieu. Dat geeft de burger moed!